Tarihçi

Kısaca

“Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez.” Yakın zamanda olan olaylar kadar binlerce sene öncesinde yaşayan atalarımızdan da öğrenecek birçok şeyimiz var. Çünkü tarihin tamamen tekerrürden ibaret olmasa da belli bir ritme sahip olduğu aşıkar. İşte Tarihçi olarak adayları İpek Yolu’ndan Küba krizine kadar birçok konu ve olayı inceleme ve bulmacaları çözme fırsatı bekliyor.

Toplumlar, savaşlar, liderler, sanat, yaşam gibi insanlıkla ilgili geniş bir yelpazede uzmanlaşan Tarihçiler güçlü analiz ve iletişim yeteneklerine sahip olurlar. Karmaşık bilgiler içerisinde tekrar eden temaları keşfetmek ve değişimi analiz etme yetileriyle akademik kariyerin dışında da siyaset gibi toplumsal etki yaratabilecekleri dallarda da başarılı olabilirler.

Tarihçi olmak isteyenler,


anadallarından birinde okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Tarihçiler;

 • Araştırmaya ve öğrenmeye meraklı,
 • Uzun saatler okuma ve okuduğunu anlama yeteneğine sahip,
 • Kültürel, tarihsel ve toplumsal konularda bilgi sahibi,
 • Karşılaştırma yapabilme ve var olan bağlantıları görme yeteneği gelişmiş,
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri gelişmiş,
 • Problemleri kavrayabilme ve çözüm bulma kabiliyeti olan,
 • Bilgileri organize etme, kategorilere ayırma ve yorumlama yetenekleri olan bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Tarihçiler geniş çalışma alanları olmasına rağmen araştırma verilerinin ve kaynaklarının geçmişe dayalı belgeler olması nedeniyle kütüphane, arşiv, müze, üniversite gibi kapalı ve sessiz mekanlarda çalışırlar. Araştırma konuları doğrultusunda seyahat edebilirler. Diğer meslektaşlarıyla, arşivcilerle, akademisyenlerle ve kütüphane çalışanlarıyla iletişim halinde olurlar.

Görevler

 • Geçmişte yaşanmış olayları, ortaya çıkmış sistemleri ve kurumları, insan gruplarının yaşayışlarını yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm kayıtlardan (kitabeler, mektuplar, anı defterleri, devlet belgeleri, vb.) elde eder,
 • Edindiği bilgileri kategorize eder ve doğruluklarını ve önem derecelerini değerlendirir,
 • Olaylar ve durumlar arasındaki neden- sonuç ilişkilerini ve bağlantıları ortaya çıkarır,
 • Elde ettiği verileri düzenler; sosyal, kültürel, siyasi ve diplomatik geçmişin tarihsel gelişimini belgeler.
 • Bilgileri düzenler, analiz eder ve yorumlar.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Tarihçiler, üniversitelerde, bilim ve kültür kurumlarında (vakıflar, basın-yayın kuruluşları vb.) araştırıcı olarak görev alabilirler, ortaöğretim kurumlarında bilim tarihi dersini okutabilirler.

İlgini Çekebilecek Yazılar