Gemi ve Deniz Teknoloji Mühendisi

Kısaca

Gemi ve Deniz Teknoloji Mühendisleri her türlü su altı ve su üstü deniz araçlarının (gemiler, denizaltılar gibi) ve sabit deniz yapılarının uluslararası kurallar çerçevesinde projelendirme, tasarım ve üretim aşamalarında mühendislik çalışmalarını yürüten kişilerdir.

Gemi ve Deniz Teknoloji Mühendisi olmak isteyenler,

anadalında okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Gemi ve Deniz Teknoloji Mühendisleri;

 • Fizik ve matematik gibi temel alanlara ilgili,
 • Analitik düşünme becerisi gelişmiş,
 • El- göz koordinasyonu yüksek,
 • Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneğine sahip,
 • Mühendislik ilke ve yöntemlerini projelerde ve tasarımlarda uygulayabilen,
 • Yaratıcı,
 • Mekanik ve teknik işlere yatkın,
 • Gözlemci ve dikkatli,
 • Ayrıntıları fark edebilen,
 • Takım çalışmalarında başarılı,
 • Yenilikleri takip eden ve hayat boyu öğrenmeye açık,
 • Problemleri fark edebilen, tanımlayabilen ve alternatif çözüm önerileri sunabilen,
 • Analiz etme ve yorumlama becerileri gelişmiş,
 • Sorumluluk sahibi bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Gemi ve Deniz Teknoloji Mühendisleri, tasarım, proje ve planlama yaparken ofis ortamında, kapalı alanlarda çalışırlar. Fakat üretim ve inşa aşamasında tersaneler ve şantiyelerde, açık alanlarda görev yaparlar. Çalışma saatleri düzensizdir. Üretilen projenin özelliği doğrultusunda nöbet veya vardiyalı şekilde çalışabilirler. Gemi ve Deniz Teknoloji Mühendisleri işçilerle, yöneticilerle, teknisyenlerle, armatörlerle ve meslektaşlarıyla iletişim halindedirler.

Görevler

 • Gemi, deniz ve kıyı yapılarının uluslararası kurallara uygun olarak tasarımını yapar,
 • Deniz ve okyanuslarda bulunan hammaddelerin bulunması ve işletilmesinde kullanılacak malzeme ve araçları tasarlar ve bu araçların üretim sürecini planlar,
 • Tersane ve şantiyelerde üretilecek deniz yapılarının üretimini planlar, üretim sürecini yönetir ve ürünlerin kalite kontrolünü yapar,
 • Deniz taşıtlarının onarım, yapım ve yönetimi konularında hizmet verir,
 • Deniz kirliliğini önleme teknolojisi alanında araştırma yürütür,
 • Deniz araçlarında ya da araçların üretim yerlerinde meydana gelen sorunları tanımlar ve çözer,
 • Deniz araçlarının üretimi sırasında çalışanları denetler.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Gemi ve Deniz Teknoloji Mühendisleri, Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.’ye bağlı tersanelerde, özel sektöre ait tersanelerde, tekne ve yat yapan tersanelerde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askeri tersanelerde, gemi söküm tesislerinde, Loyd’larda ve gemi sigorta acentelerinde, limanlarda, deniz nakliye şirketlerinde ve deniz yapılarına yönelik inşaat şirketlerinde olmak üzere birçok kamu ve özel sektör kuruluşunda çalışmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar