YGS Tarih Konuları

YGS Tarih testi 15 soru ile 9. sınıf İlk Uygarlıklardan 13.yy Türk Tarihi’ne, 10. sınıf Osmanlı Tarihi ve 11. sınıf İnkılap Tarihi  konularının tamamını kapsıyor. Ağırlıklı olarak bilgi sorularını kapsayan Tarih sınavında kazanımlar arası ilişkileri hatırlamayı ölçen sorular da mevcut. Tarih dersi detaylı müfredatı sebebiyle öğrencilerin geniş bir bilgi yelpazesine sahip olmalarını gerektiriyor. 

YGS Tarih Konuları

 1. Tarih Bilimi: Tarih biliminin ve diğer bilimler ilişkisi
 2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar: Tarih öncesi çağlar, Tarih çağları, İlk çağ uygarlıkları, Anadolu’da yaşamış uygarlıklar, Ege ve Yunan uygarlıkları, Hunlar, Göktürkler, Uygurlar ve diğer orta Asya ve Avrupa Türk Devletleri
 3. İslam Tarihi ve Uygarlığı: İslamiyet’in doğuşu, Dört Halife Dönemi, Emevi, Endülüs, Abbasi Devletleri
 4. Türk-İslam Devletleri: Türklerin İslamiyet’i kabulü, Karahanlılar
 5. Türkiye Tarihi: Türkiye Selçukluları
 6. Beylikten Devlete (1300-1453): Osmanlı Devleti’nin gelişimi, Balkanlarda fetihler, İskan Siyaseti ve Anadolu’daki faaliyetler.
 7. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600): Osmanlı’da toplumsal, askeri, ekonomik yapı, Kanuni Sultan Süleyman, Reform Hareketleri, Coğrafi Keşifler ve Osmanlı’ya etkileri.
 8. Arayış Yılları (17. Yüzyıl): Avrupa’daki gelişmeler ve Osmanlı’ya etkileri, Kapitülasyon ve imtiyazlar, Islahat arayışları ve Siyasi/askeri faaliyetler.
 9. Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl): Fransız İhtilali, Sanayi devrimi, Osmanlı’da yönetim ve bürokrasi yapısında değişmeler,
 10. En Uzun Yüzyıl (1800-1922): Balkanlarda milliyetçilik, Şark Meselesi, Sanayi Devrimi’nin Osmanlı Devleti’ne etkileri, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I ve II Meşrutiyet, Trablus ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı
 11. Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi: Mondros Mütarekesi, Kuvayı Milliye, Kongreler, TBMM’nin açılması,
 12. Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler: Doğu, Güney ve Batı Cepheleri, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz
 13. Türk İnkılabı: Saltanatın kaldırılması, Lozan Konferansı’nın süreci ve Lozan Barış Antlaşması, Laiklik, Çok partili hayata geçiş, Hukuk, Eğitim ve Toplumsal alandaki değişimler.
 14. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık
 15. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası: Lozan, Musul Sorunu, Dış Borçlar, Sadabad Paktı, Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi Hatay’ın anavatana katılması

YGS Tarih Testinde En Çok Soru Çıkan 5 Konu

Geniş müfredat sebebiyle Tarih sınavlarında “banko” denebilecek konu sayısı göreceli olarak daha az. Yine de son 4 senede en azından her sene 1-2 sorunun çıktığı konular şunlar: Millî Mücadele hazırlık çalışmaları (Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas kongreleri), Mondros Ateşkes Anlaşması ve sonuçları , Trablusgarp ve Balkan savaşlarının sebep ve sonuçları, Batı Cephesindeki savaşlar ve Atatürk İlkeleri.

YGS Tarih Testinde Çıkan En Kolay 5 Konu

Genelde bilgi bazlı olan ve hatırlanması kolay konulardan çıkan sorular YGS Tarih testini alan adayların netlerini daha rahat bir şekilde artırmalarına da imkan sunuyor. Bu çerçevede  “kolay” olarak adlandırabileceğimiz sorular ise şu konulardan çıkıyor: 19. Yüzyılda Toplumsal Gelişmeler (kadın hakları ve basın-yayın), Atatürk İlkeleri, Orta Asya ve Avrupa’da Türk devletleri (Avalar, Bulgarlar, Türgişler, vb.), Osmanlı Devleti’nin gelişiminin sebepleri ve İlk Çağ Uygarlıkları. 

YGS Tarih Testinde Çıkan En Zor 5 Konu

Bilgiye dayalı ve geniş bir müfredattan sorumlu olan öğrenciler bazen çok detaylı hatta kitapların dipnotlarında bulunan konularla karşılaşabiliyorlar. Öğrencileri en çok da bu tür sorular zorluyor. Son 4 senenin YGS sınavlarında zorluk seviyesi en yüksek soruların çıktığı bu konular da sırasıyla: Türkiye Selçuklularının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetleri, Osmanlı Devleti’nde millet sistemi, Fransız İhtilali, Cumhuriyet yönetimine yönelik iç ve dış tehditler ve Kuvayı Milliye hareketi.

YGS Tarih Testine Nasıl Çalışmalıyım?

Yukarıdaki bilgiler her ne kadar çalışma stratejisi oluşturmaya yardımcı olacak bilgiler olsa da sınavda başarı elde etmek için daha bütüncül bir program oluşturmak önem arz ediyor. YGS Türkçe çalışma programını oluştururken dikkat etmen gereken noktaları yazımızın bu bölümünde özetledik.

Çalışma programını hazırlamaya başlamadan önce bilgi durumunu test etmen lazım. Bunun için ücretsiz seviye tespit sınavını buraya tıklayarak alabilirsin. Konular hakkında seviyenin ne olduğunu gördükten sonra eksik olduğu konuların listesi, bunlara ne kadar çalışman gerektiğini hesaplamalısın. Böylece 1 saat daha çalışarak netlerini en çok nerede artırabileceğini görebilir, haftalık çalışma programına bu konuları ekleyebilirsin. 

Hangi konuda daha iyi ilerleyebilirsin, bunlara ne kadar zaman ayırmalısın sorularının cevabını sana özel çıkardığı haftalık çalışma programları ile Akıllı Çalışma Sistemi veriyor. Tıkla çalışma programına hemen ulaş.

YGS Tarih Testinde Mutlaka Çalışman Gereken 5 Konu

Genel olarak yukarıdaki çalışma prensibi doğrultusunda çalışma saati başına kazanabileceğin net sayısı en yüksek YGS Tarih konuları ise sırasıyla: Millî Mücadele’nin hazırlık dönemi, Atatürk İlkeleri, Mondros Ateşkes Anlaşması, Trablusgarp ve Balkan savaşları ve Atatürkçü Düşünce.

YGS'ye hazırlanırken dikkat etmen gerekenleri öğrenmek ve başarını artırmana yardımcı olabilecek ipuçları için YGS'nin Şifreleri yazımızı da okumayı unutma.

Önerilen Yazılar

Daha fazlasını öğrenmek ister misin? (ücretsiz)

Lütfen adınızı girin

Lütfen soyadınızı girin

Lütfen geçerli bir email girin

{{registration_errors}}

Parlakbirgelecek.com'a hoşgeldiniz.
Devam etmek için emailinizden aktivasyon linkine tıklamanız gerekmektedir.