Urdu Dili ve Edebiyatı

Kısaca

Günümüzde Pakistan devletinin ulusal dili olan ve Hindistan’ın resmi dilleri arasında yer alan Urduca, Türklerin Hindistan’daki fetihlerinden sonra o bölgenin mahalli dilleri ile Müslüman askerlerin konuştukları Farsça, Arapça, Türkçe gibi dillerin karışımı ile ortaya çıkmış bir dildir.  Günümüzde başta Pakistan ve Hindistan olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde yüz milyonlarca kişi tarafından konuşulan Urduca, yüzyıllardan beri Pakistan ve Hindistan’da edebiyat ve kültür dili olarak kullanıla gelmiş ve bu dilde her sahada sayısız eserler ortaya konmuştur.

Urdu Dili ve Edebiyatı Ana Dalı’nın amacı, Urdu dilinde okuma, yazma, konuşma ve iki yönlü çeviri yapabilme yeterliliğini kazanmış ve Pakistan edebiyatı, kültür ve tarihini bilen Filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Urdu Dili ve Edebiyatı eğitimi almayı isteyenlerin, dil öğrenmeye karşı özel bir ilgi duyan, dil ve edebiyat derslerinde başarılı olan, bir yabancı dili iyi derecede bilen, iletişim becerileri gelişmiş, sabırlı ve dikkatli kişiler olmaları beklenir.  Adayların Urdu dilinin Hint-Avrupa dil ailesinden olduğunu ve Fars-Arap alfabesiyle yazıldığını ve edebiyatının da bu dil ve kültürlerden etkilendiğini bilmelerinde yarar vardır.

Program ve Anabilim Dalları

Urdu Dili ve Edebiyatı Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Urdu Dili ve Edebiyatı Ana Dalı ders programında, Urdu Dili Ve Edebiyatı’nın yanı sıra, Pakistan- Hindistan tarihi ve kültürü ile ilgili Pakistan Tarihi, Urdu Edebiyat Tarihi, Çeviri, Dilbilgisi, Çağdaş Pakistan Edebiyatı, Yazılı ve Sözlü Anlatım gibi dersler yer almaktadır.  Derslerde, tarih açısından, genel Türk tarihi ve kültürünün önemli bir bölümünü oluşturan ve Gazneliler'le başlayarak 1857'de son bulan, bin yıla yakın bir dönemin tarih ve kültürel birikimi incelenmektedir.  Ayrıca Urdu dilinin gelişimi ve Urdu edebiyatının günümüze kadar geçirdiği aşamalar, ünlü şair ve yazarlarıyla ele alınmaktadır.  Bu derslere ek olarak öğrencilerin, Urdu Dili ve Edebiyatıyla daha yakın bağları olan Hindoloji, Fars Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Dalları’ndan da seçmeli dersler almaları mümkün olmaktadır.  

İlgini Çekebilecek Yazılar