İşletmeci

Kısaca

İşletmecilik, organizasyon ve insan ilişkilerinde yeteneği olup da ticarete de kafası yatanlar için ideal bir kariyer opsiyonu. Başarılı ve sürdürülebilir bir işletme kurmak ve yönetmek her zaman zor bir görev olmuştur. Bu sebeple özellikle de rekabetin hızla arttığı, teknolojik değişikliklerin sürekli değişime neden olduğu günümüzün iş hayatında derin bilgiye, iyi eğitime ve özgüvene sahip yöneticilere olan talep gittikçe artıyor.

Problem çözme, modelleme ve teoriyle pratiği birleştirebilme yeteneği her İşletmecinin yetenek çantasında olması gereken hünerler. Operasyondan insan kaynaklarına, kaynak yönetiminden genel yöneticiliğe kadar birçok pozisyonda görev alabilen işletmecileri sadece şirketin işleyişi değil etik, çeşitlilik, işyeri politikası ve çalışma ortamında olan daha birçok dinamiğin sorumluluğu bekliyor. İşte bu sebeple yaratıcı, sorun çözebilen, yenilikçi kişiler için işletme önü açık ve birçok sektörde fırsat sunan bir kariyer.

İşletmeci olmak isteyenler,


anadallarından birinde okuyabilirler.

İşletme bölümlerine giriş koşulları, taban puanları, rekabet ve kontenjan trendlerini analiz ettiğimiz işletme taban puanları  yazımızı okumayı unutma. 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

İşletmeciler;

 • İletişim becerileri ve ikna kabiliyeti gelişmiş,
 • Hızlı ve etkili karar verme yeteneğine sahip,
 • Liderlik etme becerisi olan,
 • Problemleri fark eden ve çözüm odaklı,
 • Gözlem yeteneği gelişmiş ve ayrıntılara dikkat eden,
 • Zaman kontrolünü yapabilen,
 • Yenilikleri ve gündemi takip eden,
 • Çalışanları koordine edebilen ve iş bölümü yapabilen,
 • Aktif dinleme becerisi olan,
 • Bilgisayar kullanma becerilerine sahip,
 • Empati yeteneği olan,
 • Planlama yapabilen, görev önceliklerini belirleyebilen ve organizasyon becerileri güçlü bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

İşletmeciler kamu kurumlarında, özel sektöre ait kuruluşlarda ve kendi işletmelerinde çalışabilirler. Genellikle ofislerde çalışırlar ve çalışma saatler düzenlidir. Müşterilerle, bankalarla, vergi dairesi personelleriyle, sendikalarla ve sigorta şirketleri ile iletişim halinde olurlar.

Görevler

 • İşletmeciler organizasyonların, kurum ve kuruluşların hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yolları, stratejileri belirler,
 • Çalıştıkları kurumda ya da firmada yapılan planların uygulanmasında ve denetlenmesinde görev alır,
 • Çalıştıkları kurumda veya departmanda hangi ürünün ya da hizmetin üretileceği; satış ve pazarlama stratejileri konularında karar alır,
 • Kurumun bütçe ve finansal aktivitelerini yönetir ve denetler,
 • Çalışanlar arasında ve kurum ile müşteri arasındaki ilişkileri düzenler,
 • İşlerin teknik denetimini sağlar; ortaya çıkan problemleri çözer,
 • Üretim ve satışların sonuçlarını gözden geçirir ve rapor hazırlar.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

İşletmeciler, pek çok sektörde ve çeşitli birimlerde çalışmakta, muhasebe, pazarlama, bilgi işlem, finans, satış, insan kaynakları yönetimi, bilgi teknolojileri, halkla ilişkiler gibi alanlarda istihdam edilebilmektedirler. Bilgi teknolojileri alanında, Yazılımcı, Web Programcısı, Veritabanı Programcısı ve Sistem Analisti olarak, insan kaynakları yönetimi alanında, Kariyer Danışmanı, İnsan Kaynakları Asistanı olarak, muhasebe ve finans alanında, Muhasebe Uzmanı, Finans Uzmanı, Finans Yöneticisi olarak, halkla ilişkiler alanında, Halkla İlişkiler Temsilcisi, Müşteri Temsilcisi, Halkla İlişkiler Koordinatörü olarak çalışabilecekleri gibi Yönetim Danışmanlığı alanında da çalışabilmektedirler. İsteyen işletmeciler işletmecilik, finans, ekonomi, istatistik, matematiksel bilimler, bankacılık ve ilgili alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar