Kamu Yöneticisi

Kısaca

Her ne kadar XIV. Louis “Devlet benim” demiş olsa da aslında kamu sektörü bireylerden çok daha büyük, karmaşık ve birbirine bağlı devasa bir makinadır. İşte bu makinanın bozulmadan, sorunsuz bir şekilde çalışabilmesini sağlamak ise Kamu Yöneticilerinin işi. Kanunların uygulanması, bunların topluma etkisi ve vatandaşların sorunlarının çözümü için didinen Kamu Yöneticisi bu görevlerini çok farklı rollerde yerine getirebilir.

Kamu Yöneticisi en mantıklı kariyer yolu olan kaymakamlık, müfettişlik gibi kamu görevlerinin yanında hukuk, ekonomi, yönetim konularında edindiği geniş deneyim sayesinde özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında da birçok farklı dalda istihdam fırsatı bulabilir.

Kamu Yöneticisi olmak isteyenler,

anadalında okuyabilirler. 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Kamu Yöneticileri;

 • Okuma ve okuduğunu anlama becerileri yüksek,
 • Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği olan,
 • Rapor yazma ve değerlendirme kabiliyeti olan,
 • Anlayışlı, hoşgörülü ve sabırlı,
 • Güncel gelişmeleri takip eden,
 • Kurallara uyan,
 • Zaman kontrolü yapabilen bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Kamu yöneticileri genellikle kendilerine ait ofislerde çalışır ya da meslektaşıyla aynı ofisi paylaşır. Sessiz, düzenli bir çalışma ortamı vardır. Fakat müfettişler gibi farklı kurum ve birimleri teftiş eden kamu yöneticileri sık sık seyahat edebilir ve farklı yerlere gidebilir. Çalışma saatleri belirli ve düzenlidir. Meslektaşlarıyla, diğer devlet memurlarıyla, kurumda çalışan alt ve üst kadrolarıyla ve toplumla ietişim içindelerdir.

Görevler

Kamu yöneticileri Devlet Planlama Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, bankalar gibi tüm devlet kurumlarında çalışabilmektedirler. Kuruma ve kurumdaki pozisyonlarına (uzman yardımcısı, uzman, müfettiş, vb.) göre görevleri farklılık gösterebilmektedir. Genel olarak,

 • Çalıştıkları birimin faaliyetlerini ve hedeflerini prosedüre ve kurallara uygun şekilde belirler,
 • Kurumun geçmişteki faaliyetlerine ilişkin raporları ve dosyaları inceler,
 • Kurum içindeki ilişkileri düzenler ve ekip halinde çalışılan işlerde organizasyonu ve kişiler arası koordinasyonu sağlar,
 • Hiyerarşik ilişkilerden dolayı alt kadrolarını denetler, üst kadrolarına karşı yaptığı işlemlerden dolayı sorumludur ve rapor verir,
 • Birimin kısa ve uzun dönemli hedefleri doğrultusunda çalışma programı yapar ve çalışmaları raporlar.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Kamu Yöneticileri, özellikle merkezi yönetimin (Bakanlıklar ve bunlara bağlı kamu kurum ve kuruluşları) ve her düzeydeki yerel yönetimlerin değişik birimlerinde kamu görevlisi olarak çalışmakta ve idari yargıda görev almaktadırlar. Ayrıca özel sektör kuruluşlarının genel yönetiminde, araştırma ve geliştirme birimlerinde istihdam edilebilmekte, finans kurumlarında, bankalar ve medya kuruluşları gibi kamusal ve özel kurumlarda orta ve üst düzey yönetici olarak çalışmaktadırlar. Giderek daha fazla kamu yöneticisi Demokratik Kitle Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarında görev almakta, bunların uluslararası projelerini koordine etmektedirler.  Kamu Yöneticileri yaptıkları işe ve çalıştıkları kuruma göre vali, kaymakam, yargıç, diplomat, müsteşar, müfettiş vb. gibi unvanları elde edebilmektedirler. İsteyen kamu yöneticileri Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar