El Sanatları Teknikeri

Kısaca

En önemli kültürel değerlerimizden biri olan geleneksel Türk el sanatlarının yaşatılması ve genç nesillere aktarılması çabalarının bir parçası olarak, bu konuda eğitimli bireyler yetiştirmenin önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır.

El Sanatları Teknikeri, geçmişten gelen geleneksel el sanatları örneklerini, teknoloji ve kendi öz değerleri ile birleştirerek, turizm, ekonomi ve kültürümüze katkıda bulunacak el sanat ürünlerini tasarlama, geliştirme ve uygulamada çalışan kişidir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

El Sanatları Teknikerleri;

  • El sanatlarına ilgi duyan,
  • Renkleri ayırt edebilen,
  • Titiz ve dikkatli,
  • Göz-el koordinasyon yeteneği gelişmiş,
  • Estetik görüşe sahip ve yaratıcı bireyler olmalıdırlar.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

El Sanatları Teknikerleri, kapalı, zaman zaman gürültülü ve kokulu ortamlarda çalışırlar. Çalışırken meslektaşları ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

Görevler

  • Çalıştığı iş yerinin üretim faaliyetlerine göre, üretimde bulunulacak el sanat ürünlerini tasarlar ve geliştirilmeleri için gereken çalışmaları yapar,
  • Dekoratif eşya ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimi için çalışmalar yapar,
  • El örgü ürünlerini geliştirilmesine çalışır,
  • Üretimde bulunulan araç gereç doğrultusunda ve tekniklerine uygun üretim gerçekleştirir,
  • Dokumacılık, işleme, ahşap oymacılığı, cam, halıcılık, kilimcilik, kumaş dokumacılığı, çinicilik, seramik-çömlek yapımcılığı, işlemecilik, oya yapımcılığı, müzik aletleri yapımcılığı, taş işçiliği, bakırcılık, sepetçilik, örmecilik, ahşap ve ağaç işçiliği, mücevher, cam işlemeciliği, metal işlemeciliği gibi el sanatlarını geliştirme ve üretim çalışması yapar.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

El Sanatları Teknikerleri halk eğitim merkezlerinde, mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında, mesleki eğitim merkezlerinde usta öğretici olarak çalışabilmenin yanı sıra tekstil sektöründe ve ilgili özel kuruluşlarda çalışabilirler. Kendi işyerlerini de açabilirler.

İlgini Çekebilecek Yazılar