Reklamcı

Kısaca

Eskimoya buz, tereciye tere satabiliyor, insanların yaptıkları şeyleri nasıl ve neden yaptıklarını rahatça anlayabiliyorsan Reklamcılık senin için ideal kariyerlerden biri. Tüketicilerin satın alma kararlarından firmaların ürün stratejilerine kadar geniş bir yelpazede etkin olan Reklamcıların yaratıcı bireyler olmalarının yanında analitik de düşünebilmeliler.

Tüm bu şaşaalı ve yaratıcı reklamların ardında çok ciddi pazar araştırması yattığı için Reklamcı adaylarının detaylara dikkat edebilen ve eldeki bilgileri iyi tahlil edebilen bireyler olmaları gerekiyor. Bunun için de finanstan sosyolojiye, psikolojiden antropolojiye kadar birçok dalın bilgi birikimini içselleştirmesi beklenen Reklamcılar mezuniyet sonrası reklam ajansları, medya şirketleri ya da pazarlama şirketlerinde çalışma imkanları bulabilirler.

Reklamcı olmak isteyenler,


anadallarından birinde okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Reklamcılar;

 • Aktif dinleme becerisi gelişmiş,
 • Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri yüksek,
 • Etkili ve ikna edici konuşma becerileri olan,
 • Kendini doğru ifade edebilen,
 • Zaman yönetiminde başarılı,
 • Toplumsal normların ve değerlerin farkında,
 • Eleştirel düşünebilen,
 • Hızlı düşünebilen,
 • Koordinasyon becerileri yüksek,
 • Hayalgücü yüksek ve yaratıcı,
 • Güncel bilgileri takip eden,
 • Girişimci, dışa dönük ve yeniliklere açık,
 • Ekip çalışmalarında başarılı,
 • Sanata, psikolojiye, sosyolojiye ve diğer sosyal bilimlere ilgili bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Reklamcılar medya kuruluşlarında, reklam ajanslarında veya bağımsız olarak büro ortamında çalışırlar. Çalışma saatleri düzenlidir; ancak projeler doğrultusunda uzun saatler ve haftasonları da çalışabilirler. Firma sahipleriyle, yöneticilerle, metin yazarlarıyla, reklam birimlerinde çalışan diğer personelle, grafikerlerle, fotoğrafçılarla ve diğer meslektaşlarıyla iletişim halindedirler.

Görevler

 • Satılması istenen ürün ve potansiyel tüketiciye yönelik bilgileri toplar ve reklam kampanyaları planlar,
 • Reklama yönelik olarak hazırlanan kompozisyonların basımı, çekimi, yayını ve benzeri çalışmaları kontrol eder ve çalışmaların hedef kitleye ulaşmasını sağlar,
 • Müşterilerle, şirket yetkilileriyle ve satış departmanı personeliyle işbirliği yaparak ürün veya hizmet satışlarını arttırmak için reklam ve promosyon malzemeleri hazırlar,
 • Ürün veya hizmetlerin tanıtımı için gazete, dergi ve televizyon gibi medya organlarında yayınlanacak malzemeleri tasarlar,
 • Pazarlama stratejileri belirler ve teknik danışmanlık sağlar,
 • Kampanya hedeflerine ulaşmak için çalışanları denetler ve motive eder,
 • Kampanya ve reklam planı geliştirir ve program maliyetlerini tahmin eder,
 • Kuruluşlar için reklam politikaları ve stratejileri belirler ve yönetir,
 • Kitaplar, dergiler, afişler, grafikler, broşürler ve benzeri reklam araçlarında kullanılmak üzere çizim tasarıları yapar veya yapılmasını sağlar.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Reklamcılar işletmelerin tanıtım ve pazarlama iletişimi birimlerinde, reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında, medya planlama şirketlerinde, metin yazarı, yapımcı, müşteri temsilcisi, araştırmacı, stratejik planlamacı, danışman veya iletişim yönetmeni olarak çalışmaktadırlar.   İsteyen reklamcılar Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarına devam ederek akademisyen olabilmektedir. 

İlgini Çekebilecek Yazılar