2013 Üniversiteler Sıralaması: En İyi Üniversiteler Hangileri?

Üniversitelerin performanslarının ve gelişimlerinin objektif olarak değerlendirilmesini sağlayan en önemli kaynaklardan biri üniversite sıralamalarıdır. Parlakbirgelecek.com olarak, fakülte ve 4 yıllık yüksekokulları baz alarak üniversitelerin performanslarını değerlendirdik. Buna göre sıralamalarda üniversiteleri üç ana kategoride inceledik. Bu değerlendirme kategorileri şunlardır: YGS ve LYS sınavları sonrası üniversiteye yerleşen öğrencilerin profili, üniversitenin lisans eğitimi kalitesi ve üniversitenin akademik araştırmalardaki başarısı. 


2014/2015 yılları için Güncellenmiş  EN İYİ ÜNİVERSİTELER sıralaması için hemen tıkla

YGS ve LYS sınavları sonrası üniversiteye yerleşen öğrencilerin profili, değerlendirmenin ilk ve en önemli kategorisini oluşturmaktadır. Üniversiteler değerlememizde bu kategorinin toplam ağırlığı %50 olarak alınmıştır. Yerleşme sonuçları temel olarak pazarın kollektif bilgi ve görüşünün yansıması olması nedeniyle en yüksek ağırlıklı ve temel gösterge olarak ele alınmıştır. Üniversitelerin yerleştirme sınavlarındaki başarısını ölçen bu kategori altındaki kriterler ise; giren öğrencilerin puanlarının yanı sıra, kontenjan doluluk oranları, kontenjan başına üniversiteyi tercih eden aday sayısı ve adayların üniversiteye tercih listelerinde kaçıncı sıradan yer verdikleri olarak belirlenmiştir.  

İkinci kategori olan üniversitelerin lisans eğitimi kalitesi, üniversiteye yerleşen adayların lisans eğitimleri süresince içinde bulunacakları akademik ve sosyal ortamı değerlendirmektedir. Toplam sıralamada bu kategorinin ağırlığı %30 olarak alınmıştır. Üniversitelerin lisans eğitimi kalitesini ölçen kriterler; öğrencilerin öğretim görevlilerine oranı, öğretim üyesi ve profesörlerin toplam öğretim görevlilerine oranı, 4 senelik programlarda okuyan öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranı ve kız-erkek öğrenci oranı olarak belirlenmiştir. 

Son kategori ise, üniversitelerin önemli amaç ve hedeflerinden biri olan akademik araştırmalardaki başarılarını değerlendirmektedir. Bu kategorinin sıralamalara etkisi %20 seviyesindedir ve bu değerlendirmeye  Orta Doğu Teknik Üniversitesi "University Ranking by Academic Performance (URAP)" analizleri esas alınmıştır. 

Sıralama oluşturulurken üniversitelerin her bir değişken ve kategori içinden puanları fakülte bazında hesaplanmış ve sıralama kümeleri oluşturulmuştur. Bu kümelere göre üniversiteler %10’luk dilimler halinde gruplandırılmıştır. 2011-2012 eğitim yılında ilk defa öğrenci almış üniversite ve fakülteler değerlendirmeye alınmamıştır. Bu gruplandırmaya göre üniversiteler sıralaması aşağıda verilmiştir:

ÜNİVERSİTELER SIRALAMASI - EN İYİLERİN DETAYLI ANALİZİ

İstanbul Teknik Üniversitesi: 1773 yılında kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin ilk küp uydusunu fırlatması ve ilk helikopterin tasarımı gibi çok sayıda ilke imza atmıştır. Bilimsel çalışmalarda gösterdiği başarının yanı sıra üniversitenin öğretim görevleri TÜBİTAK bilim, hizmet ve teşvik ödüllerinden 90’dan fazlasını almıştır. İTÜ, özellikle Mühendislik-Mimarlık programlarındaki başarısı ve araştırma kalitesi ile ön plana çıkan çıkıyor. 

Boğaziçi Üniversitesi: Türkiye’nin en başarılı öğrencilerini kabul eden üniversite, 1863 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin en köklü İngilizce öğretim geleneğine sahip olan üniversite, araştırma ağırlıklı üniversite modeline de örnek oluşturuyor. Giriş zorluğu konusunda en üst seviyede olan üniversite, Fen Edebiyat Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları ile ülke çapında en kuvvetli fakülteler olarak ön plana çıkıyor. Mühendislik Mimarlık ve Eğitim Fakültelerindeki programlarında da üniversite, programlarını tercih eden öğrencilerin yüksek başarısıyla ön plana çıkıyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Üst grup olarak belirtilen dünya üniversiteleri arasında yer alan tek Türk üniversitesi olmasıyla dikkat çeken Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin en başarılı öğrencilerini kabul ediyor. Çok sayıda ilke imza atan üniversite Türkiye’nin ilk üniversite kütüphanelerinden birini de kurmuştur. Ülkemizin akademik araştırma konusunda en verimli ve ön planda olan üniversitesi olarak dikkati çeken ODTÜ'nün, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik-Mimarlık ve Eğitim Fakülteleri, sıralamalarda ülke genelinde ilk 5’te yer buluyorlar.

Koç Üniversitesi: Ülkemizde Avrupa Kalite Geliştirme Sistemi (EQUIS) Akreditasyonu’nu alan ilk üniversite olmasının yanı sıra Türkiye’nin en zengin üniversite kütüphanelerinden birine de sahiptir. Türkiye’nin en önde gelen Hukuk Fakültelerinden birine sahip olan Koç Üniversitesi, yüksek sıralamalı Fen-Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleriyle de dikkati çekmektedir.

Sabancı Üniversitesi: Türkiye’nin ilk liberal bilimler tarzında eğitim-öğretim programına sahip üniversitesi olarak dikkat çeken Sabancı Üniversitesi, aynı zamanda ülkenin tek Yapay Görme ve Örüntü Tanıma Laboratuvarı’na da sahiptir. Öğretim üyelerinin (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) öğretim görevlilerine oranı en iyi üniversitelerden biri olan Sabancı Üniversitesi ayrıca ilk 5’e giren Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile de dikkati çekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi: Tıp Fakültesinin ve hastanelerinin bilimsel başarılarıyla Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Hacettepe Üniversitesi, öğrencilere 63 farklı lisans programı sunuyor. Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulları en üst sıralarda bulunan üniversite, ayrıca kuvvetli Fen-Edebiyat ve Güzel Sanatlar Fakültelerine de sahiptir.

İ. D. Bilkent Üniversitesi: 1984 yılında ülkemizin ilk vakıf üniversitesi olarak kurulan İ. D. Bilkent Üniversitesi, 2011 yılında, Times Higher Education ve Thomson Reuters tarafından hazırlanan Dünya Üniversiteleri sıralamasında ilk 300’de bulunan diğer Türk Üniversitelerinin üzerinde yer aldı. Hukuk, Güzel Sanatlar ve Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri ilk 5’te yer alan üniversite, ayrıca akademik araştırmalarıyla da en kuvvetli üniversitelerden biri olarak önümüze çıkıyor. 

Yıldız Teknik Üniversitesi: 1911 yılında Türkiye’nin ve İstanbul’un ikinci teknik üniversitesi olarak kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi, ülkemizin en köklü yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile ön plana çıkan üniversite teknik üniversiteler arasında üçüncü sırada olmasıyla dikkati çekiyor.

İstanbul Üniversitesi: 1453 yılında Osmanlı Devleti’nin ilk ve tek üniversitesi olarak kurulan İstanbul Üniversitesi, Avrupa’da kurulan ilk 10 üniversiteden biridir. Türkiye’nin ilk Diş Hekimliği ve İşletme Fakültelerini kuran üniversite, aynı zamanda ülkemizin ilk Hukuk eğitimi veren yükseköğretim kurumudur. Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık alanlarında Hacettepe Üniversitesi ile birlikte en üst sıralarda yer alan üniversite; Eğitim, İlahiyat, İletişim, Sağlık Bilimleri ve Veteriner Fakülteleri de sıralamalarda ilk 5 içerisinde yer alıyor.

