Yabancı Dil Öğretmeni

Kısaca

İletişim araçları sayesinde dünyanın gitgide küçüldüğü ve yabancı dil bilmenin iletişim sağlamak adına önem kazandığı dünyamızda kültürlerin ve insanların kaynaşması için bir elçi olmak amacı taşıyorsanız Yabancı Dil Öğretmenliği sizin için uygun olabilir.

Yabancı Dil Öğretmeni olmak için sözlü ve yazılı dil bilgisinin yanında bunu öğrencilere aktarabilecek iletişim yeteneklerine sahip olmak da büyük önem taşıyor. Ayrıca sabırlı olmak, öğrencilerle empati kurabilmek, onları anlayabilmek ve güçlü bir belleğe sahip olmak da mesleğin gerekliliklerinden.

İngilizce Öğretmenliği bölümünün diğer bölümlere göre daha kolay iş bulabildiği alanda, devlet okulları ve dershanelerde iş olanakları mevcut.

Yabancı Dil Öğretmeni olmak isteyenler,


anadallarından birinde okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Yabancı Dil Öğretmenleri;

 • Etkin ve etkili konuşma becerileri olan,
 • Öğretme ve anlatma yeteneği kuvvetli,
 • Aktif dinleme becerisi gelişmiş,
 • Eleştirel düşünebilen,
 • Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği güçlü,
 • Problemleri fark edebilen ve alternatif çözüm yolları bulabilen,
 • Hayat boyu öğrenmeye açık,
 • Yeniliklere açık ve geniş bakış açısına sahip,
 • Yaratıcı,
 • Gözlem yeteneği gelişmiş,
 • Düzeni sağlama ve sınıf yönetimi becerileri olan,
 • Plan yapma ve uygulama kabiliyeti gelişmiş,
 • Anlayışlı, sabırlı ve hoşgörülü,
 • İnsanları motive edebilen,
 • Özenli ve dikkatli,
 • Pozitif, samimi ve cana yakın bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Yabancı dil öğretmenleri okullar ve üniversiteler gibi eğitim kurumlarında, sınıflarda çalışırlar. Çalışma ortamları gürültülü, kalabalık ve tozludur. Diğer meslektaşlarıyla, öğrencilerle, velilerle ve diğer okul personeliyle iletişim içindelerdir.

Görevler

 • Öğrencilere ders programı dahilinde, dinleme ve yazma becerilerini geliştirmek için ev ödevi hazırlar,
 • Sınıfta öğrencilerin çalışmalarını ve performanslarını gözlemler ve değerlendirir,
 • Müfredatı göz önüne alarak dersin içeriğine yönelik ders malzemeleri ve öğretim yöntemleri belirler,
 • Günlük, aylık ve yıllık ders programı hazırlar,
 • Öğrencilere öğrenme yöntemleri ile ilgili tavsiyeler verir,
 • Öğrencilerin yabancı dil öğrenme becerilerini analiz eder ve onların ihtiyaçlarını değerlendirir,
 • Öğrencilere konuşma, telaffuz, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek için derslerde ve ödevlerde hedefler belirler, öğrencilerin performansını değerlendirir,
 • Öğrencilerin ilerleme ve gelişmelerini takip ederek başarıyı arttırıcı yöntemler belirler.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Yabancı Dil Öğretmenleri, öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında çalışmakta, ayrıca liseler ve üniversitelerin hazırlık bölümlerinde de öğretmenlik yapmaktadırlar. Yabancı dil öğretmenleri, öğretmenlik mesleğinin dışında, isterlerse konsolosluk ve elçilikler gibi farklı resmi kurumlarda ve özel sektörün değişik alanlarında da çalışabilmektedirler.  Çeviri, halkla ilişkiler, insan kaynakları ve bankacılık gibi sektörlerde çalışmaları da mümkündür.  Akademik çalışma yapmak isteyen yabancı dil öğretmenleri, konularında Yüksek lisans ve Doktora yapmaktadırlar.   

İlgini Çekebilecek Yazılar