Sağlık Yöneticisi

Kısaca

Sağlık konusunda faaliyet gösteren yerlerin en verimli şekilde hizmet sunabilmesi için çalışan Sağlık Yöneticileri o an için ve gelecekte ihtiyaç duyulan yatak sayısının belirlenmesinden ihtiyaç duyulan personelin bulunmasına kadar geniş görevlere sahiptirler. İyi iletişim gücüne ve ikna etme yeteneğine sahip, sosyal bilimler ve ekonomiyle ilgili, ileri görüşlü adayların düşünebileceği bir meslek olan Sağlık Yöneticiliği mesleğini yapanlar kendilerini sağlık konusunda son çıkan yasalar konusunda da süreklli güncel tutmalılar.

Sağlık Yöneticileri giderek artan özel hastanelerde çalışma olanağına sahiptirler.

Sağlık Yöneticisi olmak isteyenler,


anadallarından birinde okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Sağlık Yöneticileri;

 • Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği gelişmiş,
 • Aktif dinleme becerisi olan,
 • Eleştirel düşünebilen,
 • Planlama ve organizasyon yetenekleri gelişmiş,
 • Liderlik becerileri yüksek,
 • Koordinasyon yapabilen,
 • İnsanları motive edebilen ve ikna becerisi kuvvetli,
 • Zaman yönetimi başarılı,
 • Başkalarının tepkilerini ve sebeplerini anlayabilen,
 • Farklı kültürler hakkında bilgisi olan,
 • Verileri ve bilgileri analiz edebilen ve yorumlayabilen,
 • Odaklanabilen,
 • Dürüst, sabırlı ve hoşgörülü,
 • Yeniliklere açık,
 • Güncel bilgilileri takip eden,
 • Baskı ve stres altında çalışabilen bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Sağlık Yöneticileri kliniklerde, hastanelerde ve dinlenme evlerinde genelde büro ortamında çalışırlar. Çalışma saatleri düzenlidir; ancak çağrı üzerine akşamları geç saatlerde ve haftasonları da çalışabilirler. Sağlık personeliyle, idari personelle, hastalarla ve yakınlarıyla ve hükümet yetkilileriyle iletişim halindedirler.

Görevler

 • Çalıştıkları kurumun bütçe planlamasını yapar, mali işlemlerini koordine eder ve finansal raporlarını hazırlar,
 • Hekimleri, hemşireleri, teknik personeli, ofis çalışanlarını ve diğer personeli denetler,
 • Tıbbi personel ve yönetim kurulu toplantılarına katılır,
 • Bölümler arası işleyişi koordine eder ve birim başkanları arasındaki iletişimi sürdürür,
 • Sağlık tesisinin ya da kurumunun faaliyetlerini, planlarını, bütçesini ve risk yönetimini inceler ve analiz eder,
 • Programları, faaliyetleri ve hizmetleri yönetmek için personel koordinasyonu yapar ve personel eğitimlerini gerçekleştirir,
 • İşe alımları gerçekleştirir,
 • Çalışma alanı, ekipman durumu ve çalışma programlarına göre personel atamalarını yapar,
 • Tanı ve tedavi ekipmanları, veri işleme teknolojileri, hükümet düzenlemeleri ve sağlık sigortası değişiklikleri gibi güncel değişimleri ve gelişmeleri takip eder, bunlara göre kurumun yeniliklere entegre olması için değişiklikler yapar,
 • Kaynakların etkin kullanımı için ek personel ve ekipman alımı yapar ve tesislerin ve hizmetlerin kullanımını planlar,
 • Bilgi saklama ve veri işleme programlarını koruma ve geliştirme için raporlar yazar,
 • Yönetim kurulu raporları hazırlar.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Sağlık Yöneticileri, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sağlık yönetim birimlerinde, kamu ve özel sektöre bağlı hastaneler ve diğer tedavi kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, sağlık sigortası kuruluşlarında, sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarında, hastane tedarik kuruluşlarında, ilaç şirketlerinde, medikal şirketlerde, uluslararası sağlık kuruluşlarında yönetsel, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey sağlık yöneticisi olarak çalışmaktadırlar. İsteyen sağlık yöneticileri Yüksek Lisans ve Doktora programlarını tamamlayarak akademik kariyerlerine devam etmektedirler.

İlgini Çekebilecek Yazılar