Sanat Tarihçisi

Kısaca

İnsanlık daha mağara dönemindeyken bile karnını doyurduktan sonra kendini sanata vermiştir. Sanat Tarihçileri Lascaux duvar resimlerinden sürrealizme, grafitiden empresyonizme kadar tüm görsel sanat yapıtlarını inceliyorlar. Yapıtları tarihsel durumu açısından incelemenin yanında insanlara sanat sevgisi aşılamak ana görevleri olsa da günümüzün sanat tarihçileri fon yaratma ve tanıtım yetenekleri yüksek olan bireyler olmak zorunda.

Günümüzde görsel iletişimin giderek önem kazanması, geleneksel olarak küratorlük yapan Sanat Tarihçisi için de yeni çalışma alanları yaratmaya devam ediyor.

Sanat Tarihçisi olmak isteyenler,

anadalında okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Sanat Tarihçileri;

 • Sosyal bilimlere, güzel sanatlara ve tarihe karşı ilgili,
 • Estetik bakış açısına sahip,
 • Ayrıntıları farkına varabilen,
 • Dikkatli,
 • Bilgileri analiz etme, yorumlama ve sınıflandırma becerisi yüksek,
 • Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği gelişmiş,
 • Sabırlı, meraklı, sorgulyan ve dürüst,
 • Bilgileri gizli tutabilen,
 • Açık fikirli bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Sanat tarihçileri genelde kütüphane, müze gibi kapalı alanlarda ofis içinde çalışırlar. Çalışma saatleri düzenli, iş günleri belirlidir. Meslektaşlarıyla, müze çalışanlarıyla, devlet kurumlarında çalışan personelle ve halkla iletişim içindedirler.

Görevler

 • Sanat eserleri ve akımları hakkında araştırma yapar,
 • Resim, heykel, minyatür gibi sanat eserlerini değerlendirir, korur ve tanıtır,
 • Saha araştırmaları ve görüşmeler ile diğer yazılı kaynaklardan çalıştığı konu ile ilgili bilgi toplar,
 • Bilgileri düzenler, sınıflandırır, analiz eder ve yorumlar,
 • Araştırma bulguları üzerine rapor yazar ve sunum yapar,
 • Sanat eserleri  hakkında müzelerde ve müzayedelerde danışmanlık yapar,
 • Tarihsel ve çağdaş sanat koleksiyonlarını değerlendirir,
 • Müzeye gelen eserleri sınıflandırır, kayıt tutar, depolanmalarını ve uygun yer ve zamanda sergilenmelerini sağlar,
 • Sergilerde sergilenen eserlere ilişkin bilgi verir.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Mezunlar “Sanat Tarihçisi” unvanlarıyla resmi ve özel müzelerde uzman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve koruma kurulları gibi kamu kuruluşlarında görev yapabilir, sanat galerilerinde ve bankalarda istihdam edilebilirler. Bu tür ofis hizmetlerinden başka, geçmiş dönemlerde toprak altında kalmış eserleri gün ışığına çıkarmak üzere, yüzey araştırmaları ve kazı faaliyetlerine de katılarak uzun veya kısa sürelerle arazi çalışmaları yapabilirler. İyi derecede yabancı dil bilen sanat tarihçileri, "rehberlik sertifikası" almak kaydıyla turizm rehberi olarak çalışabilmektedirler. Öğretmenlik sertifikası alan sanat tarihçiler orta öğretim seviyesindeki okullara sanat tarihi öğretmeni olarak atanabilirler. İsteyen sanat tarihçiler Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar