Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı

Kısaca

Günümüzde geçmişte olmadığı kadar yoğun bilgi birikimi yapılabiliyor, birçok veri saniyeler içinde elde edilebiliyor ve diğer bireylere ulaştırılabiliyor. Bu sisteme katkıda bulunmak, bir makine ile birçok işi planlamak, düzenlemek ve denetlemek ilgini çekiyor mu? O halde Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı olmak seni mutlu edecektir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanları, bilgisayar sistemlerini kullanarak yönetim bilişim sistemlerinin alt yapısının oluşturulmasında, planların yapılmasında; sahip olunan bilgilerin yönetimi ve işletme alanlarındaki sorunların çözümünde, eksiklerin saptanmasında neredeyse tüm şirketlerde, holdinglerde, işletmelerde başrol oynayan aktörlerdir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı olmak isteyenler,


anadalında okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanları;

 • Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş,
 • Problemlere alternatif çözümler bulabilen,
 • Bilgisayar sistemleri ve programlarına ilişkin bilgisi olan,
 • Planlama ve organizasyon yetenekleri gelişmiş,
 • İnsanları ikna edebilen ve etkileyebilen,
 • Dikkatli ve ayrıntıları fark edebilen,
 • Sabırlı,
 • Analitik düşünebilen,
 • Gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip eden,
 • Liderlik yeteneklerine sahip bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Yönetim Bilişim Sistemleri uzmanları büro ortamında, iyi ışıklandırılmış yerlerde çalışırlar. Çalışma saatleri düzenlidir. Meslektaşlarıyla, yöneticilerle ve teknoloji pazarlamacılarıyla iletişim halinde olurlar.

Görevler

 • Çalıştıkları kurumun bilgisayar ve bilgisayar programı ihtiyacını belirler, bu konuda yöneticilere tavsiyelerde bulunur,
 • Bilgisayar donanım ve yazılımı yükleme, var olanları yükseltme planları hazırlar ve ilgili kişileri yönlendirir,
 • Çalıştıkları kurumun ağ ve elektronik belge güvenliğini sağlar,
 • Çalıştıkları kurum ya da kuruluşun bilgisayar sistemlerini yükseltmek için yeni teknolojileri takip eder ve yöneticilere tavsiyelerde bulunur,
 • Kısa ve uzun vadeli bilişim personeli ihtiyaçlarını belirler,
 • Yazılım geliştiricilerle, sistem analistleriyle, bilgi güvenliği analistleriyle ve bilgisayar destek uzmanlarıyla işbirliği yaparak çalışmaları ve projeleri planlar ve yönlendirir,
 • Kurumun hedeflerine ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar yapar,
 • Yönetim bilişim sistemleri birimlerinde sistemin alt yapısını planlar,
 • Bilişim sistemleri için gerekli donanımı, yazılımı ve çalışan personeli belirler ve bunların temin edilmesini sağlar,
 • Bilgisayar sistemini ve gerektiğinde ağ (network) sistemini kurar,
 • Sistemlerin çalışmasında meydana gelen sorunları ve eksiklikleri saptar, çözüm yolları geliştirir.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanları, çeşitli kamu kurumları ve özel kuruluşlarda, ticari yazılım geliştiren şirketlerde, danışmanlık şirketlerinde, araştırma kurumlarında, ticari şirketlerde, uluslararası kuruluşlarda, turizm ve medya sektörlerinde, hukuk, tıp, eğitim ve diğer alanlardaki uluslararası meslek ve sivil toplum kuruluşlarında Sistem Analisti ve Tasarımcısı, Bilişim Sistem Yöneticisi, Veri Tabanı Tasarımcısı ve Yöneticisi, Ağ Yöneticisi, Web Tasarımcısı, Programcı, Bilişim Proje Yöneticisi, Enformasyon Teknolojisi Uzmanı, Bilişim ve İletişim Çözümlerinin Pazarlama ve Satış Hizmetleri Yetkilisi, Kurumsal Kaynak Planlaması Uzmanı gibi pozisyonlarda çalışmakta, E-Ticaret alanında girişimcilik, danışmanlık ve yöneticilik yapmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar