Spor Yöneticisi

Kısaca

Spor endüstrisi her geçen gün genişlemekte ve derinleşmekte. Barselona ya da Manchester United gibi uluslararası arenada liderliğe oynayan takımlardan Huseyin Bolt gibi bireysel atletlere kadar sporda başarı artık tam bir ekip işi. Çıtanın gittikçe yükseldiği birçok spor alanında başarıyı yakalamak sadece yetenekte değil doğru organizasyon ve iş prensiplerinin uygulanmasında yatıyor. Spor Yöneticisi de sorumlu olduğu takımın kurumsal yönetiminden transfer ve kontrat pazarlıklarına kadar geniş bir yelpazede oyunun iş kısmını yöneterek başarının elde edilmesini sağlar.

Spor Yöneticilerinin sporcuları ve diğer ekip çalışanlarını yönlendirebilen, yönetebilen, takımın yapısını ve özelliklerini analiz edebilen, ikna yeteneğine sahip, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, zaman denetiminde becerili bireyler olmaları gerekmektedir. Spor Yöneticileri sporla ilgili tüm kamu kurumlarında, üniversitelerde, okullarda ve özel sektörün ilgili kurumlarında çalışabilirler; ayrıca Türkiye’de turistik bölgelerde düzenlenen spor organizasyonlarında, animasyon hizmetlerinde de görev alabilirler.

Spor Yöneticisi olmak isteyenler,


anadalında okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Spor Yöneticileri;

 • Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş,
 • Etkili ve ikna edici konuşma becerileri kuvvetli,
 • Kendini doğru ifade edebilen,
 • Spora yetenekli,
 • Ekip çalışmalarında başarılı,
 • Zaman kontrolü yapabilen,
 • Sorumluluk sahibi,
 • Liderlik yetenekleri gelişmiş,
 • Öğretme becerileri kuvvetli,
 • Kendini ve diğer kişileri motive edebilen,
 • Gözlem yeteneği yüksek,
 • İnsanların ihtiyaçlarını ve tepkilerini analiz edebilen,
 • Hayat boyu öğrenmeye açık,
 • Aktif dinleme becerileri gelişmiş,
 • Koordinasyon ve organizasyon becerileri kuvvetli,
 • Yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilen bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Spor Yöneticileri büro ortamında, tesislerde ve açık havada çalışırlar. Çalışma saatleri düzenlidir. yarışmalar, oyunlar ve spor karşılaşmalarının farklı yerlerde olması sebebiyle seyahat edebilirler. Sporcularla, spor tesisleri personeliyle, antrenörlerle ve diğer teknik personelle iletişim halindedirler.

Görevler

 • Oyunlar, yarışmalar ve turlar için sporcuların eğitim ve antreman programlarını hazırlar, beslenme önerilerinde bulunur ve sporcuların motivasyonunu canlı tutma ve onları cesaretlendirme konularında yardımcı olur,
 • Para, zaman, malzeme ve personel gibi mevcut kaynakların en rasyonel şekilde kullanılmasını sağlar,
 • Spor tesislerin yönetimini sağlar ve malzeme, sporcuların ihtiyaçları ile personel ihtiyaçlarının karşılanmasını planlar,
 • Antrenör, personel temini ve seçimini yapar,
 • Uzun ve kısa vadeleri planlar hazırlar ve planların uygulanışını denetler,
 • Güvenlik kurallarını ve ilgili yönetmelikleri sporculara ve diğer personele açıklar,
 • Sporcuların maksimum performans elde etmeleri için fiziksel antreman programları hazırlar,
 • Hedeflere ulaşmak için performans ilkeleri ve oyun stratejileri belirler,
 • Sporcuların performansını gözlemler,
 • Sporcuların güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirerek koçluk yöntemleri uygular,
 • Değişen kurallar, teknikler, teknolojiler ve spor felsefelerini takip ederek diğer personele ve sporculara bilgi verir,
 • Bireysel olarak sporcuları, takımı ve rakip sporcular ve rakipleri inceleyerek güçlü ve zayıf yönlerini analiz eder.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Spor Yöneticileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Genel Müdürlüğü’nde ve İl Müdürlüklerinde, tüm spor dalları için oluşturulmuş Federasyonlarda, amatör ve profesyonel liglerdeki spor kulüplerinde, belediyelerin kültür ve spor daire başkanlıklarında, turizm sektöründe, özel spor tesisleri ve kulüplerinde, sporcu eğitim merkezleri, özel spor kursları, sportif organizasyonlar yapan danışmanlık şirketleri ve medya kuruluşlarının spor ile ilgili birimlerinde çalışmaktadırlar. İsteyen spor yöneticileri Yüksek Lisans ve Doktora programlarını tamamlayarak akademik kariyer yapmaktadır.

İlgini Çekebilecek Yazılar