Ebe

Kısaca

Ebelik kelimenin tam anlamıyla hergün yeni biriyle tanışabileceğiniz bir meslek! Hamilelik sürecinde kadınların muayenelerini gerçekleştiren Ebeler gerekli durumlarda doğum da yaptırabilirler. Doğum esnasında doktorlara yardım etmek, yeni doğum yapmış olan annenin ve yeni doğmuş olan bebeklerin bakımını yapmak gibi görevleri olan Ebeler aile planlaması konusunda, ana-çocuk sağlığı konusunda kadınların eğitilmesinde de rol alırlar.

Sadece kadınlara açık olan Ebelik mesleğini tercih edecek olan adaylar iyi iletişim becerilerine sahip, sormluluk duygusu yüksek, şefkatli, çabuk ve doğru karar verebilen ve biyoloji konusunda başarılı bireyler olmalılar. Ülke çapında iş bulma olanağı olan Ebeler hastanelerde, doğumevlerinde, çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde ve dispanserlerde iş bulabilirler.

Ebe olmak isteyenler,

anadalında okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Ebeler;

 • İletişim becerileri gelişmiş,
 • İnsan anatomisi ve fizyoloji bilgilerine sahip,
 • Gebelik ve doğum ile ilgili bilgisi olan,
 • Bebeklerin nasıl geliştiğine ilişkin bilgili,
 • Gözlem yapma ve analitik karar verme yeteneği olan,
 • Farklı kültürlerin gebelik ve doğum üzerine genel anlayışlarını tanıyan,
 • Organizasyon ve zaman yönetimi becerileri gelişmiş,
 • Ultrason ekipmanı, kalp atım hızı makineleri gibi teknolojik cihazların kullanımı konusunda yetenekli,
 • Hassas,
 • Baskı ve stres altında çalışabilen,
 • Sorumluluk sahibi,
 • Yardımsever, anlayışlı ve sabırlı,
 • Acil durumlarda soğukkanlılığını koruyabilen bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Ebeler hastanelerde, halk sağlık merkezlerinde, doğumevlerinde ve doğum ünitelerinde çalışırlar. Çalışma saatleri düzenlidir, genelde vardiyalı olarak çalışırlar. Ancak beklenmedik bir sorun ortaya çıktığında uzun saatler çalışabilirler. Hekimlerle, hemşirelerle, diğer sağlık personeliyle, yeni doğan bebek ve ebeveyinleriyle iletişim içinde olurlar.

Görevler

 • Hamile kadınlara gebelik ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verir,
 • Hamilelik sırasında anne ve bebeğin ultrason ve kan testlerini takip eder,
 • Gebelik sırasında ortaya çıkabilecek tıbbi problemlerde uzmanlara başvurur,
 • Doğum öncesinde, doğum sırasında ve sonrasında kadının bakımı ile ilgilenir ve tavsiyelerde bulunur,
 • Yeni doğan bebeğin bakımıyla ilgilenir,
 • Ebeveyinlere bebeğin bakımı ve beslenmesi konularında yardımcı olur ve tavsiyelerde bulunur,
 • Anneye doğumu kolaylaştıracak fiziki ortam sağlanması konusunda yardımcı olur,
 • Doğum sırasında annenin sağlık durumunu gözlemler,
 • Anneye masaj, nefes teknikleri ve hidroterapi gibi rahatlama yöntemleri önerir,
 • Temizlik, güvenlik ve uygun malzeme kullanabilirliğini sağlamak için doğum yapılacak ortamı değerlendirir,
 • Laboratuvar testleri için numuneleri toplar,
 • Annenin fiziksel ve duygusal sağlık değişimlerini izler, doğum öncesi sağlık değerlendirmeleri yapar.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Ülkemizde doğum oranı, bebek ölüm oranı, genel doğurganlık oranı ve anne ölüm oranlarının yüksek olması nedeniyle ebe gereksinimi oldukça yüksek düzeyde olup, halen görev yapmakta olan ebe sayısı ihtiyacı karşılayacak düzeyden oldukça uzaktır ve ebelere talep fazladır.

Ebeler, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde ve polikliniklerde, sağlık ocaklarında ve sağlık evlerinde, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, aile hekimliği birimlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, gebe eğitim merkezlerinde, anne-baba okullarında çalışmaktadırlar. Girişimci ruhlu ebeler, özel sağlık kabini açmak suretiyle serbest ebe olarak çalışmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar