Maliyeci

Kısaca

Her ne kadar ekonomik teori serbest piyasaların kendini dengeleyeceğini tezi üzerine kurulmuş olsa da, gerçek dünyada birçok olumlu ve olumsuz dışsallık (yani bir ekonomik aktivitenin taraflarından başkalarına etkisi) mevcut. İşte devletlerin en büyük görevi olan bu dışsallıkları çözmek için gerekli kaynakların oluşturulması ve kullanılması Maliyecilerin görevi.

Devlet bütçesinin oluşturulması, harcamaların takibi, vergilerin toplanması gibi kritik kararları veren Maliyeciler karmaşık ekonomik sistemler üzerinde edindikleri deneyim sayesinde finans, işletme ve yöneticilik gibi birçok farklı kolda iş bulabilirler. Ya da kamu hizmetinde edindikleri deneyim ile siyasete atılabilirler.

Maliyeci olmak isteyenler,

anadalında okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Maliyeciler;

 • Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş,
 • Aktif dinleme becerisi olan,
 • Kendini doğru ifade edebilen,
 • Finans, ekonomi ve pazarlama bilgilerine sahip,
 • Dürüst ve iş ahlakına saygı duyan,
 • Matematik becerileri gelişmiş,
 • Detaycı ve ayrıntıları fark edebilen,
 • Sorumluluk duygusu yüksek,
 • Bilgileri analiz etme ve yorumlama becerisi olan,
 • Bilgileri gizli tutabilen,
 • Problemlere alternatif çözüm yolları bulabilen,
 • Planlama becerisine sahip,
 • Zaman yönetiminde başarılı bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Maliyeciler büro ortamında çalışırlar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Bütçe ve denetleme dönemlerinde uzun saatler çalışmaları ve seyahat etmeleri gerekebilir. Yöneticilerle, meslektaşlarıyla ve diğer birim personeliyle iletişim içindedirler.

Görevler

 • Mali tablo ve raporlar hazırlar,
 • Vergi mevzuatını hazırlar, denetimler yapar,
 • Finansal performansını analiz eder,
 • Aylık ve yıllık tahmini bütçe planları yapar,
 • Hesap tabloları oluşturur,
 • Mevcut bilgisayar sistemlerini kullanarak bütçeleri hazırlar, değiştirir ve gerekli işlemleri gerçekleştirir,
 • Bütçe analizi yapar ve fiili masraflar için periyodik tablolar hazırlar,
 • Denetimler yapar,
 • Yöneticilere gelecekteki gelir ve giderleri, maliyetleri, mali eğilimleri, mali taahhütleri ve yükümlülükleri içeren raporlar hazırlar,
 • Maliyetler, gelirler, açıklar vb. konularda stratejiler belirler ve yöneticilere tavsiyelerde bulunur.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Maliyeciler, kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan bankalar, finansal kuruluşlar, yarı-kamusal ve özel girişimlerde çalışmaktadırlar. Maliyeciler, özellikle Maliye Bakanlığı (Maliye müfettişi, hesap uzmanı gibi) ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi çeşitli bakanlıklarda, Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Gümrük Müsteşarlığı, Sayıştay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu kuruluşlarında, özel sektör firmaları, denetim kurumları ile kamu ve özel bankalarda (bankacılık ve banka müfettişliği) görev almaktadırlar. Bazı maliyeciler ise Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar