Çocuk Gelişimi Uzmanı

Kısaca

Bir çocuğun doğduğu andan büyüyünceye kadar olan süreçte geçirdiği fiziksel (motor ve duyusal beceriler gibi) ve sosyal gelişimi incelemekten; birçok bilgi ve davranışı günden güne öğrenişini ve bu bilgi edinme ve gelişme sürecinde geçirdiği değişimleri izlemekten mutlu olacağını düşünüyorsan Çocuk Gelişim Uzmanı olmak için doğmuşsun.

Çocuk Gelişim Uzmanları 0-12 yaş arasındaki çocukların büyüme ve gelişmeleri üzerine çalışırlar. Bu süreci inceler, değerlendirir ve takip ederler. Bunların yanı sıra eğitim hizmetleri için programlar hazırlamaktan ve bu programların uygulanmasından sorumludurlar. Çocuk Gelişim Uzmanları, doğum ve çocuk hastanelerinde, çocuk polikliniklerinde ve çocuklara yönelik çalışan psikiyatristlerle, nörologlarla çalışabilecekleri gibi ailelere danışmanlık da verebilirler.

Çocuk Gelişimi Uzmanı olmak isteyenler,


anadalında okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Çocuk Gelişim Uzmanları;

 • Aktif dinleme becerisi gelişmiş,
 • İletişim becerileri kuvvetli,
 • Konuşma becerileri yüksek,
 • Kendini doğru ifade edebilen,
 • Sabırlı, anlayışlı ve hoşgörülü,
 • Samimi ve içten,
 • Çocukları ve onlarla ilgilenmeyi seven,
 • Dikkatli, sorumluluk sahibi ve işbirliğine açık,
 • Gözlem yapma becerileri kuvvetli,
 • Çocukların isteklerini ve ihtiyaçlarını anlayabilen,
 • Zaman yönetiminde başarılı bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Çocuk gelişim uzmanları okul öncesi eğitim merkezlerinde, kreşlerde, ana okullarında ve çocuk bakım evlerinde görev yaparlar. Çalışma saatleri düzenlidir. Çocuklarla, ebeveyinlerle ve velilerle, yöneticilerle ve diğer kurum personeliyle iletişim halindedirler.

Görevler

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar için güvenli oyun ortamı oluşturur,
 • Gerektiğinde çocukların bireysel temizlikleri, tuvalet ve yemek yeme ihtiyaçlarını karşılamalarında onlara yardımcı olur.
 • Çocukların oyun faaliyetleri gözlemler,
 • Çocukların günlük aktiviteleri ve davranışları ile ilgili velileri ve ebeveyinleri bilgilendirir, gerektiğinde onlarla işbirliği yapar,
 • Oyuncakların ve oyun aletlerinin sterilize edilmesini sağlar,
 • Çocukların günlük faaliyetlerinin ve ilaçlarının kayıtlarını tutar,
 • Çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek için onları olumlu davranışlara ve olumlu benlik anlayışına teşvik eder,
 • Çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerini takip eder,
 • Çocuklara kişisel bakım, yeme alışkanlığı ve tuvalet alışkanlığı gibi kişisel ihtiyaçlarını karşılamalarında yardımcı olur,
 • Çocuklara dünyayı öğretmek ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak için etkinlikler düzenler.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Çocuk Gelişimi Uzmanları, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri ve hastaneleri, çocuk hastaneleri ve hastane okulları, Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemeleri ve eğitim evleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Talim Terbiye Kurulu (TTK) gibi kamu kurumlarında çalışmaktadırlar. Ayrıca anaokulları, özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, radyo ve televizyonlardaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde, çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde, çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında, eğitsel oyuncak üretiminde görev üstlendikleri gibi UNICEF ve ILO gibi uluslararası kuruluşlarda, gönüllü kuruluşlarda ve Sivil Toplum Örgütlerinde de çalışmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar