Çevirmen

Kısaca

Bir şiir kitabı veya roman okurken, yazılanların kendi dilinde nasıl ifade edildiğini, hangi duyguları anlattığını, çevrilen kelimelerin derinlerinde neleri barındığını merak ediyorsan; bu yüzden başka dillerde okumaktan, o dilin deyimlerini, atasözlerini öğrenmekten keyif alıyorsan Çevirmen olmayı seçebilirsin.

Çevirmen, bir yazıyı ya da konuşmayı taşıdığı anlamı koruyarak başka bir dilde yeniden oluşturan kişidir. Bunu yaparken elindeki metni ya da duyduklarını naklen aktarmaz, aktarırken iki dil arasında bir bağ kurar. İki dili de ana dili gibi bilme sorumluluğuna sahiptir; iki dile de tamamen hakimdir. Bir dilden diğerine bilgi, sanat, düşünce aktarırken aynı zamanda elindeki metnin yeni yaratıcısı olur.

Çevirmen olmak isteyenler,


anadalında okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Çevirmenler;

 • Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş,
 • Kendini doğru biçimde ifade edebilen,
 • Uzun süreli okumalar yapabilen,
 • En az bir yabancı dile ve kültürel özelliklerine hakim,
 • Aktif dinleme becerisi olan,
 • Farklı kültürleri tanıyan,
 • Toplumların değer yargıları hakkında bilgi sahibi,
 • Hayat boyu öğrenmeye açık,
 • Zaman yönetiminde başarılı,
 • Edebiyat, dil bilgisi ve gramer gibi alanlara ilgili,
 • Araştırma tekniklerini ve yöntemlerini bilen,
 • Uzun süre konsantre olabilen,
 • Ayrıntılı düşünebilen,
 • Motivasyonu yüksek,
 • Yaratıcı bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Çevirmenler kütüphanelerde, evlerinde ve ofis ortamında çalışırlar. Çalışma saatleri düzenlidir; ancak yaptıkları iş doğrultusunda uzun saatler ve haftasonları da çalışabilirler. Yazarlarla, filologlarla ve diğer meslektaşlarıyla iletişim halindedirler.

Görevler

 • Kelimelerin anlamları, kavramlar ve kullanım şekillerine ilişkin anlaşmazlıkları çözer,
 • Yazılı belgeleri ve konuşmaları konuşmacı ile aynı anda ya da konuşmacının ardından  iletilen mesajın tarzını, bağlamını ve içeriğini değiştirmeden diğer dilde anlamlı olacak şekilde aktarır,
 • Çevirilerdeki teknik terimlerin doğruluğunu kontrol eder,
 • Yasal belgeleri, bilim eserlerini, haber raporlarını bir dilden diğer dile anlam bütünlüğünü bozmadan çevirir,
 • Çeviri doğruluğunu sağlamak için ansiklobediler, sözlükler ve diğer belgeleri kullanır,
 • Kaynak dilden okuduğu malzemeyi, metnin orijinal anlamını ve hissini kaybettirmeden, hedef dilde yeniden yazar.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Çevirmenler, uluslararası kuruluş ve işletmelerde, bankalarda, tercüme bürolarında, devlet kuruluşlarının ve bakanlıkların dış ilişkiler dairelerinde, basın yayın, medya kuruluşlarında, ticaret ve turizmle ilgili şirketlerde, hukuk bürolarında çalışmakta, girişimci ruhlu çevirmenler kendi çeviri ofislerini kurmakta veya serbest çevirmen olarak hizmet vermektedirler. İsteyen çevirmenler Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına devam ederek akademik hayatı seçmektedirler.

İlgini Çekebilecek Yazılar