Diyetisyen

Kısaca

Hızlı tüketimin yaygınlaştığı, yeme alışkanlıklarına bağlı olarak bu konuda şikayetlerin arttığı günümüzde Diyetisyenlere büyük iş düşüyor. Bireysel danışmanlıktan çeşitli kurumlara uzanan bir yelpazede insanların dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için önerilerde bulunur. Diyetisyenler kişinin dengeli beslenebilmesi için veya bireylerin yaşadığı çeşitli hastalık durumlarında uygun beslenme planını hazırlar. Kurumlarda çalışan Diyetisyenler ise kurumda çalışan personelin ihtiyaç duyduğu enerji düzeyinde ve besin değerlerinde günlük veya haftalık yemek menülerinin hazırlanması konusunda önerilerde bulunur.

Diyetisyen olmak isteyen adaylar başkalarına yardım etmekten hoşlanan ve sorumluluk sahibi bireyler olmalılardır, ayrıca yabancı dil biliyor olmak da meslekte başarıyı artıran etkenlerden. Diyetisyenler hastane, okul ve kurumlarda çalışabilecekleri gibi özel beslenme ve spor merkezlerinde de iş bulma olanağına sahiptirler.

Diyetisyen olmak isteyenler,

anadalında okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Diyetisyenler;

 • Aktif dinleme becerisi gelişmiş,
 • İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen,
 • Kendini doğru ifade edebilen,
 • İnsanları etkileyebilen ve ikna edebilen,
 • Empati yeteneği gelişmiş,
 • Toplumsal değerleri ve normları farkında olan,
 • Fizyoloji, biyokimya ve beslenme ile ilgili bilgi sahibi,
 • Sağlık ve beslenme konularında araştırma yapabilecek teknik bilgiye sahip,
 • Yemek hazırlama tekniklerini bilen,
 • Kendini ve başkalarını motive edebilen,
 • Hassas, dikkatli ve sabırlı,
 • Güvenilir,
 • Planlama ve organizasyon yetenekleri olan,
 • Zinde ve sağlıklı bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Diyetisyenler hastanelerde, özel kliniklerde, bakım evlerinde ve bağımsız olarak çalışabilirler. çalışma saatleri düzenlidir. Hastalarla, danışanlarla, hekimlerle, diğer sağlık personeliyle ve meslektaşlarıyla iletişim halindedirler.

Görevler

 • Bireylere ve gruplara iyi beslenme, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve yaşam kalitesini arttırma konularında danışmanlık yapar,
 • Mevcut sağlık programlarını değerlendirir ve diyet- bakım planları geliştirir ve uygular,
 • Hastalara ve danışanlara beslenme ilkelerini anlatır, beslenme planı ve diyet değişikliklerini bildirir,
 • Hastaların ve danışanların diyet kısıtlamalarını belirlemek için hekimlerle ve sağlık personeliyle iş birliği yapar,
 • Düşük yağlı, kolestrol oranı düşük özel yemekler hazırlamak için gıda analizleri yapar,
 • Beslenme ve tıp öğrencileri, sağlık personeli ve genel halk için diyetetik planlar hazırlar,
 • Beslenme sorunları konularında halkı ve danışanları bilgilendirir,
 • Hastalar ve danışanlar için onların sağlık ihtiyaçlarını değerlendirerek diyetler hazırlar,
 • Yemeklerin yapılma şekillerini değerlendirir ve daha sağlıklı yemek planları ve yapım yöntemleri geliştirir,
 • Diyet ve beslenme konularında araştırma yapar ve konferanslar düzenler,
 • Gıda sanayi kuruluşlarına beslenme ile ilgili bilgi verir,
 • Sporcuların beslenme şekillerini düzenler ve bu konuda bilgi verir.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Diyetisyenler, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin her basamağında ve hemen hemen her biriminde görev alabilmektedirler. Diyetisyenler, Yataklı tedavi kurumları (hastaneler), tıp merkezleri, ana-çocuk sağlığı merkezleri, Özel bakım merkezleri (huzurevi, yaşlı bakımevi ,çocuk yuvası, rehabilitasyon merkezleri), Yemek hizmeti bulunan bütün iş yerleri ve kurumlar (okullar, askeri kurumlar), Yemek üretimi ve satışı yapan kuruluşlar (yemek fabrikaları, oteller, restoranlar, kafeteryalar, hızlı hazır yemek servisi birimleri), Eğitim ve araştırma faaliyetleri (üniversiteler, projeler, AR-GE kuruluşları), Görsel-yazılı basında beslenme programlarının hazırlanmasında (televizyon, radyo, dergiler, gazeteler), Uluslararası sağlık ve beslenme kuruluşları (FAO, WHO,UN ve UNICEF), Beslenme ile ilgili resmi kuruluşlar ve bakanlıklar (Gıda Analiz Laboratuvarları, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı), Fitness ve spor merkezleri/sağlıklı yaşam kulüpleri, Ulaştırma sektörü (uçaklar, otobüsler, yolcu gemileri) Özel beslenme-diyet danışmanlık merkezleri, Özel sağlık merkezleri ve eğitim kampları (sporcular, diyabetliler, özürlüler vb. kampları), Gıda-ilaç endüstrisi (doğal ürünler, beslenme destek ürünleri, bebek-çocuk mamaları gibi birçok alanda çalışabilirler.

İlgini Çekebilecek Yazılar