Uluslararası İlişkiler Uzmanı (Diplomat)

Kısaca

Gittikçe globalleşen dünyada devletler, kurumlar ve şirketler arası ilişkiler sınır ötesi bir hale gelmekte. İşte değişen bu dengeler seni de heyecanlandırıyor ve dünya ve ülkeler arası ilişkilerin geleceğine yön vermek istiyorsan Uluslararası İlişkiler Uzmanı olmak senin için ideal bir kariyer. Uluslararası İlişkiler Uzmanı olarak kariyer yapmak isteyenlerin global değişimleri takip etmenin yanında olayların nedenlerini derinlemesine inceleyerek tahminler ve senaryolar üretebilmesi gerekiyor.

Siyaset bilimi, tarih, ekonomi, hukuk, sosyoloji, psikoloji, coğrafya gibi birçok disiplinin üzerine kurulu bir mesleğin mensubu olan Dış İşleri Uzmanları için yazılı ve sözlü iletişim yeteneği olmazsa olmaz becerilerden. Ayrıca en azından bir yabancı dile çok hakim olması gereken meslek elemanları, sürekli değişen global arenadaki gelişmeleri zamanlıca takip edebilmek için bolca yayın okumalı.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı (Diplomat) olmak isteyenler,


anadallarından birinde okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Uluslararası İlişkiler Uzmanları/Diplomatlar;

 • Ayrıntıları görebilen, dikkatli,
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri yüksek,
 • Okumayı seven,
 • Yeniliklere açık, esnek,
 • Kendini ifade edebilen,
 • Kurallara uyan,
 • Ekip çalışmalarında başarılı,
 • Dil öğrenme yeteneği güçlü ve en az 2 dil bilen,
 • Sorumluluk sahibi, sır saklayabilen ve sağduyulu,
 • İkna kabiliyeti yüksek,
 • Fiziksel engeli bulunmayan,
 • Sosyal bilimlere ilgili,
 • Uluslararası ilişkiler, politikalar ve ekonomi ile ilgili bilgisi olan,
 • Güncel olayları takip eden bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Diplomatlar genelde Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olan elçiliklerde, konsolosluklarda ve bakanlığın birimlerinde bürolarda görev yaparlar. Görevleri nedeniyle konferanslar, toplantılar ve çalışma yerlerindeki değişikliklerden dolayı sık sık seyahat ederler.  Çalışma saatleri çalıştıkları ülkenin standart iş günü ve iş saati uygulamalarına göre değişir; ancak düzenli ve belirlidir. Kendi devletlerinin ve diğer devletlerin hükümet çalışanlarıyla ve meslektaşlarıyla iletişim içindedirler.

Görevler

 • Çalıştıkları birimlerde ülke çıkarını korumak amacıyla görev yaparlar,
 • Hükümetin belirlediği kurallar ve esaslar dahilinde dış politikayı uygular,
 • Diğer devletlerle olan ilişkileri yürütür,
 • İhracat için bağlantılar sağlar ve ticari heyetler organize eder,
 • Diğer ülkelerle antlaşmalar ve müzakereler yapar,
 • Diğer ülkelerin yerel makamlarıyla iletişim kurar,
 • Siyasi ve ekonomik gelişmelerle ilgili çalışmalar yürütür ve rapor hazırlar,
 • Dış ticaret politikası geliştirmeye yardımcı olur,
 • Uluslar arası konularda diğer devlet daireleri için bilgi ve tavsiyelerde bulunur,
 • Diğer devletlerin diplomatları ve kuruluşlarıyla çeşitli konularda görüşmeler yapar,
 • Yurtdışında ülke vatandaşlarının çıkarlarını korur.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Uluslararası İlişkiler Uzmanları devlet kademelerinde ya da bankalar, ticari şirketler, medya kuruluşları, reklam ajansları, özel danışmanlık şirketleri gibi kurumlarda, sivil toplum örgütlerinde akademik kurumlarda ve uluslararası kurumlarda çalışma imkanları bulunmaktadır.  Uluslararası ilişkiler uzmanları, başta Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları olmak üzere, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Rekabet Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türk Hava Yolları (THY) gibi ulusal, NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Miletler (BM), IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlarla çalışmaktadırlar.  Uluslararası ilişkiler uzmanları ayrıca, çeşitli yerli ve yabancı bankalar, dış ticaret ve denetleme firmaları, uluslararası şirketler, borsa aracı kurumları gibi özel sektör kuruluşlarında ve medya sektöründe de çalışma imkanına sahip olabilmektedir. Bazı uluslararası ilişkiler uzmanları yurt içi ve yurt dışı çeşitli üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar