Halkla İlişkiler Uzmanı

Kısaca

Gittikçe genişleyen dünya pazarında Türkiye’nin de güçlü markalar yaratması için parlak fikirlerin varsa ve en basitinden en gelişmişine iletişim kurma konusunda yaratıcı fikirlere sahipsen Halkla İlişkiler Uzmanı olmak tam da sana göre.

Kurumlar için adeta heykeltıraş titizliğinde bir imaj yöneticisi olarak çalışan Halkla İlişkiler Uzmanları hedef kitle, medya organları ve kurum içinde çalışanlarla hassas bir iletişim ağı kurmalıdır. Ayrıca basın bültenleri hazırlamak, kuruma yöneltilen soruları cevaplamak, herhangi bir kriz anında kurumun bu konuda strateji geliştirmesine yardımcı olmak da mesleğin gerektirdiklerinden..

Halkla İlişkiler Uzmanı olmak isteyen adayların geleneksel ve dijital medya ortamlarının kültür ve diline hakim, doğru iletişim kanallarını yakalayabilen, ikna etme özelliği olan ve derinlemesine araştırma yapabilen kişiler olmaları gerekir. Deneyimlerini genellikle staj yaparak kazanan Halkla İlişkiler Uzmanları Halkla İlişkiler ajanslarında, özel ve kamu kurumlarında, çalışabileceği gibi yeteneği doğrultusunda Gazetecilik gibi alanlarda da iş olanaklarına sahipler.

Halkla İlişkiler Uzmanı olmak isteyenler,


anadallarından birinde okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Halkla İlişkiler Uzmanları;

 • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri gelişmiş,
 • Araştırma yöntemlerini bilen,
 • Girişken ve dışa dönük,
 • Konuşma yeteneği gelişmiş,
 • İnsanları etkileme ve ikna etme becerisine sahip,
 • Aktif dinleme yeteneği olan,
 • Hızlı düşünebilen,
 • Sorunları tespit edebilen ve alternatif çözüm yöntemleri bulabilen,
 • Ekip çalışmalarında başarılı ve bağımsız olarak da çalışabilen,
 • Koordinasyon ve organizasyon yapabilen,
 • Toplumsal değerlere ve kurallara hakim,
 • Zaman yönetimi konusunda başarılı bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Halkla ilişkiler uzmanları genelde büro ortamında çalışırlar; fakat konferanslar, seminerler ve sosyal etkinliklerde görev aldıklarında ofis dışında ve açık havada da çalışabilirler. Çalışma saatleri düzenlidir; ancak projeler doğrultusunda uzun saatler çalışabilir ve seyahat edebilirler. Yöneticilerle, diğer kurum personeliyle ve meslektaşlarıyla iletişim içinde olurlar.

Görevler

Halkla İlişkiler Uzmanları özel şirketlerde ve kamu kurumlarda çalışabilirler; ancak aynı zamanda serbest çalışarak da müşterilerine hizmet verebilirler. Genel olarak görevleri şunlardır;

 • Çalıştıkları kurum ile ilgili tanıtıcı basın bültenleri, broşürler ve raporlar hazırlar,
 • Kurumun çalışmalarını ve etkinlik alanlarını medya aracılığı ile halka tanıtır,
 • Medyadan gelen bilgi taleplerine yanıt verir,
 • Müşterilerine kamuoyu ile iletişim kurmaları konusunda yardım eder,
 • Daha önce kurum tarafından oluşturulmuş ya da çalıştıkları kurum çalışanları ile birlikte geliştirdikleri logo ve kurumsal mottolar ile kurumsal imaj ve kurumsal kimlik geliştirmesine ve imajın korunmasına yardımcı olur,
 • Kuruluşların üst düzey yöneticileri için reklam ve tanıtım taslakları ile ilgili görüşmeler düzenler,
 • Çalıştığı kurum dışındaki diğer devlet kurumları ve özel  kuruluşların halkla ilişkiler, reklamcılık ve tanıtım programlarını değerlendirir,
 • Bir fikrin, ürünün veya hizmetin tanıtımı ve pazarlama stratejilerini belirler, promosyon politikalarını, kurumun ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirler,
 • Toplumla, tüketicilerle, işçilerle ve kamu yararı güden gruplarla iş birliği yapar ve ilişkileri sürdürür,
 • Ürünler ve hizmetler için reklamlar, tanıtımlar hazırlanması konusunda katkı verecek üretim personelini ve destek personelini belirler ve koordine eder,
 • Sorunları tespit eder ve çözümler konusunda yöneticilere tavsiyelerde bulunur,
 • Ürün veya hizmet ile ilgili toplumu etkilemek ve bilinç artırmak için yarışmalar, konferanslar, sergiler ve basın toplantıları düzenler.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Halkla İlişkiler Uzmanları, her türlü büyük ve orta ölçekli kurumun halkla ilişkiler biriminde, Halkla İlişkiler ve İletişim Danışmanlığı ajanslarında, halkla ilişkiler uzmanı, reklam tasarımcısı, reklam metin yazarı, iletişim stratejisti, kurumsal iletişim koordinatörü, iletişim danışmanı, marka yöneticisi, iletişim danışmanı olarak, radyo ve televizyon kuruluşlarında, haber ve program üretiminde ve yönetiminde, gazetelerde, dergi ve yayınevi gibi yayın organlarında çalışmaktadırlar. İsteyen halkla ilişkiler uzmanları Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar