Ekonometrist

Kısaca

İstatistik ve matematiği ekonomi için kullananan Ekonometristler, istihdam, enflasyon, şirket karları gibi ekonomik olayların matematiksel ölçümü, değerlendirmesi, planlaması ve uygulaması için çalışmalar yaparlar. Ayrıca ekonomi kanunlarını ve ekonomik sorunları niceliksel olarak inceleyerek ekonomik olarak en mantıklı kararın verilmesini araştırma yaparak sağlarlar. Ekonometrist olmak isteyen adayların sayısal düşünme yeteneğinin bulunmasının yanısıra sosyal olaylara da ilgi duyması, uzak görüşlü, yeniliklere açık ve detaylı araştırma yapabilen bireyler olmaları gerekmektedir.

Ekonometristler kamu kuruluşlarında ve özel sektörde iş bulabilme şansına sahipler. Bankacılık sektörü ve araştırma şirketleri de Ekonometristlerin çalışabileceği alanlardan.

Ekonometrist olmak isteyenler,

anadalında okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Ekonometrist olmak isteyenlerin;

  • Sayısal düşünme yeteneği yüksek, sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan,
  • Sosyal olaylara ilgili,
  • Bir konuyu ayrıntılarına inerek, nedenlerini bulmaya yönelik çalışmalardan hoşlanan,
  • Değişik görüşlere ve yeniliklere açık,
  • Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme, uzak görüşlü olma gibi özelliklere sahip

kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Ekonometristler, genellikle kapalı ortamda, oturarak çalışmaktadırlar. Meslektaşlarıyla, endüstri mühendisleriyle, yöneticilerle, işverenlerle ve işletmede çalışan diğer personel ile iletişim halindedirler. Gerektiğinde seyahat etmektedirler

Görevler

  • Ekonometristler, hammadde kaynaklarının ve insan gücünün, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamada en etkin biçimde kullanılması, üretilen mal ve hizmetlerin uygun koşullarda bölüşülmesi ve bu kaynakların verimli kullanılması konularını içeren ekonomi alanında araştırma yaparlar.
  • Çalıştıkları kamu ve özel kesim kuruluşlarının araştırma bölümlerinde makro ve mikro iktisat, uluslararası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya yönelik araştırmaları yürütürler,
  • Ekonomi kanunlarının, ekonomik sorunların niceliksel olarak incelenmesi ve sonuçta uygun ekonomik kararların alınması konularında eğitim ve araştırma yaparlar, ekonomik olayları matematiksel olarak ölçerler,
  • İşletmelerde ve kuruluşlarda verimi artırıcı yönde planlar yapar, çalışmaları yönetirler, denetlerler.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Ekonometristler, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kamu kuruluşlarında ve sigortacılık ve bankacılık başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe birimlerinde çalışmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar