Dış Ticaret Uzmanı

Kısaca

Küreselleşme, iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve devletler arasında yapılan ticaret anlaşmaları ile gittikçe gelişen dış ticaret faaliyetleri Dış Ticaret Uzmanlarını kilit bir role taşımaktadır. Mal ithalat ve ihracat süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayan Dış Ticaret Uzmanları ayakları yere basan, hızlı karar verebilen, risk alabilen ve disiplinli kişilerdir. Yabancı dil biliyor olmak, sorumluluk sahibi olmak ve iyi iletişim kurabiliyor olmak da mesleğin diğer olmazsa olmazlarındandır.

Genellikle ofiste çalışan Dış Ticaret Uzmanları işleriyle ilgili olarak seyahat de ederler. İthalat ve ihracat odaklı birçok şirkete sahip ülkemizde birçok özel teşebbüste iş bulma ya da kendi firmalarını kurma olanağına sahip Dış Ticaret Uzmanları tercih ederlerse Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı gibi kamu kuruluşlarında ya da bankalarda da çalışabilirler.

Dış Ticaret Uzmanı olmak isteyenler,


anadallarından birinde okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Dış Ticaret Uzmanları;
 • Uluslararası hukuk, gümrük ve iktisat gibi alanlara hakim,
 • Dikkatli ve ayrıntıları fark edebilen,
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri gelişmiş,
 • Takım çalışmalarında başarılı ve bireysel olarak da çalışabilen,
 • Plan yapabilen ve rekabet stratejileri belirleyebilen,
 • Öz disiplini olan ve düzenli,
 • Gelişmeleri ve uluslararası piyasayı takip edebilen,
 • Yaşam boyu öğrenmeye açık,
 • Stresli ortamlarda çalışabilen,
 • Kendi kendini motive edebilen bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Dış Ticaret Uzmanları ofis ortamında, kapalı alanlarda görev yaparlar. Fakat iş seyahatleri sebebiyle şehir ve ülke dışına çıkabilirler. Çalışma saatleri düzenlidir. Müşterilerle, yöneticilerle ve diğer kurum çalışanları ile iletişim halindedirler.

Görevler

 • Uluslararası mal alım- satım için diğer kurumlarla ve müşterilerle bağlantı kurar,
 • Sözleşme hazırlar ya da hazırlanma aşamasında görev alır,
 • Yurtdışından alınan malların takibini yapar,
 • Yurtdışına satılacak malların (ihraç mallarının) takibini ve gerekli teslim işlemlerini yapar,
 • Dış alım ve satıma ilişkin yasa ve yönetmelikleri takip eder ve bunlara göre çalıştığı kurum veya kuruluşun işlemlerini kontrol eder,
 • Çalıştığı kurumun dış ticaret ve ekonomi politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesinde danışmanlık yapar.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Dış Ticaret Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın merkez teşkilatında Gümrükler Genel Müdürlüğü, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü gibi birimlerde, taşra ve yurtdışı teşkilatında, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikleri ve benzeri kamusal kurumlarda çalıştıkları gibi, özel sektörde, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren firmaların ithalat-ihracat, pazarlama, iletişim, finans, lojistik, vb. birimlerinde ve uluslararası kuruluşlarda çalışmaktadırlar. Girişimci ruhlu dış ticaret uzmanları kendi şirketlerini kurarak hizmet sağlayan veya ürün satan firmalara dış pazarlara açılım konusunda danışmanlık hizmeti vermektedirler.

Bunun yanı sıra akademik kariyer yapmak isteyen dış ticaret uzmanları Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam etmektedirler.

İlgini Çekebilecek Yazılar