Mütercim Tercüman

Kısaca

Çok kültürlü ve globalleşen dünyada insanlar arası iletişim hızla artmakta ve dolayısıyla iki farklı dil arasındaki metin ve konuşmaların çevirisi gittikçe önem kazanıyor. Global panellerden üst düzey yöneticilerin görüşmelerine, kitaplardan kontratlara kadar birçok metin ve konuşmanın çevirisi yapam Mütercim Tercüman bu önemli rolüyle iletişim dünyasının sorunsuz ve pürüssüz işlemesini sağlayan önemli aktörlerden.

İşinde başarılı olmak için en az iki dile yüksek derecede hakim olmanın yanında uzun ve karışık çevirileri de becerecek sabra sahip bireyler iyi bir Mütercim Tercüman adayıdır. Ayrıca çeviri süreci sadece kelimelerin yerini değiştirmek olmadığı için çeviri yapılan iki dilin ruhu ve kültürünü de kanıksamış olmak başarının anahtarı. Mütercim Tercümanlar özellikle Birleşmiş Milletler, devlet kurumları gibi kamu ve uluslararası kuruluşlarda iş imkanı bulacakları gibi özel sektördeki yıldızları da gittikçe parlamakta.

Mütercim Tercüman olmak isteyenler,


anadallarından birinde okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Mütercim Tercümanlar;

 • En az bir yabancı dile ve kültüre tamamen hakim,
 • Yazılı ve sözlü iletişim yeteneği ana dilinde ve en az bir yabancı dilde yüksek,
 • Kendini bildiği dillerde doğru ifade edebilen,
 • Konuşma becerisi yüksek,
 • Farklı kültürler ve farklı yorumlama biçimleri hakkında bilgi sahibi,
 • Aktif dinleme becerisi gelişmiş,
 • Bilgileri hızlı bir şekilde analiz edebilen,
 • Uzun süre konsantre olabilen,
 • Hızlı düşünebilen,
 • Baskı altında verimli çalışabilen,
 • Ayrıntıları farkına varabilen
 • Bilgileri gizli tutabilen,
 • Organizasyon ve zaman yönetimi becerisi gelişmiş bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Mütercim tercümanlar mahkeme, konferans merkezi, hastane, konsolosluk, tur otobüsleri, televizyon ve radyo stüdyosu gibi birçok farklı yerde çalışabilirler. Genelde ofis ortamında ya da kapalı alanlarda çalışmalarına rağmen turizm sektöründe çalışanlar açık havada görev yapabilirler. Çalışma saatleri belirli ve düzenlidir; ancak görev aldıkları projeye göre akşamları veya haftasonları da çalışabilirler. Zaman zaman seyahat etmeleri gerekebilir. Çok sayıda ve çeşitli alanlarda çalışan insanlarla iletişim içindedirler.

Görevler

 • Kelimelerin ve kavramların anlamlarını belirler, kullanımlarına ilişkin anlaşmazlıkları çözer,
 • Belirtilen dillerde aynı anda (kişi konuşurken) ya da ardışık olarak sözlü bir şekilde ve beden dilini kullanarak mesajın içeriğini, bağlamını ve anlamını iletir,
 • Teknik terimlerin doğruluğunu sağlamak için ve metnin/ konuşmanın tutarlılığını bozmaması için terminoloji çevirilerini kontrol eder,
 • Yasal belgeleri, bilim eserlerini veya haber raporlarını belirtilen dillere çevirir veya hatalarını düzelterek yeniden düzenler,
 • Verilerin doğruluğunu sağlamak için sözlükler, ansiklopediler, terminoloji sözlükleri kullanır,
 • Hukuki terimler ya da tıbbi malzemeler gibi teknik terimler içeren çeviriler için terminolojiyi ve bilgileri derler,
 • Elektronik dinleme sistemleri kullanarak konuşmacıların metinlerini çevirir, dinleyiciye aktarır,
 • Kaynak dilden belgeler okuyarak çeviri yapılan dilde yeniden yazar,
 • Metnin orjinali ile çeviri arasında anlam ve his kaybı olup olmadığını kontroleder,
 • Bilgisayar destekli çeviri araçları kullanır.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Mütercim Tercümanlar, çeşitli kamu kuruluşlarında (Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı  vb.), Türk Silahlı Kuvvetleri, elçilik ve dış temsilcilikler, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete, dergi ve yayınevleri, tercüme büroları, turizm acenteleri, bankalar, uluslararası ticaret ve taahhüt hizmetleri veren özel şirketler, film stüdyoları ve uluslararası kuruluşlarda çalışmaktadırlar.  Ayrıca sözlü çeviri alanında eğitimlerini tamamlayan mütercim tercümanlar tıp, hukuk, ekonomi, otomotiv, patent ve marka çevirisi gibi alanlarda uzmanlaşmaları durumunda ilgili sektörlerde konferans çevirmeni olarak çalışmaktadırlar.  Eğitim sertifikası alanlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okulları başta olmak üzere, yabancı dil eğitimi veren bütün kurum ve kuruluşlarda, dil öğretmenliği yapabilmektedirler. Girişimci ruhlu mütercim tercümanlar özel büro açarak kendi çalışma alanlarını yaratmaktadırlar.  İsteyen mütercim tercümanlar Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar