Yönetim Bilişim Sistemleri

Kısaca

Dünyadaki gelişmiş ekonomiler, endüstri-temelli olmaktan uzaklaşarak bilgi-temelli ekonomilere dönüşmekte, hizmet ve bilişim sektörleri de büyük bir hızla gelişmektedir.  Bilgi çağında işletmeler bilgiyi zamanında ve doğru olarak elde ederek stratejik hedeflere ulaşmada kullanmak durumundadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri işletme ve bilişim konularını bir arada işleyen bir alandır. Günümüzde bilişim alanındaki gelişmelerin işletme bilimine kattığı yeniliklerle çok daha etkin ve verimli karar verme süreçleri oluşmuştur. Ayrıca, bilişim sistemlerinin yönetimi de başlı başına bir yönetim konusu haline gelmiştir. Yönetim Bilişim Sistemleri’ni ilgilendiren konular, bu iki alanın etkileşimi ve entegrasyonu ile ortaya çıkmıştır. Yönetimin ve bilişimin hayatın hemen her alanını kapsamaktadır.  Bu nedenle, yönetim bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde işletme bilgisine sahip uzmanlara olan ihtiyaç gittikçe artmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Dalı’nın amacı, iş dünyası için bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve bu sistemlerin yönetimde etkin bir şekilde kullanılmasını ve işyerinin bu yolla rekabet gücü elde etmesini sağlayacak Bilişim Sistemleri ve Bilişim Teknolojileri Profesyonellerini yetiştirmektir.

Mezunlar "Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Yönetim Bilişim Sistemleri okumak isteyenlerin, hem bilgisayar teknolojilerine hem de işletme yönetimi konularına ilgi duyan, üst düzeyde matematiksel düşünme ve analiz yeteneğine sahip, pozitif bilimlere yatkın, planlama ve uygulama becerileri gelişmiş, başkalarını etkileyebilen, dikkatli, sabırlı kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencilere işletme yönetimi ve bilişim teknolojileri disiplinlerarası bir anlayış çerçevesinde öğretilmektedir.  Bu çerçevede, ders programında,  Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları, İnternet Bilgi Sistemleri, Programlama Dilleri, Bilişim Sistemleri, Veri Tabanları, Bilgisayar Donanımı, İletişimi ve Teknolojisi, Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Sistem Analizi, Web Tasarımı ve Web Programcılığı gibi derslerin yanı sıra, yönetim bilimleri alanına yönelik İşletme Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe, Finans, İnsan Kaynakları, Örgütsel Davranış, Örgüt Kuramı, Proje Yönetimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri gibi dersler yer almaktadır.  İki alanın tümleştirilmesini sağlamak amacıyla da programda, Karar Destek Sistemleri, Kurumsal Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Yönetimi,  Elektronik Ticaret gibi dersler bulunmaktadır.  Dersler, laboratuvarlar ve projelerle desteklenerek öğrencilerin teori ile birlikte uygulama kabiliyetlerini de geliştirmelerine imkan verilmektedir.  Öğrencilerin staj yapmaları ve iş başında eğitim programlarına katılmaları zorunludur. 

İlgini Çekebilecek Yazılar