Gazi Üniversitesi: Sanat alanında verdiği eğitimin kalitesi ve zenginliği ile dikkat çeken üniversite, Türkiye’nin en köklü yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. Eğitim Fakültesinde hem cezbettiği öğrenci yapısı hem de çıkardığı araştırmalar ile ön planda olan Gazi Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Hukuk Fakülteleri de ülke genelinde ilk 5’e girerek dikkati çeken fakülteler olarak yer alıyorlar.

Galatasaray Üniversitesi: Uluslararası bir anlaşma ile kurulan ilk Türk üniversitesi olan Galatasaray Üniversitesi’nin temelleri 1481 yılında kurulan Saray Okulu’na dayanıyor. Kuvvetli Hukuk Fakültesi ile ilk üçte yer alan üniversitenin İletişim Fakültesi de en başarılı öğrencileri cezbediyor.

Ankara Üniversitesi: Hukuk, Tıp ve Sosyal Bilimler gibi çok sayıda alanda öncü olan Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet’in ilk üniversitesi olma özelliğine sahiptir. Üniversitede Oyuncak, Zooloji ve Türk İnkılap Tarihi gibi çeşitli müzeler de bulunuyor. Kuvvetli bir akademik araştırma kültürüne sahip olan üniversite, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hukuk, İlahiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin sıralamalarda ilk üçe girmesi ile ön plana çıkıyor.

Ege Üniversitesi: İzmir’in ilk, Türkiye’nin dördüncü üniversitesi olarak kurulan Ege Üniversitesi, Erasmus Programı ile Avrupa’ya en fazla öğrenci gönderen üniversite olmasıyla dikkat çekiyor. Ziraat ve İletişim Fakültelerinin sıralamalarda ön plana çıktığı üniversitenin ayrıca Turizm ve Tıp Fakülteleri sıralamalarda ilk 5’te yer alıyor.

Marmara Üniversitesi: Türkiye’nin ilk çok dilli üniversitesi olan Marmara Üniversitesi’nin temelleri 1883 yılına dayanıyor. Üniversite bilimsel başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrencilere sunduğu olanaklarla da dikkat çekiyor. Üniversite İlahiyat ve İletişim Fakültelerinde yakalamış olduğu yüksek sıralama ile ön plana çıkıyor.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi: Türkiye'de ortak eğitim programını ilk defa uyguluyor olmasıyla dikkat çeken üniversite, öğrencilere maaş kazanarak çalışma tecrübesi edinme şansı sunuyor. Üniversite ayrıca ülkemizde bulunan 2 teknoloji üniversitesinden biri olmasıyla da dikkat çekiyor.


Profilini güncelle, Hangi Bölümler Tutar Gör


ÜNİVERSİTELER SIRALAMASI TÜM LİSTE

 

1. Birinci %10’luk Dilim (Karne notu %90-%100 Arası Üniversiteler)

İstanbul Teknik Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 

2. İkinci %10’luk Dilim (Karne notu %80-%90 Arası Üniversiteler)

Dokuz Eylül Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Özyeğin Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
 

3. Üçüncü %10’luk Dilim (Karne notu %70-%80 Arası Üniversiteler) 

Bahçeşehir Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
İstanbul Şehir Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
İstanbul Bilim Üniversitesi
 

4. Dördüncü %10’luk Dilim (Karne notu %60-%70 Arası Üniversiteler) 

Fırat Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
 

5. Beşinci %10’luk Dilim (Karne notu %50-%60 Arası Üniversiteler)

Trakya Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
İzmir Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
 

6. Karne notu %0-%50 Arası Üniversiteler 

Acıbadem Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Işık Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Piri Reis Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Melikşah Üniversitesi
Gediz Üniversitesi
Çağ Üniversitesi
Mevlana Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Turgut Özal Üniversitesi
Bilecih Şeyh Edebali Üniversitesi
Rize Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Toros Üniversitesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Zirve Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Tunceli Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Hakkari Üniversitesi
Iğdır Üniversitesi
 

Kategori: Haftalık Bülten

Etiketler: Üniversite

Önerilen Yazılar

Daha fazlasını öğrenmek ister misin? (ücretsiz)

Lütfen adınızı girin

Lütfen soyadınızı girin

Lütfen geçerli bir email girin

{{registration_errors}}

Parlakbirgelecek.com'a hoşgeldiniz.
Devam etmek için emailinizden aktivasyon linkine tıklamanız gerekmektedir.