Makine Mühendisi

Kısaca

Makine Mühendisi için en iyi açıklayıcı kelime çeşitlilik olsa gerek. Makine Mühendisleri otomasyondan kontrole, ulaşımdan nükleer enerjiye kadar birçok alanda çeşitli rollerde görev alıyorlar. Bu sebeple kinematik, termodinamik ve malzeme bilimi gibi konularda derin bilgiye sahip olmanın yanında kompozit malzemeler, mekatronik ve nanoteknolojideki günlük gelişmeleri takip edip bunlara ayak uydurabilmek zaruri.

Makine Mühendisi adaylarını mezuniyet sonrası ise geniş ve heyecan verici birçok çalışma imkanı bekliyor. Eğitim süresince edindikleri bilgiler sayesinde fabrika, endüstriyel ekipman, ısıtma ve soğutma sistemleri, ulaşım sistemleri, uçak, robot ve daha birçok ürünün dizayn ve analizinde çalışabiliyorlar.

Makine Mühendisi olmak isteyenler,

anadallarından birinde okuyabilirler.

Makine mühendisliği bölümlerine giriş koşulları, taban puanları, rekabet ve kontenjan trendlerini analiz ettiğimiz makine mühendisliği taban puanları  yazımızı okumayı unutma. 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Makine Mühendisleri;

 • Fizik ve mekanik bilgisi olan,
 • Elektronik cihazlara ve malzemelere ilişkin bilgi sahibi,
 • Güvenlik düzenlemeleri ve kalite standartları konularında bilgili,
 • Proje ve organizasyon becerisi güçlü,
 • Analitik düşünebilen,
 • Bilgi ve becerilerini  problem çözmede kullanabilen,
 • Matematiksel çözümleme, tasarım, çizim ve bilgisayar becerileri olan,
 • Yaratıcı bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Makine mühendisleri fabrikalarda, şantiyelerde; kirli, yağlı ve gürültülü ortamlarda çalışırlar. Fakat yönetici konumuna geçtiklerinde çalışma yerleri ofis olur. Bu durumda da cihazların kontrolü, işçilerin denetimi gibi faaliyetlerde fabrika ve şantiyelerde çalışırlar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir; ancak yetiştirilmesi gereken bir proje olduğunda uzun saatler ve haftasonları da çalışabilirler. İşçilerle, yöneticilerle, diğer disiplinlerden mühendislerle ve teknisyenlerle iletişim içindedirler.

Görevler

 • Çeşitli araç-gereç, motor ve diğer mekanik ekipmanların planlama ve tasarımını yapar,
 • Isı, gaz, su ve buhar vb. sistemlerdeki ekipmanların kurulumu, çalışması ve bakımını denetler,
 • Yeni ürünlerin tasarımı, üretimin planlanması ve uygulanması konularında görevlidir,
 • Ürünlerin planlarını, teknik çizimlerini yapar, şemaları ve bilgisayar raporlarını okur ve yorumlar,
 • Çizim aletleri ve bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanarak yapısal tasarım geliştirir,
 • Ürünler ile ilgili araştırma yapar, değerlendirir ve mühendislik ilkeleri ve bilgileri doğrultusunda planların uygulanmasını ve ihtiyaçların giderilmesi için mekanik ürünler, ekipman sağlar,
 • Sistem arızalarını gidermek ve teknik bilgi sağlamak için çalışma prosedürlerini uygular, personeli bu konularda bilgilendirir
 • Makine ve sistem ile ilgili aksaklıkları ve arızaları tespit eder ve onarımına yardımcı olur,
 • Ekipman arızalarını ve hatalı cihazları tespit eder, sorunların çözümü konusunda teknisyenlere tavsiyelerde bulunur,
 • Cihazların geliştirilmesi için fizibilite çalışmaları yapar, yeni uygulamaları ve modifikasyon için yeni tasarım ve işleme yöntemleri belirler,
 • Üretimin tüm aşamalarını gözlemler; üretimin verimliliğini arttırmak için üretim metodlarını ve tasarımları geliştirir,
 • Çalışanları koordine eder ve iş bölümü yapar,
 • Cihazları test eder.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Makine Mühendisleri, imalat, otomotiv, inşaat, kimya, enerji, tekstil ve seramik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ürün tasarımı, ürün geliştirme, kalite kontrol, üretim ve montaj birimlerinde, mühendislik ofislerinde ve Araştırma-Geliştirme laboratuarlarında çalışmaktadırlar. İsteyen makine mühendisleri Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar