Rektörler Anlatıyor: Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi’nin diğer üniversitelerden farkı nedir? Ne tür ayırıcı özellikleri var?

Kadir Has Üniversitesi temellerini, varlığını eğitime adamış kurucusu Kadir Has beyefendinin "Vatan Borcu Ödüyorum" felsefesi üzerine inşa etmiştir.

Bu ifadeden hareketle ülkemizin eğitimine, gelişimine ve ilerlemesine yenilikçi, demokratik düşünce ve eylemin önünü açan araştırmalar ve evrensel nitelikte akademik çalışmalarla katkıda bulunmak temel hedefimizdir. Amacımız, dünyanın ileri gelen üniversitelerine koşut bir eğitim, araştırma ve tartışma ortamı sağlamaktır. Öğrencilerimizin disiplinlerarası donanım ile yetiştirilmeleri, geleceğe hazırlanırken sosyal ve kültürel alanlarda gelişimlerini sürekli kılmaları ve doğruyu ararken çok yönlü değerlendirme yapmayı öğrenmeleri hedeflerimizin başında gelmektedir.

Kadir Has Üniversitesi felsefesinin özü kendine güvenen, sorgulayan, tüm görüşleri önemseyip hoşgörü ile değerlendirebilen, ulusal ve uluslararası işbirliklerine açık öğrencilerimizin her düzeyde başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumda öncü olmalarıdır.

Adaylar neden Kadir Has Üniversitesi’ni tercih etmeli?

Deneyimli, güçlü ve gelişen akademik kadrosu, teoriyi gerçek iş sahasında pratik uygulamalarla tecrübe etme fırsatları sunan Kadir Has Üniversitesi, ulusal ve uluslararası sektörel bağlantılar ile öğrencilerin kendilerini sürekli geliştirdiği bir eğitim kurumudur. 

Kadir Has Üniversitesi’nde hedef belli sayıda öğrenciyle kaliteli eğitim vermektir. Kaliteli öğrencileri çekmek için rekabet eden kurumların, mezuniyette sadece bu öğrencileri getirdiği nokta değil, üniversiteye giren tüm öğrencilerin gelişimine katkıları ölçülmesi gerektiğine inanmaktayız.

Kadir Has Üniversitesi gerçek bir vakıf üniversitesidir. Kadir Has Üniversitesi’nin eğitim modeli öğrencilerinden kar etmek üzerine oluşturulmamıştır. Temel hedefimiz iyi eğitimli ve donanımlı mezunlar vermektir. Arkasında Kadir Has Vakfı'nın desteğini hisseden üniversitemiz, ayakta kalması için daha çok öğrenci almak veya öğrencilerden elde ettiği gelirleri arttırmak gibi çabalar içinde değildir. Esas beklentimiz belli sayıdaki öğrenciyi -ki bu rakamı yüksek lisans dahil 5000 civarında tutuyoruz- daha donanımlı hale getirmektir. Verdiğimiz burslarla da sürekli olarak her yıl üniversite giriş sınavlarında daha üst sıralamaları elde eden öğrencileri üniversitemize çekmeyi arzulamaktayız.

Üniversitenizin teknolojik altyapı özelliklerinden kısaca bahseder misiniz?

Kadir Has Üniversitesi olarak teknolojik altyapıya çok önem vermekteyiz. Bununla ilgili çalışmalar özenle sürdürülmektedir. Laboratuvarlarımızı şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Bilgisayar Ağları Laboratuvarları
 • Fizik Laboratuvarı
 • Elektronik Laboratuvarı
 • Endüstri Mühendisliği Laboratuvarı
 • Kimya Laboratuvarı
 • Kontrol ve Otomasyon Laboratuvarı
 • Mikroişlemciler Laboratuvarı
 • Mobil Uygulama Geliştirme Laboratuvarı
 • Telekomünikasyon Laboratuvarı
 • Yazılım Geliştirme Laboratuvarı
 • Bilgisayar Laboratuvarı Mikroişlemci ve Mikro Denetleyici Laboratuvarı
 • Elektronik Laboratuvarı
 • Grafik Tasarım MAC Laboratuvarı
 • Elektrik Makineleri, Motorları ve Sürücüleri Laboratuvarı
 • Programlanabilir Denetleyiciler Laboratuvarı
 • Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı

Ayrıca, Türkiye’nin ilk FabLab’ini Kadir Has Üniversitesi’nde kurmak üzere İstanbul Kalkınma Ajansı’na yapılan başvuru başarılı oldu. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin ortak önerisi olarak sunulan projenin kullanımı üniversitenin tümüne ve dış paydaşlarımıza açık olacak. Araştırmayla üretim arasında, bilgisayar kontrollü aletlerle değişik ölçeklerde ve değişik malzemelerden hemen her şeyi yapmayı amaçlayan FabLab’ler, hayal edilenin hızla somut örneğe çevrildiği atölyelerdir. Tipik bir FabLab’in envanterinde üç boyutlu yazıcı (hızlı prototipleme makinesi), lazerli kesici, bilgisayar kontrollü tasarım tezgahı, devre basma makinesi, mikroişlemci ve sayısal elektronik tasarım ve test istasyonu bulunmaktadır.

Üniversitenizin sosyal sorumluluk alanında yürüttüğü projeler mevcut mu? Kısaca bahseder misiniz?

Kadir Has Üniversitesi, kurucusu hayırsever işadamı merhum Kadir Has’ın yolundan yürüyerek Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) uygulamalarında farklı bakış açıları geliştirip, bunları üniversitenin yönetim süreçlerinin her aşamasına dahil etmektedir. 

Kadir Has Üniversitesi’nin amacı, faaliyetlerinde sosyal, çevresel ve etik değerleri temel alan yönetim stratejilerini benimsemek, bu stratejiler doğrultusunda öğrenci, öğretim üyesi ve idari kadrosuyla birlikte sorumluluk üstlenen ve gönüllülük temelinde öncü çözümler üreten bir üniversite olmaktır.

Türkiye’de KSS’nin gündeme getirilmesi, yaygınlaştırılması ve geleceğin KSS önderlerinin yetiştirilmesi amacıyla Kadir Has Üniversitesi bünyesinde ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi’ kurulmuştur. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği işbirliğiyle kurulan Akademi, KSS alanında çeşitli eğitim, uygulama ve araştırma çalışmaları yapmaktadır. 

Akademi bünyesinde öncelikle üniversite öğrencilerine, güncel KSS konularını takip etmeleri ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeleri için dersler verilmektedir. Bu çerçevede öğrenciler konunun uzmanları tarafından farklı KSS alt başlıklarını içeren seminerlere girerek ortak sosyal sorumluluk projeleri geliştirmektedirler. Genel sosyal sorumluluk eğitiminin ardından, her yıl mart ayında düzenlenen ‘Sivil Toplum Günleri’ etkinliğinde ise öğrencilerin önde gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle tanışmaları sağlanmaktadır. Bu kapsamda bir sivil toplum kuruluşunda görev almak için istekli olan öğrencilere destek verilmektedir. Öğrencilerin üniversite dışında KSS ile ilgili kültürel ve sosyal aktivitelere katılmaları da teşvik edilmektedir. 

KSS, Sosyal Girişimcilik, Sürdürülebilirlik, Çevre Yönetimi gibi çeşitli konularda paneller, seminerler, sertifika programları ve yaz okulları düzenleyen üniversite, aynı zamanda bu alanlarda çalışan ve çalışmak isteyen farklı paydaş gruplarıyla da işbirliğine gitmektedir.

Her yıl düzenlenmekte olan Türkiye KSS Pazaryeri etkinliğine ev sahipliği yapan Kadir Has Üniversitesi, KSS alanında referans bir kurum olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, KSS kütüphanesi de oluşturan Kadir Has Üniversitesi, Türkiye’de KSS literatürünün oluşturulmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

KSS’nin üniversite kültürünün temel parçası haline gelmesini amaçlayan Üniversite, tüm bu çalışmaların yer aldığı ve Türkiye’de yayınlanan ilk üniversite KSS Raporu olma özelliğine sahip 2010-2012 Khas KSS Raporu’nu yayınlamıştır. Bu rapor Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Yerel Ağı tarafından da ödüllendirilmiştir.

Üniversite’nin geliştirdiği “Komşuluk Hakkı Projesi” kapsamında Cibali bölgesinde çalışmalarını sürdüren Belgesel Fotoğraf Atölyesi geçtiğimiz yıl Fener Rum Lisesi ve Cibali İlköğretim Okulu öğrencileri ile “Bir Mahalle Hatırası” isimli sergiyi açmıştır. Bu yıl Balat bölgesinde yaşayan Roman çocuklar ve akademi-medya-fotoğraf dünyasından önemli isimlerin işbirliğiyle gerçekleştirilen “Hayat Bildiğin Gibi Değil” isimli sergi halen Üniversite’de açıktır. Bu çalışmada çocuk fotoğrafçılar Khas Cibali Kampusü'nde aldıkları 2 aylık belgesel fotoğraf derslerinin ardından Roman kültürünün renklerinin yaşadığı Lonca Mahallesi'nden gündelik hayatı fotoğrafladılar. Yüzlerce fotoğraf arasından seçilen 10 kare ise Burcu Aktaş, Cüneyt Özdemir, Çoşkun Aral, Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman. Doç. Dr. Melis Behlil, Metin Üstündağ, Murat Uyurkulak, Okan Bayülgen ve Pınar Öğünç tarafından öyküleştirildi. 

Öğrencilerin sahip olduğu sosyal olanaklar nelerdir?

Kadir Has Üniversitesi İstanbul’un merkezinde kentin tarihi ve doğal güzelliği ile iç içe bulunan Cibali Merkez Kampüsü’nde kültür ve sanat dünyasını birleştiren Rezan Has Müzesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Üniversite içinde olması öğrenciler için paha biçilemez bir önem taşıyan Müzenin ev sahipliği yaptığı sergiler, öğrencilerin eğitim ve kültürel faaliyetleri bir arada yaşamasına imkan sağlıyor ve sosyalleşmelerinde etkin rol oynuyor.

Öğrencilerin kişisel gelişimlerini tamamlamaları; boş zamanlarını değerlendirmeleri; bilgi, beceri ve yaratıcılıklarını arttırmaları ve sergilemelerinin öneminin bilincinde olan Kadir Has Üniversitesi çağdaş bir eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklere de büyük destek veriyor.

Öğrenci Kulüpleri, bilim adamları, siyasetçiler, yöneticiler, işadamları, uzmanlar ile paneller, konferanslar, forumlar düzenliyor. Dergi, bülten yayınlıyorlar. Sevilen sanatçılarla gerçekleştirdikleri birbirinden renkli söyleşiler, konserler, tiyatro oyunları, imza günleri ile üniversiteye hareketlilik kazandırıyorlar.

Katıldıkları spor etkinlikleriyle, organizasyonunu üstlendikleri şenlikler, geziler, sergiler ve yarışmalarla her geçen gün büyüyen bir coşkuyla son derece başarılı işlere imza atan kulüplerimizin sayısı öğrencilerimizden gelen istekler doğrultusunda her yıl gelişerek artıyor. 

Üniversitenin sahip olduğu fiziksel olanaklar nelerdir?

Kadir Has Üniversitesi’nin Cibali’deki merkez kampüsünde bulunan Spor Salonu içerisinde fitness center, stüdyo oda, bay ve bayan soyunma odaları bulunmaktadır. Spor Salonunda hentbol, voleybol, basketbol, badminton, tenis, masa tenisi, karate branşları antrenmanları yapılmaktadır. Öğrenciler, akademik ve idari kadro çalışanları, Spor Salonu’nu kullanmaktadırlar. 

Cibali Merkez Kampüs önünde bulunan Haliç kıyısında bir adet açık alan basketbol sahası, bir adet açık alan mini futbol sahası ve kürek takımına ait kayıkhane yer almaktadır.

Selimpaşa Kampüsü içerisinde yer alan Spor Komplekslerinde ise; bir adet açık basketbol ve voleybol sahası, bir adet açık futbol sahası ve bir adet de 6 metrelik tırmanma duvarı bulunmaktadır. Kampüs içerisinde Fitness Salonu ve kampüsün çeşitli yerlerinde Masa Tenisi masaları öğrencilerin kullanımına açıktır. Yıl içerisinde kampüste bulunan tesislerde çeşitli spor organizasyonları düzenlenmekte, öğrenciler bu organizasyonlara yoğun ilgi göstermektedir.

Üniversitenizin en iddialı fakülte ve bölümleri hangileri?

Her alanda kalite sloganıyla eğitim hayatını sürdüren bir kurum olarak tüm bölümlerimizde iddialıyız.

Üniversitenizde en fazla hangi alanda bilimsel araştırmalar ve projeler yürütülüyor?

Akademik kurumların eğitim, araştırma ve yayımdan oluşan üçlü görevinin bilincinde olan Kadir Has Üniversitesi, bilimsel araştırmalarında, klasik anlamdaki “akademia” anlayışını ilke olarak benimsemiştir. Üniversite, araştırma sonuçlarının yayımlanmasının araştırmanın en az kendisi kadar önemli olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle, üniversitenin akademik birimler ve araştırma merkezlerinde yürütülen bilimsel araştırma ve etkinlik faaliyetleri sonucunda üretilen bilimsel veri, bulgu, görüş, yöntem ve süreçler ülkenin ve insanlığın yararına kamuoyuyla sıkça paylaşılmaktadır. Khas, akademik personelinin yurtiçi ve yurtdışı medyasında en fazla görüş bildirdiği üniversiteler arasında bulunmaktadır.

Araştırmanın belirli bir strateji doğrultusunda hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla, 2006-2011 arasında yürütülen faaliyetler sonunda Ağustos 2011’de Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğü (STRAR) kurulmuştur. STRAR, “uluslararası düzeyde rekabet edebilir akademik bir kurum olma” hedefi doğrultusunda, üniversitenin değerlerini, akademik etik anlayışı çerçevesinde bilimsel araştırma ve etkinlik faaliyetleriyle buluşturmaktadır.

Ekonomi-Finans, Uluslararası İlişkiler, Elektronik-Haberleşme, Enerji, Biyoenformatik, Kültür-Kent-Kadın, Hukuk ve Etik, İç Mekan Tasarımı üniversitemizde ağırlıklı olarak çalışılan araştırma alanlarıdır.

Üniversitenizin yurtdışı eğitim olanakları nelerdir? 

Kadir Has Üniversitesi’nde uluslararası eğitim fırsatları yaratmaya büyük önem veriyoruz. Avrupa Birliği’nin Erasmus programı kapsamında, Avrupa’da ortaklığımız bulunan 79 farklı üniversitede bir veya iki dönem öğrencilerimiz eğitim görebiliyor. Ayrıca ABD, Kanada, Çin gibi ülkelerde anlaşmalı olduğumuz 52 üniversitede bir veya iki dönem değişim öğrencisi olarak okuyabiliyorlar. Diğer yandan Çift Diploma Programları ile İngiltere veya ABD’deki ortak üniversitelerimizde eğitim alma olanaklarımız da mevcut.

Genel olarak bu programlara katılmak için fakülte bazında bir kısıtlama yok. Lisans öğrenimini gören 2. sınıf ve 3. sınıf ile 4. sınıf’ın birinci döneminde eğitim almak isteyenler başvurabiliyorlar.

Ayrıca, Florida Orlando’da Rollins College Crummer Graduate School of Business Üniversitesi yapılan Accelerated Management Program (Hızlandırılmış Yönetim Programı) anlaşması çerçevesinde Kadir Has Üniversitesi lisans öğrencileri beş yıllık eğitim-öğretim yılı içinde lisans ve yüksek lisans derecelerini tamamlayabilecekler. Bu öğrenciler, eğitimlerinin ilk 3,5 yılını Kadir Has Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, kalan 1,5 yıllarını Rollins College’daki Early Advantage MBA Program’da bitirebilecekler ve böylece aynı anda lisans ve yüksek lisans derecesi alabiliecekler.

Öğrenciler için kariyer yönlendirme ve destek sistemi mevcut mu?

Üniversitemizde yer alan Kariyer Merkezi, öğrencilerin kendilerini tanımalarına ve kariyer hedeflerini belirlemelerine destek olurken, sektör ve meslekleri yakından tanımalarını sağlayarak hedeflerine uygun alanlarda iş bulmalarına yardımcı oluyor. Bu amaçla danışmanlık projeleri, seminerler, kariyer günleri ve birçok projeyle öğrencilerle bir araya geliyor.

Kariyer Merkezi, çeşitli projeler ve danışmanlık hizmetleriyle sadece öğrencilerinin değil, mezunlarının da iş arayışlarında yardımcı oluyor ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunuyor. Ayrıca farklı sektördeki firmalarla işbirliği yaparak öğrencilere daha okurken iş tecrübesi kazanma imkanı sağlıyor.

Öğrencilerinize staj veya istihdam imkanı sunan çözüm ortaklarınız ya da iş sektörü ile birlikte yürüttüğünüz projeler var mı? Varsa kısaca bahseder misiniz?

Kadir Has Üniversitesi, öğrencilerine henüz okurken sunduğu olanaklarla onları zorlu hayat koşullarına ve iş yaşamına hazırlıyor. Bunun için de farklı sektörlerden kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yapıyor. Çom sayıda kurumla yaptığımız işbirliklerine bir örnek vermek gerekirse, Vodafone’la yaptığımız çalışmalardan bahsedebiliriz.

Vodafone Red Academy ortaklığıyla başlatılan “Data Everywhere” sertifika programı sayesinde Vodafone personeli zorlu iş hayatında edindikleri bilgi ve deneyimleri Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine aktarıyor. Böylece öğrenciler kendilerini bekleyen profesyonel hayat bir adım daha yaklaşıyorlar.

Bilgisayar Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı sekiz haftalık program ile öğrenciler telekomünikasyon sektörünün Network ve IP gibi en temel konularını, Vodafone Teknoloji fonksiyonlarında görev yapan konusunda uzman iç eğitmenlerden öğreniyor. Program teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra Vodafone teknoloji merkezlerine yapılacak ziyareti de kapsıyor. Programı tamamlayan başarılı öğrenciler ise Vodafone’un Discover Genç Yetenek Programı süreçlerine katılarak, seçildikleri takdirde Vodafone Türkiye’de staj yapma imkanına kavuşabiliyor.

Üniversiteniz hangi alanlarda gelişmeye devam ediyor? Hangi konulara öncelik veriyorsunuz?

Kadir Has Üniversitesi, geldiği noktada fakülte ve program sayısını artırmaktan ziyade, halihazırda açık bulunan eğitim programlarını daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Üniversitenin daha da etkin olabilmesi için özellikle teknik ve akademik alt yapının gelişimine büyük önem verilmektedir. Geçen yıl yenilenen Bilgi Merkezi, önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere ilgilendikleri alanlarda gerekli araştırma desteğini sunabilecek kapasiteye ulaşmıştır. Yine geçen yıl başlatılan çalışma ile Üniversitenin tüm bilgi-işlem alt yapısı gözden geçirilmiş, güncel ders verme yöntemlerine destek olacak sınıf alt yapıları yenilenmiştir. Sürekli gözden geçirilen laboratuvar alt yapıları ise ihtiyaç oluştukça geliştirilmektedir.

Bundan sonraki süreç için hedefleriniz nelerdir?

İstanbul’un merkezinde bir dünya üniversitesi olma hedefiyle yola çıkan üniversitemizin eğitim-öğretim anlayışı; alanında mükemmel bilgi ve beceriyle donanmış, kendine güvenen, en az bir yabancı dil bilen, sorumluluk sahibi, dünyadaki değişimleri takip eden değil, ön gören ve şekillendiren mezunlar yetiştirmektir. Kaliteli öğrencileri çekmek için rekabet eden kurumların, mezuniyette sadece bu öğrencileri getirdiği nokta değil, üniversiteye giren tüm öğrencilerin gelişimine katkıları ölçülmelidir. Bunun yolu da üniversitelerin kalitesinin programlara giriş puanlarıyla değil, mezunlarının iş piyasasında istihdam edilebilirlikleriyle değerlendirilmesidir. Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelere ayak uydurabilen, yeniliğe açık, sorgulayan, düşünen ve üreten bireyler yetiştirmek, bu bireylerin üniversite sonrasında iş piyasası ve toplumda iyi yerlere gelmelerini sağlamak hem eğitim-öğretimin başarısını hem de topluma sunulan hizmetin kalitesini gösterecektir.

Üniversitenizin son yıllarda aldığı ödül ve başarılar nelerdir?

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri son yıllarda pek çok başarıya imza atmıştır.

Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Aslı Topukçu, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü’nün (RWI) düzenlediği 2012 yılı, “Türkiye’de İnsan Hakları” konulu makale yarışmasında, “Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Sanatsal İfade Özgürlüğü” başlıklı makalesi ile doktora dalında birincilik ödülünü aldı.

‘Kırmızı Basında En İyiler Reklam Ödülleri’nin ‘Genç Kırmızı’ kategorisinde bu yıl Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü öğrencilerinden Semih Türkmen ve Eray Cankır 147 proje arasından sıyrılarak birinciliği kazandı. Eray Cankır ayrıca Canlı Kırmızı kategorisinde de ikincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Yine geçtiğimiz yıl Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından “İcat Çıkar” sloganı ile düzenlenen “TEB Akıl Fikir Yarışması”nda Öğrenci-Yeni Mezun kategorisinde Kadir Has Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Bora Büyüktürk üçüncülüğü paylaştı.

Türkiye'nin en büyük reklam festivali olan Kristal Elma Festivali'nde üniversite öğrencilerine yönelik Future25 yarışmasında, Khas Reklamcılık Bölümü Reklam Atölyesi'nden Alper Karan, Buse Olgun, Kasım Koç ve Nihan Barlas’tan oluşan takım bu yıl birinci oldu. Yine aynı yarışmada İletişim Fakültesi, Reklamcılık Bölümü mezunu ve halen üniversitemizdeYeni Medya Yüksek Lisans Programı'nda eğitimini sürdüren Serhat Bayram; 25. Kristal Elma Yaratıcılık Ödülleri'nde En Yeni - "Türk reklamcılığında ufuk açan, geleceğiyle ilgili ilham veren ve sektörü etkileyen mecra bağımsız her türlü iletişim çalışma" kategorisinde, reklam yazarlığını yaptığı çalışmalarla Kristal Elma ödülü kazandı. 

CIES Direktörü Dimitrios Triantaphyllou ve Doç. Dr. Kostas Ifantis (Kadir Has Üniversitesi – Atina Üniversitesi) Türkiye ve Yunanistan ilişkileri üzerine yapacakları ortak araştırma projesi için desteğe hak kazandı. “National Role Perceptions and Foreign Policy Orientation: the Ideational Bases of Greek Political Elite’s Perception and Policy Towards Turkey” başlıklı proje, London School of Economics’ Hellenic Observatory tarafından birçok proje arasından seçildi. Proje, National Bank of Greece tarafından maddi olarak desteklenmektedir.

Khas Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kemal Yelekçi ve Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger de Avrupa Birliği tarafından verilen EU 7 FP-PEOPLE araştırma projesi desteklerine hak kazandı. Prof. Dr. Kemal Yelekçi, yürütücü olduğu “Training in Neurodegeneration, Therapeutics Intervention & Neurorepair” başlıklı 2013-DK-03 nolu proje ile Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger ise yürütücü olduğu “Anatolian Plateau Climate and Tectonic Hazards” başlıklı 2013-DK-04 nolu proje ile destek alacaklar.

Khas Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoinformatik ve Genetik Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Demet Akdoğan TÜBİTAK tarafından yürütülen 1001 programı kapsamında araştırma projesi desteğine hak kazandı. Yrd. Doç. Dr. Demet Akdoğan, araştırmacı olduğu “Allosterik Mekanizmalar ve Ligand Bağlanması Üzerine Yeni Hesaplamalı Yaklaşımlar” başlıklı projenin çalışmalarına başladı.

TÜBİTAK’a önerilen araştırma projelerinden “3501-Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı” kapsamında toplam 102 projenin desteklenmesine karar verildi. Kadir Has Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Didem Kılıçkıran’a ait 2013-İK-04 nolu proje ile Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kirkil’e ait 2013-İK-05 nolu proje de kabul edilen projeler arasında yer alıyor. Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Didem Kılıçkıran’ın ARDEB 3501 ‘Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı’ kapsamında 2013 yılı 1. döneminde yaptığı “İstanbul’da ‘Avrupalı’ Kadın ve Ev: Konut Mekânları Üzerinden Bir Kimlik Okuması” başlıklı proje başvurusu TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verildi. Enerji Sistemleri Mühendisliği öğretim üyesi Sayın Yard. Doç. Dr. Gökhan Kirkil’in “Rüzgar Türbün Tarlalarında Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahminine Yönelik Sayısal Rüzgar Tahmin Modeli Geliştirilmesi” başlıklı projesinin TÜBİTAK tarafından ARDEB 3501 ‘Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı’ kapsamında desteklenmesine karar verildi.

Spor alanında ise Kadir Has Üniversitesi, düzenlediği organizasyonlarla sporcu gençlere destek vermektedir. Bu organizasyonlar arasında önemli Kadir Has Üniversitesi Haliç Kürek Yarışları önemli bir yere sahip. Yarışlar bu yıl üniversitenin kuruluşunun 16. yılında 11. kez düzenlendi. 21 kategoride 200’den fazla sporcu katıldığı ve 6 kulvar üzerinden 1000 metrelik parkurda yapılan yarışlarda üniversiteler kategorisinde Kadir Has Üniversitesi ikinci oldu. 23 sporcudan oluşan Khas Kürek Takımı bünyesinde milli sporcular da yer alıyor. Takımın milli kürekçileri Onat Kazaklı, Besim Tolga Şahinoğlu ve Ceren Demirkol’un Gençler Yaz Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Balkan Şampiyonları gibi uluslararası müsabakalarda dereceleri ve başarıları bulunuyor.

Üniversite Sporları Federasyonunun Amasya’da düzenlediği Satranç Türkiye şampiyonasında, sporcumuz milli sporcumuz “Büyük Usta” Emre Can Türkiye 2.si oldu.

Khas Erkek basketbol takımı 11 takımın yer aldığı 1. Lig’de yer almaktadır.

Masa Tenisi Bayan Takımı, bu yıl Üniversitemizi Avrupa’da temsil etmeye hak kazandı. Avrupa Şampiyonasına Bayanlar’da 12 Avrupa Üniversitesi, Türkiye’den ise sadece KHAS takımı katıldı.

Kadir Has Üniversitesi’nin 1400 yıllık bir tarihi kucaklayan binası da, 2003 yılında Europa Nostra - Avrupa Kültür Mirası çerçevesi içinde en iyi korunmuş tarihi bina ödülünü almıştı. 

Öğrencilerin önerilerini ve şikayetlerini öğrenmek ve değerlendirmek için ne tür bir mekanizmaya sahipsiniz?

Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Medya ile ilgili çalışmalara çok önem vermektedir. Üniversitenin Facebook, Twitter ve Google Plus adreslerinden her gün düzenli olarak etkinlik ve üniversite ile ilgili gelişmeler öğrencilerle paylaşılmaktadır. Okul takviminde neler olduğunu zamanında ve anında iletmek istenmektedir. Bunu yaparken de içeriğin okunabilir olmasına özen göstererek, öğrencilerin katılımda bulunması ve etkileşimde olmaları önemsenmektedir.

Ayrıca her kampüsümüzde dönemde bir defa olam üzere Rektör-Öğrenci buluşmaları ile, öğrenci kuluplari temsilcileri-rektör ve spor takımları temsilcileri-rektör buluşmaları gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin oylarıyla kendilerini temsil etmek üzere oluşturulan Öğrenci Konseyi de üniversite personeli ve yönetimiyle sürekli temas halindedir.

Son olarak, sosyal medyayı etkin şekilde kullanan Rektörümüz Prof Dr Mustafa Aydın’a öğrenciler istedikleri her an sosyal medya araçları üzerinden ulaşabilmekte, sorun ve önerilerini dile getirebilmektedirler. Bu tür mesajlar ivediklikle değerlendirilmekte ve varsa sorunlar hızla giderilmektedir.

Burs koşullarınız nelerdir? Eğitim süresince başarıyı ödüllendiren bir burs sistemine sahip misiniz?

Üniversite olarak burs olanakları bakımından gerçek bir vakıf üniversitesi olmanın hakkını veriyoruz. Her geçen yıl artan sayıda öğrenci almak yerine her yıl daha  nitelikli öğrenci almayı ve yetiştirmeyi hedef alan üniversitemizde çeşitli burslardan yararlanan öğrenci sayısı giderek artmaktadır.

Üniversiteye Giriş Üstün Başarı Bursu (Tam Burslu): ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “tam burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih edildiğinde Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz.

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu (%50 Burslu): ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%50 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %50 oranında indirim uygulanır.

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu (%25 Burslu): ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%25 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %25 oranında indirim uygulanır.

Üniversiteye Giriş Üstün Başarı ile Üniversiteye Giriş Başarı Bursları; karşılıksız olup, sadece öğretim ücretini kapsamakta ve zorunlu yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için en çok 2 yıl (4 yarıyıl), önlisans düzeyinde en çok 3 yıl (6 yarıyıl), lisans düzeyinde en çok 6 yıl (12 yarıyıl) süreyle sınırlı olmak üzere; lisans programlarında toplam 8 yıl, önlisans programlarında ise toplam 3 yıldır. Söz konusu burslar, öğrencinin derslere devam etmesi koşuluyla, not ortalaması veya sınıf-ders geçme gibi hususlardan etkilenmeksizin belirtilen süre içinde kesilmeksizin devam eder.

Kadir Has Bursu:

Burslu veya ücretli lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, ÖSYS sıralamasında TS-1, MF-4, TM-1 ve TM-2 puan türlerinde ilk 5000’e giren öğrencilere her eğitim-öğretim yılında 9 ay boyunca eğitim desteği sağlanır. Kadir Has Bursu çerçevesinde verilen eğitim desteğinin miktarları aşağıdaki gibidir:

İlk 100 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere 2.000 TL;

İlk 500 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere 1.000 TL;

İlk 1000 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere 500 TL;

İlk 3000-5000 (Dil puan türünde hariç) arasında yer alan öğrencilere 250 TL.

Kadir Has Bursu bir eğitim yılında 9 ay süre ile ödenir ve normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için 5 yıl, fakültelerin birinci sınıfına başlayan öğrenciler için 4 yıldır.

IB Bursu: Uluslararası Bakalorya (IB) Diploması toplam notu 32-37 arasında olan öğrencilerden eğitim ücretinin yarısı;  38 ve üzerinde olanlardan ise tümü alınmaz.

Abitur Bursu: Abitur diploma notu iki veya daha iyi olan öğrencilerden öğretim ücretinin yarısı alınmaz. 

Matura Bursu: Maturada üstün başarı gösteren öğrencilerden eğitim ücretinin tümü alınmaz.

Spor Bursu: İngilizce Hazırlık, Önlisans ve Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve Üniversite adına yarışlara katılabilecek olanlara değerlendirmeler sonrası verilir.

Khas Onur Bursu: Her akademik yıl bitiminde, sorumlu olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış, yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 veya üzeri olan ve kendi fakültesindeki öğrenciler arasında ilk yüzde beşlik dilime girmeyi başaran öğrencilere kayıt ücretinden indirim şeklinde “Khas Onur Bursu” verilir.

Barınma/Yurt Bursu:

İstanbul dışından gelen ve yurtta kalmak isteyen ilk 5000’den gelen öğrencilere üniversitenin öğrenci konukevinde barınma imkânı sağlanır. Yer verilememesi durumunda; 250 TL aylık barınma yardımı yapılır. Barınma yardımı bir eğitim yılında 9 ay süre ile ödenir ve öğrencinin başarı durumundan etkilenmez.

Önerilen Yazılar

Daha fazlasını öğrenmek ister misin? (ücretsiz)

Lütfen adınızı girin

Lütfen soyadınızı girin

Lütfen geçerli bir email girin

{{registration_errors}}

Parlakbirgelecek.com'a hoşgeldiniz.
Devam etmek için emailinizden aktivasyon linkine tıklamanız gerekmektedir.