Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Kısaca

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında kaydedilen gelişmeler ve küreselleşme sonucu uluslararası ürün, sermaye ve hizmet piyasaları giderek birbirine daha fazla entegre olmaktadır.  Bu süreçte Dünya ekonomisinin en önemli birimlerini oluşturan işletmeler için olduğu gibi, Türk firmaları için de riskler ve fırsatlar oluşturmaktadır.  Günümüzde Türk firmaları da uluslararası pazarlara daha fazla açılmakta, yabancı firmalarla işbirliği yapmakta ve küresel marka yaratma arayışı içine girmektedirler.   Bu süreç, küresel rekabetin yarattığı risk ve fırsatları değerlendirebilecek, farklı kültürel yapılara uyum sağlayabilecek ve uluslararası pazarlama, finansman ve diğer stratejik konularda karar verip uygulayabilecek uzmanlara olan ihtiyacı artırmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Dalı’nın amacı, küreselleşen dünya ekonomisinde ve Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci içerisinde olan ülkemizde, küresel rekabete açık, küreselleşmenin getirdiği fırsatlar, riskler ve sorunları analiz ederek stratejik kararlar verebilecek uluslararası vizyona sahip Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uzmanları yetiştirmektir.

Mezunlar "Dış Ticaret Uzmanı" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik eğitimi almak isteyenlerin, sosyal bilimlere, özellikle ekonomiye ilgi duyan, ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını etkileyebilen, değişik ortamlara uyum sağlayabilen, girişimci, yabancı dil öğrenmeye yetenekli ve ilgili kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Dalı ders programı disiplinlerarası bir programdır.  Öğrenciler Ekonomi, Pazarlama, Yönetim, Muhasebe ve Finans derslerinin yanı sıra, uluslararası işletmecilik alanı ile ilgili teori ve uygulamanın bir arada verildiği simülasyon ve vaka analizi çalışmaları ile zenginleştirilmiş dersler almaktadırlar.  Alan dersleri arasında Avrupa ve Asya Ekonomileri, Küresel Ticaret ve Yatırım Uygulamaları, Avrupa Birliği İşletme Politikaları, Farklı Kültürlerle Ticaret Koşulları, İhracat-İthalat, Gümrük Mevzuatları, Dış Ticaret Finansmanı, Emlak Değerleme Mevzuatı gibi dersler yer almaktadır.  Ayrıca öğrenciler, çok sayıdaki alan seçmeli ve serbest seçmeli derslerle, ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşma olanağına sahip olmaktadırlar.  Öğrencilerin iki veya daha fazla yabancı dil öğrenmeleri imkanları da vardır.  Ders programında stajlar önemli yer tutmakta, öğrenciler stajlarda eğitim sürecinde aldıkları teorik bilgileri pratiğe dönüştürme fırsatı elde etmektedirler. Ayrıca öğrencilere staj dışında iş hayatını daha iyi kavrayabilmeleri için, gerçek müşterilerle karşılaşıp onlara satış yapmalarını sağlayacak saha çalışmaları yaptırılmaktadır.

İlgini Çekebilecek Yazılar