Hemşire

Kısaca

Hemşirelik şefkat ve yardımı bir araya getiren ve insanı manevi açıdan da tatmin edebilen nadir mesleklerden. Hemşireler sağlık sorunlarının teşhisi, tedavisi, halkın ve hastaların sağlık problemleri konusunda eğitilmesi üzerine çalışırlar. Bunların yanında hem hasta hem de yakınlarına moral destek vermek ve empati kurmak da mesleğin en önemli gerekliliklerinden biri. Bu sebeple insan sevgisi ve merhamet duygusu yüksek adaylar için ideal bir kariyer. Fakat bunun yanında yüksek teknolojik araçların çalıştırılması, ilaç takibi ve hasta dosyalarının tutulması gibi görevleri de olan Hemşire, organize olabilen ve detaylara dikkat edebilen bir birey olmalı.

Hemşire olarak olağan çalışma ortamınız hastane ya da poliklinikler olacaktır. Fakat okullar, şirketler, muayenehaneler de önemli alternatif iş kaynakları. Ayrıca gün geçtikçe özel bakıcılara artan talep de Hemşirelere olan talebi artırıyor.

Hemşire olmak isteyenler,

anadallarından birinde okuyabilirler.

Hemşirelik bölümlerine giriş koşulları, taban puanları, rekabet ve kontenjan trendlerini analiz ettiğimiz hemşirelik taban puanları  yazımızı okumayı unutma. 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Hemşireler;

 • Muhakeme yeteneği gelişmiş,
 • İletişim becerisi yüksek,
 • Sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü ve yardımsever,
 • Merhametli, tedbirli ve sevecen,
 • Acil durumlarda soğukkanlı davranabilen,
 • Detaylara odaklanabilen,
 • Stres ve baskı altında çalışabilen,
 • İnsan vücudunun nasıl çalıştığı konusunda bilgili,
 • Hastalıkları ve ilaçların insan üzerindeki etkilerini bilen,
 • Gözlemleme yeteneği olan,
 • Hemşireliğin dayandığı bilimler hakkında bilgili ve yenilikleri takip edebilen,
 • Hızlı ve doğru karar verebilen,
 • Sorumluluk duygusu yüksek bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Hemşireler hastaneler, huzur ve bakım evleri gibi sağlık merkezlerinde, vardiyalı olarak çalışırlar. Hastalara hizmet etmek için farklı yerlere seyahat edebilirler. Çalışma ortamları rahat, temiz ve güvenlidir. Hekimlerle, diğer sağlık çalışanlarıyla ve kurum personeliyle iletişim içinde olur.

Görevler

 • Hastaların rapor ve kayıtlarını doğru ve detaylı bir şekilde kaydeder,
 • Hastaların tıbbi bilgilerini ve vital bulguları kaydeder,
 • Hastanın durumunu belirlemek ve koşullarda değişiklik yapmak için teşhisleri ve test sonuçlarını yorumlar,
 • Diğer sağlık elemanlarıyla test sonuçlarını değelendirir, tedavi ve bakım planı yapar ve uygular,
 • Diyetler ve hastaların fiziksel aktiviteleri dahil olmak üzere hastaların bakımını izler,
 • Hastaları ve hasta yakınlarını hastalığı önleme, tedavi yöntemleri ve iyileştirme programları konularında bilgilendirir,
 • Muayenelerde hastanın hazırlanmasına ve tedavi sırasında hekime yardımcı olur,
 • Tıbbi malzeme siparişi verir, ekipmanların kontrolünü ve bakımını yapar,
 • Hastaların güvenliği ve sağlıklarını iyileştirme konularında önlem alır,
 • Tıbbi tanı, müdahale ve tedavi işlemlerinde hekimlere danışarak program belirler ve uygular.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Hemşireler, kamuya ve özel sektöre ait hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında, yaşlı bakım evlerinde, okullarda, özel gruplara (çocuk, yaşlı, özürlü vb.) yönelik kurulmuş olan bakım ve eğitim merkezlerinde, işyeri sağlık birimlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, acil sağlık hizmetlerinde, toplum sağlığı merkezleri ve hemşirelik eğitim-araştırma kurumlarında çalışmaktadırlar. İsteyen hemşireler Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar