Gıda Mühendisi

Kısaca

Süpermarket reyonlarındaki rengarenk paketlere baktığında aklındaki tek şey bir sonraki atıştırma molası yerine bu enfes yiyeceklerin nasıl bu noktaya geldiği ise kaderinde Gıda Mühendisi olmak yatıyor. Üretimden tüketiciye ulaşana kadar gıdayı tüm aşamalarında denetleyen Gıda Mühendisi, yetiştirme ve depolama tekniklerinin geliştirilmesinden gıdaların transfer şeklinin belirlenmesine kadar geniş bir yelpazede görevlere sahiptir. Gıda Mühendislerinin modern paketleme, hijyenin sağlanması, atık gıda miktarını en aza indirme ve çıkan atık ürünlerin değerlendirilmesini sağlamak gibi görevleri de bulunuyor.

Sabırlı, inceleme yapmayı seven ve fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi konularda başarı sahibi olması gereken adayların eğitimlerini tamamlayıp Gıda Mühendisi olduktan sonra gıda üreten ve işleyen firmalarda ve eğitim görevlisi olarak çeşitli derecelerdeki okullarda çalışabilmeleri mümkün.

Gıda Mühendisi olmak isteyenler,

anadalında okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Gıda Mühendisleri;

 • İletişim yeteneği gelişmiş,
 • Fizik, kimya ve biyoloji gibi ana dallara ilgi duyan,
 • Araştırma yapma becerileri ve teknik bilgisi yüksek,
 • Veri analizi yapma ve yorumlama becerisi olan,
 • Gözlem yapma kabiliyeti yüksek,
 • Dikkatli ve özenli,
 • Sabırlı,
 • Ayrıntıları farkına varabilen,
 • Problemlere alternatif çözümler üretebilen bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Gıda mühendisleri fabrikalar, atölyeler, depolar ve laboratuvarlar gibi kapalı ortamlarda çalışmalarının yanı sıra çiftlikler, işleme tesisleri gibi açık havada da görev alabilirler. Çalışma saatleri düzenlidir.  Yöneticilerle, teknisyenlerle, meslektaşlarıyla ve diğer personelle iletişim halindelerdir.

Görevler

 • Hayvan besleme yöntemleri ve tarla bitkilerinin üretimine ilişkin araştırmalar yapar,
 • Tarla bitkilerinin ve çiftlik hayvanlarının miktar ve kalitesini arttırmaya yönelik yöntemler geliştir,
 • Araştırma bitkileri ve hayvancılıkta kullanılan kimyasal ve biyolojik süreçleri inceler
 • Hammaddelerden verimli yararlanılması, gıda maddelerinin uzun süre korunabilmesi, artık maddelerin değerlendirilmesi ve yeni ürünlere dönüştürülebilmesi konularında araştırma yapar,
 • Yeni ürünlerin oluşturulması için daha yeni ve iyi yollar geliştirir ve daha ekonomik üretim tekniklerinin oluşturulması için projeler hazırlar ve bunların uygulanmasını sağlar,
 • Üretim sırasında çıkabilecek problemlere ilişkin çözüm yolları üretir ve üretimin devamlılığını sağlar,
 • Üretilen ürünlerin hammadde halinden tüketicinin alımına kadar olan tüm süreçleri izler ve denetler,
 • Ürünlerin kalite kontrolünü ve standartlara uygunluğunu kontrol eder,
 • Gıda ve ürün teknisyenlerini ve diğer personeli denetler.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci ile kamu denetimini artması ve özel sektörün uyum çalışmaları sonucu gıda mühendisi istihdamı oranı günden güne artmaktadır.  Gıda mühendisleri, gıda endüstrisinin tüm dallarında ve çeşitli kamu kuruluşlarında, gıda maddelerinin üretimi, işlenmesi, korunması, kalite kontrolü ve pazarlanması alanlarında görev almaktadırlar. Gıda fabrikalarında üretim, dağıtım, satış, satın alma ve pazarlama birimlerinde, gıda güvenliği denetçisi olarak çeşitli denetim ve gözetim firmalarında, uzman olarak özel gıda laboratuvarlarında ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarıyla belediyelerde çalışmaktadırlar. Ayrıca, girişimci ruhlu gıda mühendisleri, proje-danışmanlık gibi konularda kendi işlerini kurmaktadırlar. İsteyen gıda mühendisleri Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar