Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Kısaca

Günümüzde, gelişmekte olan ülke piyasaları giderek artan bir ölçekte uluslararası gelişmiş pazarlara entegre olmaya ve bu pazarların tamamlayıcı bir parçası olmaya çalışmaktadırlar.  Gelişmekte olan ülkelerdeki işletmeler de bu duruma ayak uydurarak toplam gelirlerini ve karlarını en çoklama (maximize etme) ve bu kanaldan da firmanın piyasa değerini ve pazar payını artırma amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar.  Türk dış ticaret firmaları da yeni pazarlar arama, mevcut pazarlarda varlıklarını arttırma çalışmalarını uluslararası ticaretin ulaştığı yeni boyutları yakalayarak sürdürme ve dış ticaret hacimlerini artırma yolunda çalışmalarını artırmaktadırlar.  Bu bağlamda, tarifeler, kotalar ve her türlü ticaret engelleri ve bunların teorisi ile ilgilenen Uluslararası Ticaret disiplini, konuları arasına Lojistik ve Lojistik Yönetimi gibi yeni kavram ve teknolojileri de katarak güncel bir disiplin haline gelmiştir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Dalı’nın amacı, uluslararası ticaret yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, uluslararası lojistik ve dağıtım operasyonları, yönetim danışmanlığı ve ithalat-ihracat yönetimi gibi geniş bir alanda bilgili ve nitelikli Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uzmanları yetiştirmektir.

Mezunlar "Dış Ticaret Uzmanı" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi eğitimi almak isteyenlerin, sosyal bilimlere, özellikle ekonomiye ilgi duyan, ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını etkileyebilen, değişik ortamlara uyum sağlayabilen, girişimci, yabancı dil öğrenmeye yetenekli ve ilgili, planlama ve uygulama becerileri gelişmiş, pratik davranma ve doğru kararlar verebilme yeteneğine sahip, zamanı iyi kullanabilen, ekip çalışmasına yatkın, ileri görüşlü, tedbirli, sorumlu, dikkatli, girişimci kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Dalı ders programında, İktisada Giriş, İletişim Becerileri, Hukuka Giriş, İşletmeye Giriş, Ticari İşletme Hukuku, Muhasebe İlkeleri, Pazarlama, Kıymetli Eşya Hukuku gibi temel derslerin yanı sıra,  Dış Ticarete Giriş, Uluslararası Lojistiğe Giriş, Tedarik Zinciri Yönetimi, Uluslararası Pazarlama, Uluslararası Lojistik Hukuku, Uluslararası Ticaret hukuku, Lojistik ve Taşımacılık Hukuku, Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları, Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, Depolama ve Envanter Yönetimi, Havayolu Lojistik ve Taşımacılık Hukuku, Dış Ticaretin Finansmanı ve Muhasebesi, Deniz Ticaret ve Lojistik Hukuku, Uluslararası Ticarette Kalite ve Standardizasyon, Uluslararası Ticarette Vergilendirme, Dış Ticarette ve Uluslararası Lojistikte Yazışma Teknikleri, Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Sözleşme Yönetimi gibi alan dersleri de verilmektedir.  Ayrıca öğrencilerin seçmeli derslerle istedikleri alanlarda uzmanlaşma olanakları bulunmaktadır.  Seçmeli derslerden bazıları şunlardır:  Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği,  Lojistik ve Taşımacılıkta Bütünleşik Kalite Sistemleri, Uluslararası Ticaret ve Finansal Kuruluşlar, Uluslararası Ticarette İhracat ve Nakliye Sigortaları, Elektronik Ticaret, Franchising ve Perakendecilik, Uluslararası İktisat, Kargo Taşımacılığı, İhracat Teşvikleri, Uluslararası Finans, Dağıtım Yönetimi, Demiryolu Taşımacılığı , Kombine Taşımacılık, Boru Hattı Taşımacılığı, Liman ve Terminal İşletmeciliği, Uluslararası İnşaat Hukuku, İş Hukuku, Vergi Hukuku, Şirketler Hukuku.   Öğrencilerin bir şirket çerçevesinde proje hazırlamaları istenmektedir. 

İlgini Çekebilecek Yazılar