Coğrafyacı

Kısaca

Dünyanın yüzey özelliklerini, içinde yaşayan canlıları ayrıca coğrafyayla ilgili politik ve kültürel yapıyı araştıran Coğrafyacılar saha araştırmaları, haritalar, fotoğraflar, uydu görüntüleri ve nüfus sayımı gibi belgeleri değerlendirirler. Bu sonuçların çıkarımı sürecinde niceliksel araştırma yöntemlerini kullanan Coğrafyacılar konu hakkında raporlar yazarlar ve bunların sunumunu gerçekleştirirler. Coğrafyacıların elde ettiği sonuçlar hükümetleri, şirketleri bilgilendirme konusunda kullanılır. Ayrıca pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, ev ve yol planlarının yapılması veya doğal afetler hakkında veri toplanması gibi konularda da Coğrafyacılara ihtiyaç duyulur.

Coğrafyacı olmak isteyen adaylar güçlü bir gözlem yeteneğine ve güçlü bir belleğe sahip olmanın yanısıra açık havada çalışmaktan da hoşlanan kişiler olmalıdırlar. Coğrafyacılar Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü gibi devlet kurumlarında iş bulabilecekleri gibi gerekli olan eğitimleri aldıktan sonra Coğrafya Öğretmeni olarak da çalışabilmektedirler.

Coğrafyacı olmak isteyenler,

anadalında okuyabilirler.

Coğrafya bölümlerine giriş koşulları, taban puanları, rekabet ve kontenjan trendlerini analiz ettiğimiz coğrafya taban puanları yazımızı okumayı unutma. 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Coğrafyacılar;

 • Yazılı ve sözlü iletişim yeteneği gelişmiş,
 • Uzun okumalar yapabilen,
 • Aktif dinleme yeteneğine sahip,
 • Analiz yapma ve bilgileri yorumlama yeteneği olan,
 • Fiziksel çevreye ilişkin bilgi sahibi,
 • Jeoloji, sosyoloji, tarih gibi sosyal bilimlere ilgili,
 • Harita okuma becerisi olan,
 • Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
 • El- göz koordinasyonu yüksek,
 • Dikkatli, sabırlı ve ayrıntıları fark edebilen,
 • Gözlem yapma becerisi yüksek,
 • Bilgisayar kullanma kabiliyeti yüksek bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Coğrafyacılar üniversitelerde, özel şirketlerde, sivil toplum kuruluşlarında ve kamu kurumlarında bürolarda, laboratuvarlarda çalışırlar. Ancak saha çalışması yapmak için açık havada çalışmak durumunda kalabilirler. Çalışma saatleri düzenlidir; fakat araştırma konusu doğrultusunda uzun saatler ve haftasonları da çalışabilirler. Araştırma yapma ve veri toplama aşamalarında farklı yerlere seyahat edebilir, uzun zaman buralarda kalabilirler. Şehir ve bölge planlamacıları, diğer meslektaşları, kamu personeli, arkeologlar ve diğer sosyal bilimciler ile iletişim içinde olurlar.

Görevler

 • Araştırma bulgularını analiz eder ve sonuçlara ilişkin rapor hazırlar,
 • Koordinat sistemleri, enlem- boylam, yükseklik, topografya ve harita ölçekleri gibi coğrafi bilgileri ve ilkeleri kullanarak haritalar, grafikler ve diyagramlar geliştirir veya günceller,
 • Arazi gözlemleri, uydu görüntüleri, hava fotoğrafları ve haritaları kullanarak coğrafi veriler toplar ve bilgileri organize eder,
 • Yerel, bölgesel, kıtasal ve küresel ölçeklerde fiziksel olayların coğrafi dağılımlarını analiz eder,
 • Coğrafi bilgileri bilgisayar yazılımları, donanımları, yazıcılar ve video kameralar gibi ekipmanları kullanarak geliştirir ve yönetir,
 • Bölgesel kültürlere ve tarihe, çevresel etmen ve tehlikelere, sosyal ve kentsel planlamaya, deniz ve kara kullanımına, turistik özelliklere ilişkin konularda danışmanlık hizmeti verir,
 • Kamu kurumları ve özel sektör için coğrafi bilgi sistemleri geliştirir,
 • Belirli bölgelerin nüfusuna, ekonomisine, siyasi ve kültürel özelliklerine ilişkin araştırmalar yapar,
 • Mevcut coğrafi bilgilere ilişkin veri tabanlarını inceler,
 • Coğrafi analizler için veri toplar,
 • Haritalar, grafikler ve diğer coğrafi bilgilere ilişkin tablolar, diyagramlar hazırlar,
 • Araştırma bulgularını organize eder ve ilgili merciilere sunum yapar,
 • Pedagojik formasyon alarak öğretim kurumlarında ders verir.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Coğrafyacıların bugüne kadar öncelikli iş imkanları öğretmenlik olmuştur. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayan mezunlar lise ve dengi okullarda Coğrafya Öğretmeni olabilmektedir.  Coğrafyacılar ayrıca, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Maden Teknik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri gibi devlet kurumlarının jeomorfoloji ile ilgili birimlerinde çalışmaktadır. İsteyen coğrafyacılar Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadır.

İlgini Çekebilecek Yazılar