Mekatronik Mühendisi

Kısaca

Karmaşık işlerin içinden çıkmayı seviyor, ayrıntılara dikkat etme konusunda kendini yetenekli buluyorsan Mekatronik Mühendisliği tam sana göre bir meslek! Mekatronik Mühendisliği mesleğinin adını gündelik hayatta pek sık duymasak da kilitlenmeyen fren sistemlerinden(ABS) paketleme sistemlerine kadar hayatın her noktasında kendini hissettiren bir meslek. Makine, elektronik, yazılım mühendisliği gibi disiplinlerden faydalanan Mekatronik Mühendisi mekanik aletlerden optik bileşenli elektronik aletlere her türlü karmaşık tasarım gerektiren aletin geliştirilmesi ve test edilmesiyle ilgilenir.

Otomotivden madenciliğe geniş bir yelpazede bilgisine başvurulan Mekatronik Mühendisleri bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemlerinin varolduğu yüksek teknolojili firmalarda iş bulabilmelerinin yanısıra başka alanlarda da çalışabilirler. Mekatronik Mühendisi olmak isteyen adaylar matematik ve fene ilgi duyan, sabırlı, organize çalışabilen, yeniliklere açık bireyler olmalarının yanısıra iyi düzeyde yabancı dil bilgisine de sahip olmalılar.

Mekatronik Mühendisi olmak isteyenler,

anadalında okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Mekatronik Mühendisleri;

 • Matematik ve fizik gibi temel alanlara ilgi duyan,
 • Dikkatli, sabırlı ve ayrıntıları görebilen,
 • Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
 • Bilgisayar programları kullanarak ve elle çizim yapabilen,
 • Yaratıcı,
 • Elektronik ve mekanik cihaz ve sistemlere ilgi duyan,
 • Sağlıklı,
 • Ekip çalışmalarında başarılı olan ve bağımsız olarak da çalışabilen,
 • Sorumluluk sahibi,
 • Bilimsel yöntemler kullanarak problemleri çözebilen,
 • Sayı ve sembolleri kullanabilen ve muhakeme yeteneği gelişmiş,
 • Analiz yapma becerisi gelişmiş bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Mekatronik mühendisleri laboratuvarlarda, fabrikalarda ve atölyelerde çalışırlar. Çalışma saatleri düzenlidir. Teknisyenlerle, diğer meslektaşlarıyla, diğer disiplinlerden mühendislerle ve araştırmacılara iletişim halindedirler.

Görevler

 • Ham madde, bileşen ve hazır malların transferi için mekatronik çözümler bulur,
 • Gelişmiş tasarımların ve hassas ekipmanların doğruluğunu denetler ve kontrolünü yapar,
 • Kameralar, video kaydediciler, otomobil ve uçakların bilgisayar sistemlerinin tasarımlarında mekatronik bileşenleri kullanır,
 • Sualtı araştırmaları, dünya dışı madencilik faaliyetleri gibi tehlikeli durumları gerçekleştirmek için mekatronik, mekanik sistemler ve bilgisayar sistemleri geliştirir,
 • Mevcut mekanik ve elektronik cihazları mekatronik unsurlar ekleyerek geliştirir,
 • Mekatronik ekipmanların performans avantajlarını belirlemek için fizibilite ve maliyet araştırmaları yapar,
 • Mekanik sistemler için elektronik kontrol sistemleri geliştirir,
 • Cihaz üretimi için gerekli ekipmanı ve personeli belirler,
 • Her düzeyde tasarım sürecini denetler, yönlendirir ve ileri üretim teknikleri kullanarak uygular,
 • Cihazların üretim süreçlerini gözlemler, modeller ve kontrol eder,
 • Sistemlerarası ilişkileri kurar ve sistemlerin işletim tasarımına uygunluğunu kontrol eder.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Mekatronik Mühendislerinin iş sahası daha çok kurumsal firmalar olup, otomotivden beyaz eşyaya, savunmadan tıbbi cihaz üretimine kadar pek çok alanda çalışmaktadırlar. Mekatronik mühendislerinin bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili firmalarda ve ileri otomasyon ürünleri geliştiren ve kullanan araştırma merkezlerinde (Ar-Ge) iş bulmaları mümkündür. İsteyen mekatronik mühendisleri Makine Mühendisliğinin belirli bir dalı üzerinde Yüksek Lisans yapması mümkündür.

İlgini Çekebilecek Yazılar