Halkbilimci

Kısaca

Yeni kültürler, yeni insanlar tanımaktan; yeni diller, yeni bilgiler, yeni sanatlar öğrenmekten hoşlanıyor musun? İnsanları ve yaşamlarını incelemeyi, araştırmayı ve gözlemlemeyi heyecan verici buluyor musun? O halde Halk Bilimci olmak senini için ideal kariyer opsiyonlarından.

Halk Bilimciler farklı birçok topluluğun geleneklerini, edebi ve sanatsal ürünlerini, oyunlarını, dinlerini ve siyasal, sosyal, psikolojik tavır, davranış ve örgütlenmelerini bu halkların içinde yaşayarak inceler ve değerlendirirler. Ayrıca toplumlar arası benzerlikleri, farklılıkları araştırır ve yorumlarlar.

Halkbilimci olmak isteyenler,


anadalında okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Halkbilimciler;
 • Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği gelişmiş,
 • Kendisini doğru ifade edebilen,
 • Etkili ve ikna edici konuşma becerileri kuvvetli,
 • Gözlem yapabilen,
 • Araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi,
 • Uzun saatler çalışabilen,
 • Sosyoloji, psikoloji, coğrafya ve tarih gibi temel alanlara ilgi duyan,
 • Analiz etme ve yorumlama yeteneğine sahip bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Halkbilimciler kamu kurumlarında, kütüphanelerde, arşivlerde ve üniversitelerde kapalı, ofis ortamında çalışırlar; fakat saha araştırması yaparken açık havada da çalışabilirler. Çalışma saatleri düzenlidir; ancak projeler ve araştırmalar doğrultusunda uzun saatler ve haftasonları da çalışabilirler. Araştırma yapmak amacıyla seyahat edebilir ve gittikleri yerlerde uzun süre kalabilirler. Arşivcilerle, akademisyenlerle, çeşitli toplumlardan halkla ve diğer sosyal bilimler araştırmacıları ile iletişim halindedirler.

Görevler

 • Çeşitli toplumların ve toplulukların geleneklerini ve geleneklerine dayalı maddi ve manevi tüm kültür ögelerini karşılaştırarak inceler ve raporlar,
 • Farklı sosyal gruplar arasında yaşayarak bu toplulukların inançları, töreleri, sanat eserleri, mimarileri, müzikleri, oyunları, el sanatları ve diğer özellikleri hakkında gözlem ve araştırma yapar,
 • Sosyal grupların bireysel ve örgütsel davranışlarını çeşitli sosyal bilimler araştırma yöntemleri kullanarak inceler ve raporlar,
 • Sosyal grupların dini, siyasi, sosyolojik ve psikolojik tutum ve davranışlarını inceler,
 • Yazılı ve sözlü kaynaklardan topladığı araştırma verilerini sınıflandırır,
 • Sahip olduğu bilgileri ve elindeki verileri kullanarak doğru ve yanlış bilgileri ayıklayarak raporlar hazırlar,
 • Kültürlerarası etkileşimleri ve iletişim sorunlarını araştırır,
 • Çeşitli toplumlar arasındaki problemlerin çözülmesi ve tarihsel önyargıların giderilmesi konusunda belgeler hazırlar ve kamuoyuna ve hükümet yetkililerine sunar.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Halkbilimciler, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilim, Sanat ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda araştırmacı veya uzman olarak çalışmaktadır. Ayrıca medya sektöründe (Radyo,Televizyon, Basın ve Yayın) görev almakta, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında araştırmacı olarak istihdam edilmekte, halkla ilişkiler ve reklam sektöründe iş bulabilmektedirler.

İlgini Çekebilecek Yazılar