Sınıf Öğretmeni

Kısaca

Okula ilk başladığımız günkü heyecanımızı dindiren ve bize bir aile ferdi gibi kucak açan Sınıf Öğretmenimizi unutmamız mümkün mü? Fakat bu genç zihinlerin eğitimi sadece doğal ve içten bir sevgi ile değil, psikolojiden eğitim tekniklerine kadar birçok farklı konuya hakim olmaktan geçiyor. İşte Sınıf Öğretmenleri, öğrencilerin bu gelişim döneminde onlara sorumlu birer yetişkin olabilmelerini garantileyecek ortamı ve araçları sağlıyor.

Günün büyük çoğunluğunu sınıfta geçiren Sınıf Öğretmeni konuyu iyi ve anlaşılır bir şekilde anlatmanın yanında öğrencilerin ilgisini uyandırmak ve toplamak, sınıf içi disiplin sağlamak ve öğrencilerle empati kurmak gibi birçok rolü üstleniyor. Ayrıca derste geçen zamanın yanında ders planı oluşturma ve ödev notlamak gibi idari görevlerin yanında velilerle görüşme gibi farklı sorumlulukları var.

Sınıf öğretmenleri Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Türkçe Öğretmeni, Sınıf Öğretmeni ve İlköğretim Matematik Öğretmeni olarak farklı gruplara ayrılır.

Sınıf Öğretmeni olmak isteyenler,


anadallarından birinde okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Sınıf Öğretmenleri;

 • Sözlü ve yazılı iletişim kurabilen,
 • Etkin ve etkili konuşma, yazma veokuduğunu anlayan,
 • Gözlem yapma, problemleri fark etme ve çözüme ulaştırabilen,
 • Aktif dinleyen ve izleyen,
 • Hızlı karar veren,
 • Sorunlara duyarlı olan,
 • Eleştirel düşünen,
 • Yol gösterebilen ve yönlendirebilen,
 • Toplumsal değerleri ve kuralları bilen ve öğretebilme yetenekleri gelişmiş olan,
 • Yaşam boyu öğrenmeye ve öğrendiklerini uygulamaya açık bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Sınıf öğretmenleri devlet okullarında ve özel okullarda görev yaparlar. Çocuklarla, diğer öğretmenlerle, okul çalışanlarıyla ve velilerle iletişim halindelerdir. Çalışma dönemleri ve saatleri düzenlidir. Görevlerini genellikle ayakta yürütürler ve tozlu, neşeli ve gürültülü bir çalışma ortamları vardır.

Görevler

 • Tüm dersler, üniteler ve projeler için hedefler belirler ve yıllık, aylık ve günlük program hazırlar,
 • Öğrencilerin ihtiyaçlarını ve gelişimlerini takip eder, başarılarını arttırmak için önlemler alır,
 • Dersler için öğretim ve eğitim teknikleri uygular ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilerini geliştirir,
 • Öğrencilerin kuralları ve prosedürleri öğrenmeleri için yardımcı olur, denetim sağlamak için kuralları uygular,
 • Ebeveyinlerle öğrencilerin ihtiyaçları, ilerlemeleri ve değişimlerini paylaşarak, onlarla işbirliği halinde çalışır,
 • Öğrencilere zorlu görevleri, sorumluluk almayı ve sosyal yaşamı öğretir,
 • Öğrencilerin öğrenme, keşfetme, araştırma ve sosyal becerileri ilgili alışkanlık kazanmaları için teknikler uygular.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Sınıf Öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve devlet okullarında ilköğretim 1. sınıftan 5. sınıfa kadar tüm dersleri okutmakla sorumludurlar.  Ayrıca, özel ya da devlet ilköğretim okullarında yönetici olarak görev yapabilmekte veya dershane ve etüd merkezleri gibi eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışmaktadırlar.  Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan müfettişlik sınavını kazananlar ilköğretim müfettişi olarak da çalışabilmektedirler.  İsteyen sınıf öğretmenleri Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar.   

İlgini Çekebilecek Yazılar