Uluslararası Ticaret ve Pazarlama

Kısaca

Günümüzde, ekonomik ve endüstriyel yapıdaki küresel değişimler, rekabet ve uyum sorunu gündemin ön sıralarında yer almaktadır. Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, küresel ticaret ve rekabetin giderek ön plana çıktığı uluslararası ortamda disiplinlerarası sinerjiden yararlanan yeni bir uzmanlık alanıdır.

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Ana Dalı’nın amacı, 21. Yüzyılın küresel rekabet ortamına hızla ayak uydurabilecek, uluslararası ticaret ve uluslararası pazarlamanın getirdiği fırsatlar, riskler, sorunlar ve sorumlulukları analiz ederek stratejik kararlar verebilecek, uluslararası şirket ve kurumların talep ettiği Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Uzmanları yetiştirmektir.

Mezunlar "Dış Ticaret Uzmanı" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama alanında eğitim almak isteyenlerin, dinamik, araştırmacı, girişimci, farklı kültürlere saygılı, ileri düzeyde iletişim becerilerine sahip, yabancı dilleri öğrenmekten hoşlanan ve buna yatkın kişiler olmaları beklenir.  

Program ve Anabilim Dalları

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Ana Dalı ders programı, ekonomi, yönetim, pazarlama, uluslararası işletmecilik, hukuk, dış ticaret yönetimi, finans ve lojistik olmak üzere geniş bir ders yelpazesindeki derslerden oluşmaktadır.  Programdaki zorunlu derslerin yanı sıra, zengin bir yelpazeden seçilebilecek dersler de öğrencilerin alanlarında uzmanlaşmalarına destek olmaktadır.  Zorunlu derslerden bazıları şunlardır:  Uluslararası İşletmecilik, Küresel İş Yaşamında İletişim, Uluslararası İktisat, Ticaret Hukuku, Uluslararası Pazarlama, Dünya Ticaret Örgütleri, Dış Ticaret Muhasebesi, Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Ticaret Politikası, İşletme Finansı, İhracat ve İthalat Yönetimi, Uluslararası Ticaret Finansı, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Küresel Ticarette Türkiye, Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Dijital İşletme ve E-Ticaret.  Seçmeli derslerden bazıları da şunlardır: Uluslararası İşletme Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Uluslararası Tüketici Davranışları, Uluslararası Ekonomik Örgütler, Uluslararası Ekonomik Piyasalar, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Gelişmekte olan Pazarların Dinamikleri, Dış Ticarette Kalite ve Standartlar, Dış Pazarlar, Kültürler ve Yurt Dışında İşletmecilik, Uluslararası Hizmet Pazarlaması, Küresel Firmalar ve Yatırım, Uluslararası Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri, Uluslararası Marka Yönetimi, İşletmeler Arası Pazarlama, Uluslararası Müzakere Teknikleri, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları.  Ayrıca öğrencilerin İngilizce yanında en az bir yabancı dil daha öğrenmeleri istenmektedir.    

İlgini Çekebilecek Yazılar