Siyaset Bilimci

Kısaca

Bilgisayarın başındayken kendini strateji oyunlarından alamıyor, haber sitelerinde dolaşırken bir anda kendini politika kategorisinde buluveriyorsan Siyaset Bilimcisi olma konusunda bir düşünmelisin. Ülkenin yönetimi konusunda teorik ve pratik çözümler düşünen Siyaset Bilimciler nicel ve nitel kaynaklara göre ciddi analizler yaparlar.

Analitik düşünme beceresine, meraklı ve araştırmacı bir ruha, doğru karar verebilme yetisine sahip olması gereken Siyaset Bilimciler’in en azından bir dil bilmeleri de artik zaruri. Devletin yönetim kademelerinde bulunabilmenin yanında çeşitli televizyon kanallarında yorumcu olarak çalışmak, gazete ve dergilerde köşe yazıları yazmak Siyaset Bilimci’nin iş olanakları arasında yer alıyor. Ayrıca akademisyen olarak üniversitelerin öğretim kadrolarında yer alabilmek de mümkün.

Siyaset Bilimci olmak isteyenler,


anadallarından birinde okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Siyaset bilimciler;

 • Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği güçlü,
 • Konuşma ve ikan etme becerileri yüksek,
 • Eleştirel düşünebilen,
 • Sorunlara alternatif çözümler üretebilen,
 • Aktif dinleme yeteneği olan,
 • Toplumsal normları ve değerleri bilen,
 • İnsan davranışlarını ve tepkilerinin kaynağını anlama becerisi olan,
 • Gözlem yapma becerisine sahip,
 • Analiz etme ve yorumlama yeteneği olan,
 • Yerel, ulusal ve dünya meselelerine ilişkin bilgisi olan,
 • Zaman yönetimi yapabilen,
 • Temel istatistiksel becerilere sahip bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Siyaset bilimciler sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları, üniversiteler, siyasi örgütler ve yerel yönetimler gibi birçok yerde büro ortamında çalışırlar. Çalışma saatleri düzenlidir. Çalıştıkları konu doğrultusunda seyahat edebilirler. Diğer meslektaşlarıyla, öğrencilerle, akademisyenlerle, hükümet görevlileriyle, gazetecilerle ve ulusal ve yerel politikacılarla iletişim içindedirler.

Görevler

 • Siyaset ve siyasi olaylar üzerine yorum ve eleştiri yapar,
 • Seçimler, kanun hazırlama süreci, siyasi gruplar ve siyasi davranışlarla ilgili araştırma yapar,
 • Bireylerin ve toplumların siyaset yoluyla nasıl etkilendiğini inceler,
 • Araştırma bulguları hakkında rapor yapar,
 • Devlet daireleri ve bakanlıklar için politik belgeler hazırlar,
 • Kamuoyu araştırmaları yapar,
 • Siyasi konularda hükümet yetkililerine, siyasi gruplara, sivil toplum kuruluşlarına ve siyasi partilere danışmanlık yapar,
 • Büyükelçiliklerle ve diğer devletlerin yetkilileriyle irtibat kurar,
 • Siyaset teorilerini geliştirmek için tarihsel belgeleri ve niteliksel kaynakları kullanır,
 • Teorileri test etmek amacıyla istatistiksek analiz gibi nicel yöntemler kullanır,
 • Araştırma yapmak veya geliştirmek için yeni siyasi konular belirler,
 • Siyasi, ekonomik ve sosyal trendlere ilişkin tahminlerde bulunur,
 • Akademik dergilere, gazetelere yazılı raporlar hazırlar ve sunum yapar,
 • Araştırma sonuçlarını kamuoyunda ya da ilgili mercilere gönderir,
 • Ulusal ve uluslararası siyasete ilişkin veya siyaset bilimi üzerine eğitim verir,
 • Seçim sonuçlarını ve kamuoyu araştırmalarını analiz eder, yorumlar; bulgular ışığında öneriler sunar,
 • Politikaları ve programları değerlendirerek hükümete, kurum ve kuruluşlara tavsiyelerde bulunur.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Siyaset Bilimciler, yurt içinde ve yurt dışında, kamuda ve özel sektörde çok geniş kariyer olanakları bulmaktadırlar. Dışişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıkların dış ilişkilerle ilgili birimlerinde görev yapmakta, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin çeşitli kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, basın-yayın kuruluşlarında, finans kurumlarında, ulusal/uluslararası şirketlerde, sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışmakta, araştırmacılık ve danışmanlık yapmaktadırlar. İsteyen siyaset bilimciler Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek kariyerlerine akademik alanda devam etmektedirler.

İlgini Çekebilecek Yazılar