Sosyal Hizmet Uzmanı

Kısaca

Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve topluluklara sorunlarını tanıyıp çözümlemelerinde sahip oldukları olanakları kullanma ve çevredeki olanakları araştırma ve yararlanma konusunda yardımcı olan kişidir.

Sosyal Hizmet Uzmanı olmak isteyenler,

anadalında okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Sosyal Hizmet Uzmanları;

 • Aktif dinleme becerisi gelişmiş,
 • Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri yüksek,
 • Kendini doğru ifade edebilen,
 • İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
 • Etkili ve ikna edici konuşma becerileri olan,
 • Problemleri ve ihtiyaçları fark edebilen ve alternatif çözüm yolları bulabilen,
 • Koordinasyon kabiliyeti yüksek,
 • Sosyal ve kültürel konulara ve sorunlara duyarlı,
 • İnsan davranışı, gelişimi ve ilişkilerine ilişkin bilgisi olan,
 • Empati yeteneği olan,
 • Hızlı ve doğru karar verebilen,
 • Toplumsal değerlere ve normlara hakim,
 • Planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş,
 • Anlayışlı, hoşgörülü ve yardımsever,
 • Dürüst,
 • Güvenilir, uyumlu ve soğukkanlı,
 • Baskı ve stres altında verimli çalışabilen bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Sosyal Hizmet Uzmanları genelde bürolarda çalışır; ancak gerekli iletişimi sağlamak ve hasta ve müşterilere yardımcı olmak için kurumlara ve kişilerin evlerine gidebilir. Çalışma saatleri düzenlidir; ancak acil durumlarda ve çağrı üzerine uzun saatler ve haftasonları da çalışabilirler. Hastalarla, müşterilerle, hekimlerle ve diğer sağlık personeliyle iletişim içindedir.

Görevler

Sosyal Hizmet Uzmanları çocuklar, gençler ve aileleri ile ya da yaşlı insanlarla çalışabilirler. Bunun yanı sıra uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, sakatlık, şiddetin önlenmesi ve toplumsal kalkınma konularında uzmanlaşabilirler. Ancak genel olarak görevleri şunlardır:

 • Yardıma ihtiyacı olan insanları tanımlar,
 • Hastaların ve müşterilerin ihtiyaçlarını, durumlarını, güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirerek çalışma planı hazırlar ve hedefler belirler,
 • Hastaların ve müşterilerin refahını arttırmak için planlar geliştirir,
 • Hastaların ve müşterileri gerekli kurumlara yönlendirir ve tedavi sonrasında da onları takip eder,
 • Hastaların ve müşterilere sunulan hizmetleri değerlendirir ve gerekli durumlarda yenilikler ve değişiklikler yapılması için tavsiyelerde bulunur,
 • Hastaların ve müşterilerin tıbbi ve fiziksel durumu ile ihtiyaçlarını değerlendirerek diğer çalışanlarla işbirliği yapar,
 • Hizmet etkinliğini sağlamak için hastalar ve müşteriler için tedavi, rehabilitasyon programları yapar ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlar,
 • Hastalara destek sağlamak ve yardımcı olmak için destek grupları ve hasta aileleriyle görüşür,
 • Konaklama ve tedavi gibi konularda hastalarla toplumsal kaynaklar arasında bağlantı kurar,
 • Vaka notları yazar ve hasta ve müşterilere ilişkin raporlar hazırlar,
 • Sosyal sorunlar ile ilgili konularda tavsiyelerde bulunur.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Sosyal Hizmet Uzmanları;

 • Çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, çocuk kulüpleri, sokak çocukları için merkezler, kreş ve gündüz bakım evleri, koruyucu aile ve evlat edinme hizmetleri gibi “çocuk refahı” alanında,
 • Gençlik merkezleri, yüksek öğrenim öğrenci yurtları, üniversitelerdeki mediko - sosyal merkezler ve öğrenci sağlık merkezleri gibi “gençlik refahı” alanında,
 • Aile danışma merkezleri, kadın konukevleri gibi “aile refahı” alanında,
 • Aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, Emniyet çocuk şube müdürlükleri, çocuk eğitim evleri, cezaevleri, denetimli serbestlik büroları gibi “adli hizmetler” alanında,
 • Hastaneler, psikiyatri klinikleri, sağlık ocakları gibi “sağlık alanında”,
 • Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, yaşlı hizmet merkezleri, yaşlı kulüpleri gibi “yaşlı refahı” alanında,
 • Özürlü bakım ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri gibi “özürlü refahı” alanında,
 • Fabrikalar, sendikalar gibi “işçi refahı” alanında,
 • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, Kızılay, sivil savunma (afetlerde sosyal hizmet) gibi “yoksullukla mücadele ve sosyal yardım” alanında,
 • Toplum merkezleri gibi “toplum kalkınması” alanında,
faaliyet gösteren kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile uluslararası örgütlerde çalışmaktadırlar.

Sosyal Hizmet Uzmanlarının çalıştığı kamu kuruluşları, başta Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) olmak üzere, Aile Araştırma Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, GAP İdaresi Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri, Çocuk Bakım Yuvaları, Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, Yetiştirme Yurtları, Huzurevleri, Toplum Merkezleri, Kadın Sığınma Evleri, Özürlü Rehabilitasyon Merkezleri, Yaşlı Dayanışma Merkezleri, Sokak Çocukları Merkezi, Ergen Danışma Merkezi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, sağlık ocakları, Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar, Mesleki Eğitim Merkezleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Adalet Bakanlığı’na bağlı, Cezaevleri, Çocuk Mahkemeleri, Çocuk Eğitim Evi, Adli Tıp Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, yerel yönetimler ve bağlı birimlerde, kriz merkezleri ve üniversitelerdir.  Sosyal hizmet uzmanları ayrıca Sivil Toplum Kuruluşları ve vakıflarda, özel sektörde ise, sanayi kuruluşları, insan kaynakları birimleri, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, hastaneler, diyaliz merkezleri, dershaneler, ana okulları, kreşler vb. çalışmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar