Psikolog

Kısaca

Freud’un Totem ve Tabu adlı eseri başucu kitabınsa ve Psikolog olmanın seni kendini gerçekleştiren birey olma konusunda bir adım daha öne taşıyacağını düşünüyorsan bu mesleği yapmayı düşünmelisin. Filmlerde kanepeye uzanmış hastasını pür dikkat dinleyen şekilde betimlenen Psikologların gerçekten de çok iyi birer dinleyici olmaları gerekir. İnsanların zihinsel ve davranışsal süreçlerinin gözlemleyen ve yorumlayan Psikologlar zihinsel, davranışsal veya duygusal bozuklukların teşhis edebilmek için dikkatli ve gözlemci bireyler olmaları gerekir.

Psikolog olmak isteyen adaylar sözel iletişim gücü kuvvetli, başka bireyleri etkileyebilen, empati kurabilen ve kendisi ile barışık bireyler olmalılardır. Günümüzde Psikologlar gerekli eğitimlerin ardından ortaöğretim derecesindeki okullarda psikoloji dersi verebilirler; Ruh ve sinir hastaneleri, huzur evleri gibi kurumlarda çalışabilir ya da kendi işlerini kurabilirler.

Psikolog olmak isteyenler,

anadalında okuyabilirler.

Psikoloji bölümlerine giriş koşulları, taban puanları, rekabet ve kontenjan trendlerini analiz ettiğimiz psikoloji taban puanları  yazımızı okumayı unutma. 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Psikologlar;

 • Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği yüksek,
 • Konuşma, ikna etme ve yönlendirme becerisine sahip,
 • Kendini doğru ifade edebilen,
 • Hızlı düşünebilen,
 • Empati becerisi gelişmiş,
 • Sabırlı, hoşgörülü, anlayışlı, pozitif düşünen ve sorumluluk sahibi,
 • İnsan davranışlarını ve düşünce kalıplarını bilen,
 • Psikolojik değerlendirme yapabilen ve tedavi yöntemlerini bilen,
 • Problemlerin kökenini farkına varan ve sorunlara alternatif çözümler bulabilen,
 • Aktif dinleme becerisi olan,
 • Gözlemleme becerisi olan,
 • Yargılayıcı olmayan,
 • Bilgileri gizli tutabilen ve sır saklayabilen,
 • Stres ve baskı altında çalışabilen bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Psikologlar hastanelerde, özel kliniklerde, özel şirketlerde, kamu kurumlarında ve üniversitelerde sessiz, temiz ve düzenli ofis ortamında çalışırlar. Çalışma saatleri düzenlidir; ancak haftasonları da çalışmaları gerekebilir. Araştırmalar, konferanslar ve seminerler sebebiyle seyahat edebilirler. Diğer meslektaşlarıyla, danışanlarla ve çalıştıkları kurum doğrultusunda suçlularla, öğrencilerle ve hastalarla iletişim içinde olurlar.

Görevler

Psikologlar klinik psikoloji, suçlu psikolojisi, genç ve ergen psikolojisi, spor psikolojisi ve endüstriyel- örgütsel psikoloji gibi spesifik alanlarda uzmanlaşabilirler. Genel olarak görevleri şunlardır:

 • Danışanların duygusal yaşamı, hayat tarzı ve davranış sorunlarını değerlendirir,
 • Görüşme ve gözlem teknikleri ile danışanların sorunlarını keşfeder,
 • Danışanı ile tedavi ve terapi yöntemlerini belirler,
 • Bireyler ve gruplar ile çalışarak performans yükseltme, verimli çalışma programları hazırlar,
 • Danışanların sorunlarını, becerilerini ve yeteneklerini keşfetmek amacıyla psikometrik ve nöropsikolojik testler uygular,
 • Danışanların sosyal becerilerini geliştirmeye; öfke yönetimi ve davranış kontrolü sağlamasına yardımcı olur,
 • Bireylerin, çiftlerin ve grupların duygusal ve davranışsal sorunlarını tanımlamaya, anlamaya ve çözüm yolları bulmaya çalışır,
 • Danışanların zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarını tanımlar ve teşhis koyar.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Psikolojinin uygulama alanları iki ana başlıkta ele alınmaktadır: Psikoloji alanında uzmanlaşmadan yapılabilecek kariyerler veya bu alanda uzmanlaşmaya devam ederek yapılacak alanlar. Psikologlar reklamcılıktan finans sektörlerine, eğitimden bilişim teknolojisine, güvenlik güçlerinden e-iş ortamlarına kadar sayısız alanda iş bulmaktadırlar. Psikologlar ağırlıklı olarak kamuoyu/pazar araştırma şirketlerinde, insan kaynakları ve danışmanlık firmalarında, sağlık kuruluşlarında, reklam ve halkla ilişkiler sektöründe, çeşitli banka ve diğer kurumların eğitim birimlerinde, özel sektör kurumlarının araştırma-geliştirme birimlerinde, psikolojik danışma merkezleri, çocuk yuvaları, engelli eğitim okulları, hapishaneler, huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde, sürücü psikoteknik değerlendirme merkezlerinde çalışmaktadırlar. Psikolog unvanıyla devlet memuru olarak hastanelerde çalışmaları da mümkündür. Bu kadrolar genellikle bir uzmanın (klinik psikolog ya da psikiyatrist) yardımcısı olarak kişilik ya da zeka testleri yapmak gibi görevleri içermektedirler. Klinik Psikoloji, Endüstriyel-Örgütsel Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Adli Psikoloji, Spor Psikolojisi gibi uygulama alanları için lisans eğitimiyle sağlam bir altyapı oluşturduktan sonra yüksek lisans yoluyla uzmanlaşmak gerekmektedir.

İlgini Çekebilecek Yazılar