Acil Yardım ve Afet Yöneticisi

Kısaca

İnsanoğlu var olduğundan beri deprem, sel gibi doğal afetlerle ve bulaşıcı hastalıklarla baş etmeye çalışıyor. Tarihin her döneminde acil durumlarda ve afetlerin sebep olduğu zor yaşam koşullarında toplumun can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışan insanlar var olmuş. Acil durumlarda sakinliğini koruyarak insanların daha fazla zarar görmemesi için çalışabilen, sorumluluk sahibi, stresli koşullar altında hızlı düşünebilen ve doğru karar alabilen ve insanlara yardım etmekten hoşlanan bir bireysen Acil Yardım ve Afet Yöneticisi kariyeri sana göre olabilir.

Acil Yardım ve Afet Yöneticisi olmak isteyenler,


anadalında okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Acil Yardım ve Afet Yöneticileri;

 • Aktif dinleme becerisi gelişmiş,
 • Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri kuvvetli,
 • Karmaşık problemlere alternatif çözüm yolları bulabilen,
 • Etkili ve ikna edici konuşma becerisi kuvvetli,
 • Öğretme becerileri gelişmiş,
 • Acil durumlara ilişkin hukuki prosedüre hakim,
 • Proje yönetimi ve liderlik becerileri yüksek ve karar verme becerisine sahip,
 • Kayıt tutma ve gözlemleme yeteneği olan,
 • İlkyardım konusunda bilgili,
 • Acil durumlarda soğukkanlılığını koruyabilen,
 • Baskı ve stres altında verimli çalışabilen,
 • Güvenilir, sabırlı ve anlayışlı,
 • Yardımsever bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Acil yardım ve afet yöneticileri merkezi hükümete veya yerel yönetimlere bağlı olarak ofis ortamlarında çalışırlar. Çalışma saatleri düzenlidir; ancak çağrı üzerine ve acil durumlarda uzun saatler ve haftasonları da çalışabilirler. Personelle, çalıştığı kurumun gönüllü çalışanlarıyla, hükümet yetkilileriyle, sivil toplum örgütleriyle ve medya organları çalışanları ile iletişim halindedirler.

Görevler

 • Radyolojik koruma ve bulaşıcı hastalıklarda tespit yapılmasını, personelin ve halkın eğitilmesini koordine eder ve çözüm yollarına ilişkin stratejiler geliştirir,
 • Afet ve acil durumların ardından hasar tespit raporu hazırlar ve durumun analizi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar,
 • Acil durumlara ilişkin prosedürleri ve yönetmelikleri takip eder, değişikliklere uyum sağlanması konusunda gerekli işlemleri yapar,
 • Daha önce yaşanmış afet ve acil durumların sonuçlarını analiz eder, teknolojik değişiklik ve gelişmeleri kullanarak bilgileri değerlendirir ve yeni prosedürler geliştirilmesi konularında hükümete ve yerel yönetimlere tavsiyelerde bulunur,
 • Acil durum ve afet olaylarının olasılığını tahmin ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve acil durum planları hazırlar,
 • Acil durumlarda ve afetlerde sığınakların açılmasını, halkın ihtiyaçlarının giderilmesini, kriz ve afet yönetimi faaliyetlerini koordine eder,
 • Acil durum ve afet durumlarında ihtiyaçların giderilmesi için sağlık tesislerinin planlarını hazırlar,
 • Acil durum yönetim planları geliştirir.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Acil Yardım ve Afet Yöneticileri, Başbakanlığa bağlı “Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı”nda ve bu başkanlık çatısı altında kurulan daire başkanlıkları ile illerde kurulacak olan il afet ve acil durum müdürlükleri bünyesinde görev alabilirler. Ayrıca, belediyelere bağlı itfaiye teşkilatlarında ve her türlü kamu kurum ve kuruluşlarının sivil savunma ile ilgili birimlerinde çalışabilmektedirler.

İsteyen acil yardım ve afet yöneticileri, Afet Yönetimi ve Kamu Yönetimi disiplinlerinde Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik yönde ilerleme şansına sahiplerdir. Böylelikle ülkemizde giderek yaygınlaşması düşünülen acil yardım, acil durum ve afet yönetimi ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programları için gereken öğretim elemanı ve öğretim üyesi ihtiyacının da karşılanması da mümkün olabilir.

İlgini Çekebilecek Yazılar