Çalışma Ekonomisti

Kısaca

Her ne kadar 1980’lerde yaşanan büyük sendikal hareketler kısmen azalmış olsa da, Çalışma Ekonomistlerinin iş yükünde büyük bir değişiklik yok. Çünkü ekonomide hizmet sektörünün artan ağırlığı ve ekonomik gelişmede insan sermayesinin gittikçe ön plana çıkan rolü sayesinde iş veren-çalışan ilişkilerinin önemi ve bunun yönetimi hala vazgeçilmez bir ihtiyaç.

Çalışma Ekonomisti olarak ekonomi ve sosyoloji dallarının kesiştiği bir eksende görev alıp, tercihe göre masa başında analiz, raporlama ya da araştırma yapabilir ya da daha aktif olarak toplu pazarlıklara girebilir, maaş politikalarının oluşturulması ya da kontrat oluşturulmada görev alabilirsin.

Çalışma Ekonomisti olmak isteyenler,

anadalında okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Çalışma ekonomistleri;

 • Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği gelişmiş,
 • Sosyal bilimlere ilgili,
 • Araştırma yöntemlerini bilen,
 • Aktif dinleme yeteneği olan,
 • Kendine güvenen ve kendini motive edebilen,
 • Stres ve baskı altında çalışabilen,
 • Eleştiriye açık,
 • Sır saklayabilen ve bilgileri gizli tutabilen,
 • Verileri analiz ve yorumlama yeteneği olan,
 • Hukuki prosedürleri ve mevzuatı bilen,
 • Konuşma becerisi yüksek,
 • İkna kabiliyeti olan bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Çalışma ekonomistleri ofislerde, sessiz ve temiz ortamlarda çalışırlar. Çalışma saatleri düzenlidir. Kurum yöneticileriyle, işçi ve işverenlerle, meslektaşlarıyla iletişim içindedirler.

Görevler

Çalışma ekonomistleri devlet kurumları ve sendikalar gibi birçok yerde çalışabilirler. Çalıştıkları kuruma göre görevlerinde farklılıklar olabilir; ancak genel olarak:

 • İş piyasası, sosyal sigortalar, iş mevzuatı, sözleşmeler ve sendikacılık konularında işçi ve iş verenlere bilgi verir ve tavsiyede bulunurlar,
 • İş bulma, iş geliştirme alanlarında ilgililere bilgi verirler,
 • Devletin sosyal güvenlik ve endüstri ilişkileri politikalarını planlar, düzenler ve geliştirilmesine katkıda bulunurlar,
 • Çalıştıkları kurumlarda sosyal ilişkilerin ve işlerin düzenlenmesinde, işçi ve iş veren ilişkilerinin düzenlenmesinde rol oynarlar,
 • İş piyasası, sosyal politika, iş mevzuatı, sendikacılık gibi konularda araştırma yapar ve verileri incelerler.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Çalışma Ekonomistlerinin çalışma alanları oldukça geniş olup, kamu ve özel sektörde çalışmanın yanı sıra kendi işlerini de kurabilirler. İşletmelerin İnsan Kaynakları birimlerinde yönetici olarak, İşçi ve İşveren Kuruluşlarında eğitim ve toplu iş sözleşmesi uzmanı olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarda denetim elemanı (müfettiş), çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı olarak, Türkiye İş Kurumu, DPT, Verimlilik Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda istihdam ve meslek uzmanı olarak, Dışişleri Bakanlığı’nın Çalışma Ataşeliği kadrolarında uzman olarak, bağımsız danışmanlık ve eğitim veren kurumlarda iş ve sosyal güvenlik uzmanı olarak çalışmaktadırlar. İsteyen çalışma ekonomistleri Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar