Yunan Dili ve Edebiyatı

Kısaca

Roma kültürü Yunan kültüründen başka olmakla birlikte temel çizgilerinde Yunanı örnek almış, onu sürdürmüştür. İ.S. 2.Yüzyılda Akdeniz çevresinde dünya nüfusunun dörtte biri Roma İmparatorluğu’nun kültürünü benimsemiş, dolayısıyla düşüncesi, edebiyatı ve kurumları ile silinmez izler bırakmıştır. 8. Yüzyıla dek resmi dili Latince olan Bizans devleti ise Yunanca’yı korumuş ve sürdürmüştür. Batıda Latince 17. Yüzyılın sonuna dek düşün ve edebiyat yapıtlarının yazıldığı kültür dili olmayı sürdürmüştür.

Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Dalı’nın amacı, klasik Yunanca ve Latince öğretmek, eski Yunan ve Bizans uygarlığı tarihi ve edebiyatı hakkında incelemeler yapan Filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Yunan Dili ve Edebiyatı eğitimi almak isteyenlerin, dil ve edebiyata, düşünce ürünlerine, genel olarak kültür tarihine, özel olarak da eski Yunan, Roma, Bizans uygarlıklarına ilgi duymaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Yunan Dili ve Edebiyatı eğitimi Latin Dili ve Edebiyatı ile birlikte verilerek öğrencilerin klasik filoloji tanımına uygun bir eğitim almaları sağlanmaktadır.  Öğrenciler öncelikle, Yunan dilinin grameri, morfolojisi ve syntaksı öğrenmekte, on üç yüzyılı kapsayan edebiyat tarihinin ilk dönemi olan İon çağı ve Attike Çağı üzerine aldıkları edebiyat tarihi derslerinin yanı sıra, Helenistik Çağ üzerine edebiyat tarihi okumaktadırlar.  Ayrıca, Yunan kültürünün belli başlı temsilcileri olan yazar ve ozanlardan (Homeros, Platon, Ksenophon, Herodotos, Euripides) özgün parçalar okumakta, klasik metinleri filolojik açıdan ele almaktadırlar. Düzyazı ile şiir metinlerini okuyarak irdelemekte, kültür tarihini belli yönleri ile işlemektedirler. Öğrenciler ayrıca Dilbilim, Felsefe, Arkeoloji, Eskiçağ Tarihi, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı gibi ana dallardan aldıkları seçmeli derslerle eski Yunan-Roma uygarlıkları bilgilerini destekleme imkanına sahiptirler. 

İlgini Çekebilecek Yazılar