Kimya Mühendisi

Kısaca

Kimya Mühendisleri adeta Kimyacıların teoride bulduklarının gündelik hayata pratik anlamda uygulanmasını sağlayan tercümanlar gibiler. Araştırma ekiplerinin içinde büyük şirketlerde çalışma fırsatları yakalayabilen Kimya Mühendisleri kimya sanayiinde AR-GE faaliyetleri içinde bulunur ve işletmelerde üretim aşamasında ürünün kalite kontrolünün yapılmasını sağlar.

Kimya Mühendisleri ilaç sektörü, otomotiv, tekstil, boya, gübre, lastik, çimento, yakıt, çevre, havacılık,gıda ve kağıt endüstrisene kadar uzanan geniş bir yelpazede iş olanağına sahipler. Kimya Mühendisi olmak isteyen adaylar sayısal düşünebilmenin yanısıra sorumlu, bilimsel merakı olan ve kendini geliştirmeye istek duyan kişiler olmalılar.

Kimya Mühendisi olmak isteyenler,


anadallarından birinde okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Kimya Mühendisleri;

 • Problemleri tespit etme ve sorunları bilimsel kural ve yöntemleri kullanarak çözme yeteneği olan,
 • Matematik, fizik, kimya, biyokimya ve biyoteknoloji gibi temel alanlara ilgi duyan,
 • Yeniliklere açık ve yaratıcı,
 • Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği gelişmiş,
 • Tasarım oluşturma ve düzenleme yapmak için analiz etme yeteneği gelişmiş,
 • İhtiyaç ve ürün gereksinimlerini saptayabilen,
 • Çevre sorunları hakkında bilgi sahibi,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip,
 • Ayrıntıları farkına varabilen ve dikkatli,
 • Disiplinli,
 • Baskı ve stres altında çalışabilen,
 • Planlama ve planları uygulayabilme yeteneği olan,
 • Kimyasal maddelere alerjisi olmayan,
 • Sorumlu, sabırlı ve titiz bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Kimya mühendisleri genelde ofisler, fabrikala, laboratuvarlar, üniversiteler ve kimyasal üretim yapan tesislerde çalışırlar. Çalışma saatleri projeler doğrultusunda değişmektedir; fakat genelde mesai saatleri içinde görev yaparlar. Konferanslar ve araştırmalar için farklı yerlere seyahat edebilirler. Muhasebecilerle, üretim işçileriyle, yöneticilerle, teknisyenlerle ve diğer meslektaşlarıyla iletişim içindedirler.

Görevler

 • Kimyasal üretim süreçlerine ilişkin sorunları belirler ve giderir,
 • Organik ve inorganik maddelerin bileşimlerini, atom ve molekül ağırlıklarını, maddelerde elektrik, ısıtma vb. etkiler karşısında meydana gelen değişmeleri inceler,
 • Isı transferi, damıtma ve kurutma gibi işlemler için en etkili olacak düzenleme şekilleri belirler,
 • Sıcaklık, özgül ağırlık, basınç, yoğunluk gibi değişkenleri kontrol ederek testler yapar ve test süreçlerini değerlendirir,
 • Test ve araştırmalar için teknik ve ekipman tasarlar,
 • Üretim maliyetleri ve üretim süreçleri üzerine tahminlerini raporlar,
 • Kimyasal ekipman ve süreçleri değerlendirerek güvenlik ve çevre düzenlemelerine uyum sağlama yolları belirler,
 • Kimyasal üretim süreçlerini geliştirmek için araşırmalar yürütür,
 • Laboratuvar deneylerinde ve pilot tesis çalışmalarında toplanan veriler ışığında kimyasal tesisler için tasarım yapar, ölçüm ve kontrol sistemleri geliştirir,
 • Çevre kirliliklerini kontrol etmek için yöntemler geliştirir,
 • Sıvıları ve gazları bileşenlerine ayırarak ve kontrollü kimyasal deneyler yaparak elektrik akımı üretmek için süreçler geliştirir,
 • Araştırma ve üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek için yeni malzemeler ve prosedürler geliştirir,
 • Fabrikalarda kullanılacak malzeme ve ekipmanı seçer,
 • Endüstriyel süreçlerin çevre üzerindeki etkilerini inceler,
 • Teknisyenleri ve işletme personelini denetler ve yönetir,
 • Tehlikeli kimyasallar ile çalışan personel için güvenlik prosedürleri geliştirir,
 • Belirli bir kimyasal maddeyi en ekonomik şekilde üretmek için kurulacak işletmenin projesini hazırlar,
 • Tesislerin kuruluşunu denetler,
 • Kurulacak tesisler için gerekli araç ve gereçleri belirler,
 • İşletmelerin verimli bir biçimde çalışması için üretim aşamasında ürünün kalite kontrolünün yapılmasını sağlar,
 • Kimyasal üretim için reçeteler hazırlar, maddelerin karışım ve bileşim oranlarının uygulama zamanlarını gösterir,
 • Kimya sanayiinde yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütür.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Kimya Mühendisleri, Kimya, Metalürji, Enerji, Petrokimya, Otomotiv, Gıda, Çimento ve Refrakter, Seramik, İlaç, Tekstil, Boya, Gübre, Lastik ve Kauçuk, Çevre, Biyokimya, Maden, Cam, Metal Kaplama gibi çok çeşitli sektörlerdeki işletmelerin Araştırma - Geliştirme, Proses Tasarımı ve Optimizasyonu, Fabrika Organizasyonu ve İşletmesi, Kalite Güvence, Güvenlik ve Çevre Kalitesi, Satış, Servis ve Pazarlama gibi birimlerinde çalışmakta, özel ve kamu Proje Bürolarında istihdam edilmektedirler. Ayrıca, yan sektörler ve tedarikçi sektörlerde de çalışabilmektedirler. İsteyen kimya mühendisleri Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar