İktisatçı (Ekonomist)

Kısaca

Hükümet eğitime mi daha çok harcama yapsın yoksa en son altyapı projesine mi bütçeden yer ayırsın? Arkadaşlarla en son çıkan filme mi gitsek ya da bir kafede mi otursak? İşte İktisatçılar (Ekonomistler) bu örneklerde olduğu gibi kişi, kurum, işletme, devlet ve toplumların zaman, kaynaklar ya da başla değerleri en iyi nasıl kullanabileceği konusundaki seçim ve tercihlerini analiz ederler. Düşünecek olursak yaptığımız herşey bir seçimin sonucu olduğundan İktisatçılar (Ekonomistler) aslında modern dünyanın vazgeçilmez sosyal bilimcileri olarak görülebilir.

Normal bir günde veri toplayıp, bunlardan araştırma raporları ve sorunlara çözüm politikaları üretmek üzerine kafa patlatan iktisatçılar (ekonomistler) geniş bilgi ve kapsamlı bir eğitim alyapısı sayesinde insan tercih ve seçimlerinin önemli rol oynadığı birçok sektörde (özellikle şirketer, finans ve sigortacılık gibi) kendilerine iş bulabilirler.

İktisatçı (Ekonomist) olmak isteyenler,


anadallarından birinde okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

İktisatçılar (Ekonomistler);

 • Analitik düşünme,
 • Eleştirel düşünme ve gözlem,
 • Detaylara odaklı, ayrıntıları fark edebilen,
 • Etkili konuşma ve yazma yetenekleri gelişmiş,
 • Matematiksel ve istatistik verileri yorumlayabilen,
 • Proje yönetimi bilen,
 • Çözüm odaklı,
 • Hızlı, etkili ve doğru karar verebilme becerisine sahip,
 • Öğrenmeye açık bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

İktisatçılar (Ekonomistler) genelde devlet kurumlarında ya da özel sektöre ait kuruluşlarda ofis içinde çalışırlar. Projeler doğrultusunda konferanslara katılmak veya müşterilerle görüşmek için zaman zaman seyahat edebilirler. Çalışma saatleri düzenlidir; ancak projeler doğrultusunda esnek çalışma saatlerine sahip oldukları dönemler olabilir. İşleri doğrultusunda diğer iktisatçılarla (ekonomistlerle), istatistikçilerle ve muhasebecilerle etkileşim içinde olabilirler.

Görevler

 • Çalıştıkları kurumun ham madde ve insan gücü kaynaklarının en karlı biçimde kullanılması için plan ve strateji belirler,
 • Üretilen mal veya hizmetin maliyetini ve satıştan alınacak karı hesaplar,
 • Uluslararası piyasalar ve iç piyasadaki değişiklikleri takip eder, bunların doğrultusunda ürün, iş gücü ve kaynak ihtiyaçlarını belirler,
 • Ekonomik politikalar ve planlar geliştirir,
 • Para değerinin düşmesi/ yükselmesi, enflasyon, istihdam, enerji maliyeti ve para politikaları gibi konuların iç-dış alım ve satımdaki etkilerini inceler,
 • Piyasa araştırmaları için veri toplama yöntemleri geliştirir, verileri analiz eder ve raporlar,
 • İstatistiksel teknikler kullanarak ekonomik olaylar ile ilgili tahminler yapar,
 • Çalıştıkları kurum için ekonomik ilişkiler ile ilgili tavsiyelerde bulunur.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

İktisatçılar (ekonomistler), kamu ve özel kuruluşlar, sanayi ve ticari şirketleri ile bankalar başta olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar