Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Kısaca

Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Lojistik, birbirine sıkı sıkıya bağlı ve birbirini tamamlayan iki disiplindir.  Günümüzde enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki atılımlara paralel olarak tüm sektörlerde çok sayıda ürün ve hizmet dolaşımdadır. Artan dış ticaret hacimleri, piyasalar arası etkileşim ve ülkeler ve firmalar bazındaki rekabet geleneksel ticaret anlayışında büyük dönüşümlere neden olmuştur.  Uluslararası nitelik taşıyan mal, hizmet ve sermaye akımları çok yönlü bir canlılığa ve bütünleşikliğe erişmiş, sadece taşımacılık olarak değerlendirilemeyecek lojistik disiplini, başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar sağladığı hizmetler ile verimlilik ve etkinlik sağlama açısından ekonomik süreçlerin bir parçası haline gelmiş ve hayati önem kazandırmıştır. Küresel sermaye hareketlerinin yoğunlaştığı ve Türkiye’nin uluslararası ticari arenada önemli bir aktör olarak yükselişe geçtiği son yıllarda, gerek uluslararası ticaret, gerekse lojistik sektörleri donanımlı profesyonellere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Dalı, envanter, taşımacılık, depolama ve paketleme gibi konuları kapsayan ve bu yönde genel olarak, ekonomi, ithalat ve ihracat uygulamaları, lojistik, muhasebe, pazarlama, dış ticaret işlemleri gibi bir çok ekonomi ve işletme konularını da içeren entegre bir daldır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Dalı’nın amacı, uluslararası ticaret yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, uluslararası lojistik ve dağıtım operasyonları, yönetim danışmanlığı ve ithalat-ihracat yönetimi gibi geniş bir alanda bilgili ve nitelikli Lojistik Uzmanları yetiştirmektir.

Mezunlar "Dış Ticaret Uzmanı" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Uluslararası Ticaret ve Lojistik eğitimi almak isteyenlerin, sosyal bilimlere, özellikle ekonomiye ilgi duyan, ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını etkileyebilen, değişik ortamlara uyum sağlayabilen, girişimci, yabancı dil öğrenmeye yetenekli ve ilgili, planlama ve uygulama becerileri gelişmiş, pratik davranma ve doğru kararlar verebilme yeteneğine sahip, zamanı iyi kullanabilen, ekip çalışmasına yatkın, ileri görüşlü, tedbirli, sorumlu, dikkatli, girişimci kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Dalı ders programında, İktisada Giriş, İletişim Becerileri, Hukuka Giriş, İşletmeye Giriş, Ticari İşletme Hukuku, Muhasebe İlkeleri, Pazarlama, Kıymetli Eşya Hukuku gibi temel derslerin yanı sıra,  Dış Ticarete Giriş, Uluslararası Lojistiğe Giriş, Tedarik Zinciri Yönetimi, Uluslararası Pazarlama, Uluslararası Lojistik Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Lojistik ve Taşımacılık Hukuku, Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları, Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, Depolama ve Envanter Yönetimi, Havayolu Lojistik ve Taşımacılık Hukuku, Dış Ticaretin Finansmanı ve Muhasebesi, Deniz Ticaret ve Lojistik Hukuku, Uluslararası Ticarette Kalite ve Standardizasyon, Uluslararası Ticarette Vergilendirme, Dış Ticarette ve Uluslararası Lojistikte Yazışma Teknikleri, Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Sözleşme Yönetimi gibi alan dersleri yer almaktadır.  Öğrenciler seçmeli derslerle istedikleri alanlarda uzmanlaşma olanağı elde etmektedirler.  Seçmeli derslerden bazıları şunlardır:  Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği,  Lojistik ve Taşımacılıkta Bütünleşik Kalite Sistemleri, Uluslararası Ticaret ve Finansal Kuruluşlar, Uluslararası Ticarette İhracat ve Nakliye Sigortaları, Elektronik Ticaret, Franchising ve Perakendecilik, Uluslararası İktisat, Kargo Taşımacılığı, İhracat Teşvikleri, Uluslararası Finans, Dağıtım Yönetimi, Demiryolu Taşımacılığı , Kombine Taşımacılık, Boru Hattı Taşımacılığı, Liman ve Terminal İşletmeciliği, Uluslararası İnşaat Hukuku, İş Hukuku, Vergi Hukuku, Şirketler Hukuku.  Öğrencilerden bir şirket çerçevesinde proje hazırlamaları istenmektedir. 

İlgini Çekebilecek Yazılar