Endüstri Mühendisi

Kısaca

Global ekonomide gittikçe artan rekabet şirketleri üretim ve hizmetlerini en etkin biçimde yapmaya itiyor. Endüstri Mühendisleri işte tam bu noktada devreye giriyor. Ürünlerin nasıl imal edildiği ya da hizmetlerin nasıl verildiğini inceleyip analiz eden, kalite ve verimliliği artıran Endüstri Mühendislerinin ayrıca iletişimde de başarılı bireyler olmaları gerekiyor. Çünkü süreçleri değiştirmek ve daha etkin hale getirmek için hem çalışanları hem de yöneticileri ikna edebilmeleri zaruri.

Gıdadan sağlığa, havacılıktan finansa birçok sektörde kariyer yapma imkanı bulunan Endüstri Mühendisliği analitik düşünebilen yaratıcı bireyler için ideal bir kariyer.

Endüstri Mühendisi olmak isteyenler,

anadalında okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Endüstri Mühendisleri,

 • Sayısal düşünebilen,
 • Fizik ve matematik gibi temel alanlara ilgili,
 • Yaratıcı,
 • Hızlı, doğru ve çok yönlü karar alabilen,
 • Yazılı ve sözlü iletişim yeteneği gelişmiş,
 • Kendisini doğru ifade edebilen ve konuşma, ikna etme becerileri güçlü,
 • Sorumluluk duygusu gelişmiş,
 • Analiz etme, ileriyi ve ihtimalleri görme becerisi olan,
 • Plan yapma, proje yönetme kabiliyeti olan,
 • İleri seviyede bilgisayar kullanabilen,
 • Tasarım, eşgüdüm becerileri olan bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Endüstri mühendisleri plan, program ve veri analizleri sırasında bürolarda; bunun dışında uygulamaları ve üretimi denetlemek, aksaklıkları çözmek için fabrikalarda ve atölyelerde çalışırlar. Çalışma saatleri genelde düzenlidir; ancak proje doğrultusunda uzun saatler çalışmak zorunda kalabilirler. Kurum yöneticileriyle, diğer çalışanlarla ve meslektaşlarıyla iletişim içinde olurlar.

Görevler

 • Üretilecek ürüne göre üretim sürecini planlar ve finansman analizi yapar,
 • Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine ve tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlar,
 • İmalat ve hizmet yöntemleri geliştirir, üretim faaliyetlerini anlamak için programlar hazırlar ve mühendislik süreçlerini ve diğer bilgileri gözden geçirir,
 • Ham madde, ürün ve stok kontrolünü yapar, sipariş miktarını tespit eder,
 • Üretilen üründe veya hizmette maksimum verimlilik sağlama konusunda araştırma ve program yapar, ekipmanları ve araçları belirler,
 • Üretimi daha verimli hale getirmek için finansal planlama ve maliyet analizleri yapar, yeni kontrol sistemleri geliştirir,
 • Çalışanların verimli olabilmesi için iş bölümü yapar ve iş emirlerini hazırlar,
 • Üretim sorunlarını çözer ve maliyeti en aza indirmek için kalite kontrol prosedürlerine ve standartlara uygunluğu denetler,
 • Yöneticilerin karar vermelerini kolaylaştırmak için gerekli verileri hazırlar,
 • Tasarım ve üretim standartlarını geliştirmek ve iyileştirmek için firma yönetimi ve müşterilerle çalışır.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Endüstri Mühendisliği belirli bir sektör ve faaliyet alanı ile sınırlı olmadığından endüstri mühendislerinin istihdam olanakları çok geniştir.  Endüstri Mühendisleri, imalat sanayinin bütün dallarında, inşaat, sağlık, turizm, enerji, taşımacılık, lojistik, gemicilik, eğitim, ekonomik planlama, bankacılık, finans ve sigortacılık, yatırım bankacılığı, bilişim ve iletişim sistemleri, perakendecilik, pazarlama ve satış, danışmanlık ve yerel yönetimler gibi pek çok alanda çalışmaktadır.  Endüstri mühendislerinin çalıştığı kurumlar arasında, Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu gibi kamu kuruluşları, çokuluslu dünya şirketleri bulunmaktadır. Girişimci ruhlu bazı endüstri mühendisleri de kendi işlerini kurmakta, akademisyen olmak isteyen ise Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam etmektedirler.

İlgini Çekebilecek Yazılar