Uluslararası Ticaret ve Finans

Kısaca

Günümüzde ölçekleri ne olursa olsun birçok işletme uluslararası ticaret faaliyetlerine çeşitli düzeylerde katılma ihtiyacı duymaktadır. Stratejik işbirlikleri, ortak yatırımlar gibi girişimlerden ihracat ve ithalata kadar uzanan bu faaliyetler dizininde uluslararası ekonomik ilişkileri izleyebilen, yoğun rekabet ortamında çağdaş yönetim tekniklerini bilişim dünyasının sunduğu yeniliklerle hayata geçiren, bulunduğu ortama değer katabilen insan gücüne büyük gereksinim duyulmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Finans Ana Dalı, finans, ekonomi ve işletme ana dallarının kesişim alanında yer alan konulardan oluşan ve 20. Yüzyılın son çeyreğinde hızla gelişen küreselleşme sürecinde ortaya çıkan yeni gelişmeler ve bu sürecin doğurduğu gereksinimlerden doğan bir daldır.

Uluslararası Ticaret ve Finans Ana Dalı’nın amacı, uluslararası ticaretin ilke ve kurallarını bilen, ulusal ve uluslararası işletmecilik bilgisine sahip, bilişim teknolojilerini kullanabilen Dış Ticaret Uzmanları yetiştirmektir.

Mezunlar "Dış Ticaret Uzmanı" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Uluslararası Ticaret ve Finans eğitimi almak isteyenlerin, sosyal bilimlere, özellikle ekonomiye ilgi duyan, ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını etkileyebilen, değişik ortamlara uyum sağlayabilen, girişimci, yabancı dil öğrenmeye yetenekli ve ilgili kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Uluslararası Ticaret ve Finans Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Uluslararası Ticaret ve Finans Ana Dalı ders programında, İktisada Giriş, Matematik, İşletme Yönetimine Giriş, Hukuka Giriş, Muhasebeye Giriş, Mikroekonomi, İstatistiğe Giriş, Muhasebe, Makroekonomi, İş Hukuku, Ticaret ve Kıymetli Evrak Hukuku, Finansa Giriş, Parasal ve Finansal Ekonomi, Finansal Analiz, Uluslararası İktisat, Uluslararası Parasal Sistem, Türk Bankacılık ve Finansal Sistemi, İşletme Finansmanı, Uluslararası Finansal Piyasalar, İşletme İletişimi ve Etiği, Finansal Türevler, Portföy Yönetimi, Finansal Kurumlar Muhasebesi, Çok Uluslu Finansal Yönetim, Yatırım Değerlendirmesi, Yatırım ve Risk Yönetimi, Uluslararası Ticarette Kalite Sistemleri, Uluslararası Ticaret ve Finansman Örgütleri, Avrupa Birliğinde Ticaret ve Finansman, Dış Ticaret Finansmanı, E-Ticaret ve Pazarlama, Dış Ticaret Mevzuatı gibi dersler yer almaktadır.  Öğrenciler ayrıca ilgilendikleri alanlarda seçmeli dersler alma olanağına sahiplerdir.  Seçmeli derslerden bazıları şunlardır:  Türkiye’de Dış Ticaret ve Yatırım Politikaları, Uluslararası Çevre ve İşletme ile Etkileşim, Banka Yönetimi, Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, Uluslararası Lojistik ve Ulaşım, Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi, İthalat İhracat Yönetimi, İnternet ve Pazarlama, İnovasyon Yönetimi, Doğrusal Programlama.  Öğrenciler Mezuniyet Projesi hazırlamak zorundadır.      

İlgini Çekebilecek Yazılar