Bankacı (Finans Uzmanı)

Kısaca

Sermayenin küreselleşerek, ticaret ve gelişen iletişim teknolojileri vasıtasıyla dünyanın heryerine ulaşması bankacıların önemini hergün biraz daha artırmaktadır. Bankacılar, kredi isteklerinin değerlendirilmesinden hesap işlemlerine kadar uzanan bir yelpazede hizmet vermektedir.

Bankacı olmak isteyen adaylar iyi matematik bilgisine, başkalarıyla iletişim kurabilme becerisine, sahip olmanın yanısıra dikkatli, güler yüzlü ve yeniliklere açık bireyler olmalılar. Bankacılar kamuya ve özel sektöre ait bankalarda, finans kuruluşlarında, sigorta veya muhasebe şirketlerinde iş bulma olanaklarına sahiptirler.

Bankacı (Finans Uzmanı) olmak isteyenler,


anadallarından birinde okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Bankacılar (Finans Uzmanları),

 • Aktif dinleme becerisi gelişmiş,
 • İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen,
 • Yazılı ve sözlü olarak kendini doğru ifade eden,
 • İnsanları ikna etme becerisi yüksek,
 • Konuşma becerileri gelişmiş,
 • Sabırlı, hoşgörülü ve anlayışlı,
 • Sayısal düşünebilen,
 • Matematik işlemler konularında yetenekli,
 • Yardımsever,
 • Dikkatli ve ayrıntıları farkına varabilen,
 • Hızlı düşünebilen,
 • Hızlı ve doğru karar alabilen bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Bankacılar banka şubelerinde, temiz, sessiz ve iyi ışıklandırılmış kapalı alanlarda çalışırlar. Çalışma saatleri düzenlidir. Müşterilerle, yöneticilerle, meslektaşlarıyla, şirket personelleriyle ve kamu çalışanlarıyla iletişim içindedirler.

Görevler

 • Muhasebe kayıtlarını, mali tabloları ve diğer finansal analiz raporlarını hazırlar ve prosedürlere uygunluğunu inceler,
 • Hesap tabloları hazırlar ve uygun hesaplara girişler yapar,
 • Mevcut bilgisayar teknolojisini kullanarak muhasebe sistemlerini ve belgelerin kayıtlarını değiştirir ve denetler,
 • Vergi beyannameleri hazırlar,
 • Ödemeler, çek işlemleri, vergi raporları ile ilgili işlemleri bilgisayar sistemlerine kaydeder ve gerekli işlemleri gerçekleştirir,
 • Devlet kurumlarının hesaplarını kaydeder ve inceler,
 • Müşterilere ödeme planları, gayrimenkul planları, muhasebe ve kredi alma ve ödeme programları gibi konularda bilgi verir,
 • Bütçe analizi yapar ve bütçe maliyetlerini karşılaştırarak periyodik raporlar hazırlar,
 • Bireyler ve işletmeler için iç ve dış denetim hizmetleri sağlar,
 • Gelecekteki gelir ve giderler için proje hazırlanmasında eğilimleri, maliyetleri, gelirleri, mali taahhütleri ve yükümlülükleri analiz eder.
 • Nakit çek ödemelerinde sayısal miktarı ve imzanın doğruluğunu kontrol eder ve ödeme yapar,
 • Çek ve nakit alma miktarını doğrulamak için mevduat hesaplarını kontrol eder,
 • Müşteri işlemlerini bilgisayar sistemlerine kaydeder ve makbuz hazırlar,
 • Belgelerin yasallığını kontrol etmek için müşterilerin hesap bilgilerini, isimlerini, banka adını ve tarihleri kontrol eder,
 • Mevduat kaymalarını denetlemek için dosyaları veya bilgisayar verilerini denetler,
 • Müşterilerin kendi hesaplarına ilişkin sorularını yanıtlar,
 • Günlük gelen ve bankadan çıkan paranın denkliğini denetler.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Bankacılar, ulusal ve uluslararası şirketlerin finansal analiz bölümlerinde, yurtiçi ve yurtdışındaki bankalarda, aracı kurumlarda çalışmaktadırlar. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi ulusal, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) gibi uluslararası kuruluşlarda istihdam edilebilmektedirler. İsteyenler bankacılar Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar