Mimar

Kısaca

İnsanların, tarih boyunca temel fiziksel ihtiyaçlarını karşılar karşılamaz ilk yaptıkları iş başlarını sokacakları bir yer bulmak olmuştur. İnsanların her zaman yaşayacak, çalışacak, öğrenecek, çalışacak yerlere ihtiyaç duyacağını da göz önünde bulundurursak şehrin çehresine estetik dokunuşlarda bulunan Mimarların yaşamdaki kilit rolü tam anlamıyla açığa çıkartılmış olur. Yapılacak binaların şehir imar planına uygunluğunun kontrolü ve yapımından önce çeşitli maketlerinin hazırlanması gibi görevleri olan Mimarların önemli görevlerinden bir tanesi de yapılacak olan yapının planını çizmek, yapının özelliklerini ve maliyetini hizmet verdiği kişi ile paylaşmaktır. Ayrıca binanın yapılış sürecinde diğer disiplinlerden inşaat mühendisi, elektrik mühendisi gibi kişilerle de yapının özellikleri hakkında organize olarak çalışması gerekir.

Genellikle ofis ortamında çalışan Mimarlar kimi zaman inşaat alanına inerek saha da çalışmaları gerekir. Yaratıcı yanlarının çok gelişmiş olması gereken Mimarların ayrıca sürekli kendini geliştiren, dikkatli ve detaycı bireyler olmaları gerekiyor. Mimarlar özel firmalarda iş bulabilecekleri gibi kimi kamu kuruluşlarında da iş olanaklarına sahipler. Ayrıca çeşitli eğitim kurumlarında öğretmen olarak iş bulma şansı da mevcut.

Mimar olmak isteyenler,

anadalında okuyabilirler.


Mimarlık bölümlerine giriş koşulları, taban puanları, rekabet ve kontenjan trendlerini analiz ettiğimiz mimarlık taban puanları  yazımızı okumayı unutma. 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Mimarlar;

 • Analitik ve sayısal düşünebilen,
 • İletişim yetenekleri kuvvetli,
 • El- göz koordinasyonu gelişmiş ve görselleştirme becerisi olan,
 • Bilgisayar programları kullanabilen ve el becerileri gelişmiş,
 • Yaratıcı ve estetik görüş sahibi,
 • Analiz edebilme, problemleri görebilme yeteneğine sahip,
 • Detayları görebilen ve ayrıntılara dikkat eden,
 • Sorumluluk sahibi,
 • Teknik ve mekanik konularda bilgili,
 • Kullanılacak malzeme çeşitleri (ahşap, çelik, metal, vb.) ile ilgili bilgi sahibi,
 • Tasarım, renk ve doku gibi sanatsal bilgisi yüksek,
 • Planlama, organizasyon ve yönetim becerileri olan,
 • Pratik, dikkatli ve titiz,
 • Yeniliklere ve eleştiriye açık bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Mimarlar genelde plan, maket hazırlama ve maliyet hesapları gibi işleri sırasında ofislerde çalışırlar; ancak bina yapımının denetlenmesi, etüd çalışmaları gibi aşamalarda şantiyelerde ve inşaatlarda; tozlu, gürültülü ve kirli ortamlarda çalışırlar. Çalışma saatleri projeler doğrultusunda değişebilir. Hafta sonları ve uzun saatler çalışabilirler. Ayrıca müşterilerle görüşmek veya projeyi uygulamak için farklı yerlerde çalışabilir ve sık sık seyahat edebilirler. İşçilerle, yöneticilerle, müşterilerle, inşaat mühendisleriyle, elektrik mühendisleriyle, şehir plancılarıyla ve diğer teknik personellerle iletişim içinde olurlar.

Görevler

 • İmar alanının uygunluğunu inceler,
 • Yapılacak bina tasarımını bilgisayar programları ve el çizimleri kullanarak tasarlar,
 • Yapı projesi için araştırma metodlarını kullanarak tüm bilgileri içeren rapor hazırlar ve sunar,
 • Yapının ne tür gereksinimlere cevap vereceğini belirlemek için müşterilerle görüşür,
 • Yapı için gerekli malzeme ve ekipmanı belirler, maliyet ve yapım süresi saptar,
 • Yapının tasarımı konusunda yapısal tasarım, inşaat ve mühendislikle ilgili problemleri saptar ve çözüm için ilgili mühendislerle görüşür,
 • Yapının tasarımı ve ölçümlerin ardından taslak maketler hazırlar,
 • Yapının elektrikle, sıhhi tesisat ve statik işlemlerini ilgili mühendislerle görüşür ve bir çalışma planı oluşturur, uygulanmasını denetler,
 • Kullanılacak malzeme ve ekipmanların ayrıntılı planını çözer,
 • Yapının plana uygunluğunu denetler,
 • Yapının onarımı ve düzeltmelerle ilgili plan yapar ve uygular.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Mezunlar, kamu ve özel sektörün projelendirme ve inşaat birimlerinde tasarımcı, kontrolör ve uygulamacı olarak görev almakta, kamu ve özel sektör projelerini yürütebilmekte, ya da kendi mimarlık bürolarını kurarak serbest mimarlık yapmaktadırlar. Ayrıca, tasarım mesleklerine özgü bir diğer olanak olarak ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılarak ödül alma ve iş olanaklarını artırma imkanları da bulunmaktadır. İsteyenler mezunlar Yüksek Lisans ve Doktora programlarına katılarak akademik kariyere devam etmektedirler.

İlgini Çekebilecek Yazılar